Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці, 2006 - перейти до змісту підручника

18.1. Системи заробітної плати. Загальні основи, підстави вибору

Важливим елементом механізму визначення індивідуальної заробітної плати є системи оплати праці.
Під системою оплати праці слід розуміти діючий на підприємстві організаційно-економічний механізм взаємозв'язку між показниками, які характеризують міру (норму) праці і міру її оплати відповідно фактично досягнутих (відносно норми) результатів праці, тарифних умов оплати праці та узгодженої між працівником і роботодавцем ціною послуг робочої сили. Система оплати праці, яка використовується на підприємстві, є, з одного боку, сполучною ланкою між нормуванням праці і тарифною системою, а з іншого - засобом для досягнення певних кількісних і якісних показників. Цей елемент організації заробітної плати є інтегрованим способом установлення залежності заробітної плати від кількості, якості праці та її результатів.
Залежно від того, який основний показник застосовується для визначення міри праці, всі системи заробітної плати поділяються на дві великі групи, які називаються формами заробітної плати. За використання як міри праці кількості відпрацьованого робочого часу має місце погодинна форма заробітної плати. Якщо за міру праці взято кількість виготовленої продукції (наданих послуг), то будемо мати відрядну форму заробітної плати. Отже, форма заробітної плати - це одна з класифікацій систем оплати праці за ознакою, який характеризує міру праці.
Вибір тієї чи іншої форми заробітної плати потребує дотримання певних умов, за яких її застосування є доцільним. Умовами, які визначають доцільність застосування відрядної форми оплати праці, є:
? необхідність стимулювання збільшення виробітку продукції і скорочення чисельності працівників за рахунок інтенсифікації їхньої праці;
? реальна можливість застосування технічно обгрунтованих норм;
? наявність у працівників реальної можливості збільшення вироблення понад встановленої норми при реальних організаційно-технічних умовах виробництва;
? можливість і економічна доцільність розробки норм праці і обліку виробітку працівників, тобто можливість компенсації витрат на нормування праці та їх облік за рахунок економічного ефекту від збільшення виробітку;
? можливість усунення негативного впливу цієї форми оплати на якість продукції, рівень дотримання технологічних режимів і вимог техніки безпеки, раціональність використання матеріальних ресурсів.

Якщо таких умов немає, то слід застосовувати почасову форму оплати праці. У плановій централізованій економіці найбільш поширеною була відрядна форма. Це пов'язано з тим, що вона використовувалася як знаряддя адміністративного впливу на працівників, примушуючи їх виконувати планові завдання навіть при значних недоліки в організації виробництва і праці, неритмічної роботі, постійних авралах на виробництві. В умовах ринкової економіки вибір форми оплати праці диктують лише вимоги економічної доцільності.
Найбільш перспективну слід вважати почасову форму оплати праці з видачею нормованих завдань, яка, базуючись на обгрунтованих нормах і зразковою організації праці, вдало поєднує найкращі елементи обох названих форм.
Враховуючи комплексність впливу діючих систем оплати праці на матеріальні мотиви працівників ці системи можна розділяти на прості і складні. У простих системах розмір заробітку визначають два показники, один з яких характеризує міру праці. Так, при простій погодинній системи оплати праці розмір заробітку працівника залежить від кількості відпрацьованого часу і встановленої тарифної ставки (посадового окладу). При простій відрядній системі заробіток працівника формують показники кількості виготовленої продукції та відрядні розцінки за одиницю такої продукції.
У складних системах розмір заробітку залежить від трьох і більше показників, деякі з них, як правило, два є основними, а інші - додатковими. У таких системах кількість додаткових показників, які формують розмір заробітку, залежить від кількості «вузьких» місць на виробництві, наявних резервів збільшення виробництва і реальних можливостей працівників впливати на використання цих резервів.
Діючі системи оплати праці можуть передбачати використання різних варіантів зміни параметрів заробітної плати. Так, застосування відрядної форми оплати праці може передбачати збільшення (зменшення) основного заробітку прямо пропорційно перевиконанню (невиконанню) норм виробітку або за певною прогресії (регресії). Пропорційним, прогресивним або регресивним може бути і порядок нарахування премії працівникам залежно від рівня виконання умов і показників преміювання.

Отже, за характером зміни параметрів заробітної плати залежно від виконання норм праці (виробітку) та інших умов оплати праці діючі системи можна розподілити на прямі (пропорційні), прогресивні і регресивні.
