Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Міждержавне регулювання зовнішньоекономічних зв'язків

Важливу роль у розвитку зовнішньоекономічних зв'язків грають міждержавні угоди, договори, які визначають обсяги та умови поставок товарів , порядок їх оплати. У них обумовлюються і загальні умови взаємної торгівлі - від режиму найбільшого сприяння до режиму чітких обмежень у тих чи інших секторах обміну. Договори та угоди можуть укладатися як на двосторонній, так і на багатосторонній основі. У них можуть передбачатися певні етапи і терміни щодо зближення принципів державного регулювання в інтересах поступового переходу до режиму найбільшого сприяння або створення системи преференцій у взаємному обміні, а також обмежень щодо третіх країн.

Нарешті, регулювання зовнішньоекономічної діяльності може здійснюватися і на міжнародному рівні шляхом досягнення домовленостей про порядок, нормах і процедурах, що регламентують міждержавні торгово-економічні відносини. Реалізація подібного роду заходів здійснюється за допомогою міжнародних економічних організацій. До таких організацій належать передусім Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ), Світова організація торгівлі (СОТ), Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД),
яка займається питаннями сприяння розвитку торгівлі та розробки принципів регулювання міжнародних економічних відносин.

Особливе місце в системі міжнародних економічних відносин належить Координаційному комітету з експортного контролю (КОКОМ), який був створений країнами НАТО з метою здійснення контролю за недопущенням продажу нової техніки і передових технологій в Радянський Союз та інші соціалістичні країни . В даний час ця організація продовжує вести безсторонню діяльність щодо Росії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Міждержавне регулювання зовнішньоекономічних зв'язків "
 1. 7.1. Перехід до відкритої економіки: регулювання зовнішньоекономічних зв'язків
  7.1. Перехід до відкритої економіки: регулювання зовнішньоекономічних
 2. 57. Світова та національна валютна система
  Міжнародні валютні відносини в процесі історичного розвитку набули певні форми організації на основі інтернаціоналізації господарських зв'язків. Валютна система-форма організації та регулювання валютних відносин, закріплена національним законодавством або міждержавними угодами. Розрізняються національна, світова, міжнародна (регіональна) валютні системи.
 3. 76. Валютна політика та валютне регулювання
  У системі регулювання ринкової економіки важливе місце займає валютна політика - сукупність заходів, що здійснюються державою у сфері міжнародних валютних відносин у відповідності з поточними і стратегічними цілями країни. Одним із засобів реалізації валютної політики є валютне регулювання-регламентація державою міжнародних розрахунків і порядку проведення валютних
 4. 19.2. Промислово розвинені країни в міжнародних економічних відносинах
  Розвиток індустріальних країн нерозривно пов'язане з зовнішньої сферою: капітал може розвиватися, тільки постійно розширюючи масштаби свого впливу. Розсовуючи рамки внутрішніх ринків, зовнішньоекономічні зв'язки можуть сприяти пом'якшенню соціально-економічних диспропорцій або посилювати їх. За рахунок зовнішньоекономічних відносин зазвичай досягається зниження витрат виробництва і підвищення його
 5. 24.3. Німецька економіка в світогосподарських зв'язках
  Німецької господарство тісно вплетено в систему світогосподарських зв'язків, надаючи великий вплив на світове господарство. Компанії займають провідне місце в світі у розвитку практично всіх видів зовнішньоекономічних
 6. 39. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СВІТОВИХ ЦІН
  Державне регулювання світових цін відбувається через ліцензування, квотування (на видобуток нафти встановлюються квоти), субсидування експорту та імпорту, оподаткування. Численна кількість інструментів державного регулювання зовнішньоекономічних зв'язків можна розділити на кілька груп: - адміністративні методи регулювання: заборони та обмеження експорту та імпорту,
 7. 25.4. Південна Корея в світогосподарських зв'язках
  Розвиток господарства Південної Кореї багато в чому визначався розширенням її зовнішньоекономічних зв'язків. Південна Корея не відноситься до країн вільного торгового режиму. Уряд, граючи домінуючу роль в економіці, здійснює прямий і непрямий контроль у зовнішньоекономічних зв'язках. До недавнього часу зовнішньоторговельна політика по суті являла собою систему протекціоністських методів
 8. ЛІТЕРАТУРА
  1. Зовнішньоекономічний бюлетень, 7 (1) М., 1996, с. 52. 2. Закон РФ "Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності" ("Російська газета" від 24 жовтня 1995р.). 3. Порядок проведення розслідування, що передує введенню захисних заходів. Затверджено МЗЕЗ РФ 25.12.1995 р. (Реєстраційний № 1000 від 25.12. 1995 р.). 4. Короткий зовнішньоекономічний словник-довідник (за ред. В. Є.
 9. Роль зовнішньоекономічної політики
  . Швидке зростання світогосподарських зв'язків у другій половині поточного століття привів до розширення і підвищенню ролі зовнішньоекономічної сфери. Причини цього полягають у тому, що процес інтернаціоналізації давно вийшов за межі сфери обігу, охопивши в тій чи іншій мірі весь процес відтворення. Із зростанням інтернаціоналізації господарського життя зросли масштаби впливу зовнішньої сфери
 10. 90. Регулювання платіжного балансу
  Платіжний баланс є одним з об'єктів державного регулювання. Це обумовлено декількома причинами. По-перше, платіжним балансам властива неврівноваженість, що виявляється в тривалому і великому дефіциті в одних країн і надмірному активному сальдо - у інших. Нестабільність балансу міжнародних розрахунків впливає на динаміку валютного курсу, міграцію капіталів, стан
 11. 31.4. Зовнішньоекономічні зв'язки Бразилії
  Однією з характерних рис бразильської економіки є швидкий розвиток її світогосподарських зв'язків. Провідну роль серед них відіграє зовнішня
 12. РЕЗЮМЕ
  У розвитку національної економіки всякої країни певну роль відіграють зовнішньоекономічні чинники. До них відносяться різноманітні форми МЕВ. Для малих країн їх значення дуже велике, для великих - менше. Роль зовнішньоекономічного фактора в ході розвитку всіх країн підвищується. Для оцінки ролі і місця зовнішньоекономічних факторів у цілому, в окремих галузях, регіонах і виробництвах
© 2014-2022  epi.cc.ua