Мотиваційний вплив систем оплати праці може бути спрямоване на кожного працівника окремо або на групу (ланка, бригаду, відділ тощо). Залежно від цього системи оплати праці поділяються на індивідуальні та колективні. При першому варіанті необхідно організувати облік заходи, результатів праці кожного працівника, охопленого відповідної системою оплати праці, а при другому - облік заходи, результатів колективної роботи. Одночасно обліку мають підлягати основні параметри трудового внеску окремих працівників з тим, щоб запобігти знеособлення формування колективних результатів праці. Це вкрай необхідно враховуючи те, що в складних системах оплати праці одні показники можуть бути результатом лише особистих зусиль працівників, інші - тільки колективних. Інтереси забезпечення однакової оплати за однакову праці вимагають виділення трудового внеску окремих працівників і оцінки його впливу на колективні результати. На практиці для цього користуються розрахунком коефіцієнтів трудового внеску або коефіцієнтів трудової участі працівників.
Найбільш поширеними різновидами простих і складних систем є проста погодинна, пряма відрядна, відрядно-прогресивна, відрядно-регресивна, акордна, почасово-преміальна, відрядно-преміальна системи оплати праці. Дві останні, як бачимо з назви, доповнюються ще й системами доплат і надбавок, одноразових премій і винагород.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 18.1. Системи заробітної плати. Загальні основи, підстави вибору "
 1. ГЛАВА 5. СТАТИСТИКА ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ВИТРАТ НА РОБОЧУ СИЛУ
  системи національних
 2. 2. Практикум
  заробітної плати? 2.2. Чим може бути привабливий працю крім його оплати? 2.3. Чи завжди зростання заробітної плати веде до збільшення витрат виробництва? 3. Економіка вищої освіти: чи вигідно отримувати вищу освіту? На підставі відомих вам фактичних даних постарайтеся визначити, наскільки вигідно отримувати вищу освіту, зіставивши витрати за час навчання в
 3. Солідарна заробітна плата
  заробітної плати, виникає проблема вибору ступеня її диференціації. В останні роки отримує певну підтримку політика солідарної заробітної плати, в основу якої закладено принцип «рівна заробітна плата за рівну працю», провідний фактично до скорочення розриву в рівнях оплати праці. Зокрема, дослідження ринку праці виявили наступні важливі моменти. По-перше, більш рівна
 4. 17.4. Нові підходи до побудови тарифної системи
  системи.
 5. Контрольні питання
  заробітної плати в ринковій економіці Росії, їх причини та шляхи подолання? 2. Які роль і методи державного регулювання заробітної плати (номінальної та реальної) в ринковій економіці? 3. У чому полягає значення і какови'методи індексації доходів? 4. Яку роль відіграють колективні договори в регулюванні заробітної
 6. 41. ЗАРОБІТНА ПЛАТА
  заробітна плата може приймати різну форму (премії, гонорари, комісійні винагороди, місячні оклади), ми будемо позначати все це терміном «заробітна плата» для позначення ставки заробітної плати в одиницю часу - за годину , день і т.д. Це позначення має певні переваги в тому сенсі, що нагадує нам про те, що ставка заробітної плати є ціна, виплачувана за
 7. Глава 7. Конкурентні ринки праці, капіталу, землі і "факторні" доходи
  заробітної плати, прибутку, ренти. Динаміка ринків праці, капіталу, землі, з одного боку, відображає загальні тенденції суспільного розвитку, з іншого - країнові специфіку. Розуміння загальних закономірностей допоможе побачити країнові специфіку, визначити її ефективні механізми. У розділі розглядаються: - сутність ринку праці та специфічного товару робоча сила;
 8. Питання 33. Середній рівень заробітної плати
  заробітна плата розраховується на основі частини нарахованого за місяць фонду заробітної плати, що представляє собою пряму заробітну плату або годинний фонд заробітної плати (ФЧЗП). До складу фонду годинної заробітної плати входять компоненти оплати за змінним розцінками, тарифними ставками, премії, компенсації та доплати, що нараховуються за відпрацьовані людино-години, при нормальній тривалості
 9. 3. Витрати і цінність
  системі пояснення вартості на підставі витрат важливе місце стала займати категорія «цінність», яка позначає не яке-небудь істотне якість самого блага, а то кількість благ, яку можна отримати в обмін на нього . Тут під «цінністю» блага розуміється його цінність по відношенню до інших благ. Це відносна величина. Тому взаємне відношення благ, двох продуктів
 10. Таблиця 18.
  Заробітної плати визначається як щорічна зміна заробітної плати на одного співробітника в промисловості з 1980 по 1991 р. Глава 18. Ринки факторів виробництва 401 ної плати на 2,1%. Це означає, що сучасні робітники не мають основа-ний розраховувати на такий же швидкий ріст рівня життя, який довелося пережити їх батькам. Уповільнення темпів зростання
 11. 19.3. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ЇЇ ВИДИ
  заробітну плату. На практиці заробітна плата може прийняти форму премій, гонорарів, винагород. Величина заробітної плати залежить від ставки заробітної плати? ціни, що виплачується за одиницю часу (годину, день, тиждень). Необхідно бачити різницю між грошовою, або номінальної, і реальною заробітною платою. Номінальна заробітна плата? сума грошей, одержувана за годину, день, тиждень і т.
 12. Номінальна і реальна заробітна плата
  заробітну плату. Як правило, вона виплачується в національній валюті. Статтею 131 ТК РФ визначено, що заробітна плата повинна виплачуватися у грошовій формі - наприклад, у валюті Російської Федерації (рублях). Поряд з цим відповідно до колективним або трудовим договором за письмовою заявою працівника оплата праці може проводитися в інших, що не суперечать законодавству формах.
 13. Питання 34. Аналіз динаміки середнього рівня оплати праці. Аналіз диференціації працюють за наймом за рівнем оплати праці
  заробітної плати застосовується індексний метод. При цьому розраховуються індекси постійного, змінного складу і структурних зрушень. Індекс змінного складу характеризує зміну середнього рівня оплати праці залежно від зміни двох факторів: 1) зміни зарплати у різних категорій працівників; 2) структурних змін у складі працюючих. Індекс змінного складу
 14. Податки та доходи населення
  заробітної плати реально розташовувані грошові доходи населення зросли істотно менше. Їх приріст склав за січень-вересень всього 6,0%. Зростання реальної нарахованої заробітної плати приховує за собою знову виниклі тенденції зростання заборгованості з виплати заробітної плати. Так, заборгованість із заробітної плати, суттєво знизилася в 2000 р., в 2001 р. дала деяке зростання через
 15. Тема 8 Ринки ресурсів і формування факторних доходів
  заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Ринок праці та його особливості. Заробітна плата в умовах досконалої і недосконалої конкуренції. Вплив профспілок на рівень заробітної плати. Проблеми заробітної плати в сучасній Росії. Ринок природних ресурсів та його особливості. Рівновага на ринку землі. Земельна рента. Ціна землі. Відсоток як ціна капіталу. Номінальний і
 16. 14.2.2. ПОПИТ МОНОПОЛІСТА НА ОДИН ІЗ КІЛЬКОХ ЗМІННИХ ФАКТОРІВ
  заробітної плати становить wc лист знаходиться в рівновазі в точці А (рис. 14.10). Якщо ставка заробітної плати знизиться до w "c, то оптимум монополіста за інших незмінних умов зміститься уздовж MRPL1 в точку А '. Однак" інші умови "змінюються. Зниження ставки заробітної плати викликає ефекти заміни, доходу і максимізації прибутку, як і у випадку досконалої конкуренції. Чистим результатом
 17. 14.3.1. ГРАНИЧНІ Факторну ВИТРАТИ монопсоністом І ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ ЧИННИКА
  заробітної плати, w * c=MFCL=AFCL. Це пояснюється тим, що крива пропозиції праці на зовсім конкурентному ринку має вигляд прямої, паралельної абсциссе, тобто кожна додаткова одиниця праці оплачується (якщо монополіст в розділі 14.2 не проводить цінової дискримінації) за єдиною ставкою заробітної плати w * c. У разі ж монопсонии справа йде інакше . Припустимо, що, як і колись,
 18. Нижня межа заробітної плати
  заробітної плати? Відповідь на це питання виявляє різні підходи до визначення сутності даної категорії. Так, концепція «мінімуму засобів існування», яка бере початок від Д. Рікардо і Т. Мальтуса, зводить заробітну плату до фізично необхідного мінімуму засобів існування. Однак вартість робочої сили не може зводитися тільки до цього мінімуму, а включає потреби, породжені
 19. 3. Попит і пропозиція праці
    заробітної плати впливає як на попит, так і на пропозицію праці. Залежність останніх від ціни праці може бути виражена вже знайомим нам графіком, тільки об'єктом попиту та пропозиції тепер виступає кількість праці, яку залежить від його ціни, заробітної плати (рис. 15.1). Рис. 15.1. Рівноважний стан ринку {foto53} За інших рівних умов, чим вище плата,
© 2014-2022  epi.cc.ua