Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Таблиця 18.

Таблиця 18.3 РОСТ Продуктивність і ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В ДЕЯКИХ КРАЇНАХ СВІТУ КРАЇНА РОСТ ПРОДУКТИВНОСТІ у% РОСТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, У% Південна Корея 8,5 7,9 Гонконг 5,5 4,9 Сінгапур 5 , 3 5,0 Індонезія 4,0 4,4 Японія 3,6 2,0 Індія 3,1 3,4 Великобританія 2,4 2,4 США 1,7 0,5 Брозілія 0,4 -2,4 Мексика - 0,2 -3,0 Аргентина -0,9 -1,3 Іран -1,4 -7,9 ДЖЕРЕЛО: World Development Report 1994. Table I, pp. 162-163, ТоИе 7, pp. 174-175. Зростання продуктивності тут визначається як щорічний рівень зміни валового національного продукту на пушу населення з 1980 по 1992 р.
Зростання заробітної плати визначається як щорічна зміна заробітної плати на одного співробітника в промисловості з 1980 по 1991 р. Глава 18. Ринки факторів виробництва 401 ної плати на 2,1%. Це означає, що сучасні робітники не мають основа-ний розраховувати на такий же швидкий ріст рівня життя, який довелося пережити їх батькам. Уповільнення темпів зростання продуктивності на 1,9% може здатися незначним, але в перерахунку на кілька років навіть невелика зміна темпів зростання стає вельми відчутним.
Якби продуктивність і заробітна плата в США росли такими ж темпами що і до 1973 р., заробітна плата сучасних робітників була б на 50% вище, ніж в даний час. У табл. 18.3 представлені деякі дані про темпи зростання виробляй-ності та заробітної плати для різних країн. Хоча дані досить приблизні, тісний зв'язок між двома змінними очевидна.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Таблиця 18. "
 1. 3. Імовірність класу
  таблицю смертності за певний період минулого на певній території. Якщо ми припустимо, що смертність не зміниться, то можемо сказати, що знаємо все про смертність населення цієї території в цілому. Але щодо середньої тривалості життя індивідів ми не знаємо нічого, крім того, що вони є членами цього класу людей. Для цього недосконалого знання обчислення
 2. 2.3. Аналіз бюджетного фінансування
  Аналіз діяльності бюджетних установ проводиться з метою встановити, наскільки ефективно використовуються кошти бюджету, які спрямовуються на фінансування конкретної установи, чи відповідають якість і обсяг послуг, що надаються населенню або іншим суб'єктам господарювання, затратам, які несе держава з їх надання. Далі методика аналізу фінансування, касових та фактичних
 3. 2.4. Аналіз позабюджетних коштів
  В умовах розвитку ринкових відносин і скорочення державного фінансування бюджетні установи змушені вести пошук додаткових джерел доходів за рахунок надання платних послуг з основної діяльності (навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації тощо) . Об'єктами аналізу позабюджетних коштів в системі освіти є наступні показники: - доходи і витрати за видами
 4. 2.5. Факторний аналіз статей кошторису витрат
  При складанні кошторису на черговий рік розрахунок плану витрат проводиться по кожній статті економічної класифікації. Кожна стаття має свій алгоритм розрахунку: деякі прямо Чи пов'язані зі специфікою діяльності установи і розраховуються на одиницю контингенту (оплата праці, стипендії), а інші - виходячи з норм витрати (комунальні послуги). Є й такі статті, план по яких береться по
 5. 2.6. Аналіз касових та фактичних видатків
  таблиці, відхилення є по всіх статтях, за деякими вони становить досить значні суми. Найбільш великі суми відхилень розшифровуються в пояснювальній записці до звіту про виконання кошторису витрат. Наприклад, за статтею 1.10.01.00 «Оплата праці робітників і службовців» фактичні витрати перевищили касові на 14 660 300 000 руб., Це викликано тим, що була нарахована зарплата за другу
 6. 3.1. Аналіз забезпеченості установи фінансовими ресурсами
  таблиця (табл. 3.1). Таблиця 3.1 Забезпеченість фінансовими ресурсами {foto25} {foto26} У таблиці містяться відомості про затверджені на 2001 р. кошторисних призначеннях (гр. 3) і фактично отриманих засобах з бюджету (гр. 4). При цьому необхідно враховувати, що у зв'язку з переходом на казначейську систему виконання республіканського бюджету за графою «Профінансовано на звітний період»
 7. 3.3. Аналіз фактичних і касових видатків прокуратури
  Вивчення співвідношення між касовими та фактичними витратами здійснюється як в цілому по кошторису, так і по окремих її статей згідно економічної (предметної) класифікації видатків за даними звіту про виконання кошторису витрат установ . У табл. 3.6 наведені необхідні показники по аналізованому установі. Таблиця 3.6 Аналіз співвідношення касових та фактичних видатків, млн руб.
 8. 3.4. Аналіз складу і структури витрат
  таблиці дані показують, що закладена в кошторисі структура витрат прокуратури не зазнала значних змін протягом звітного року. Відзначається зростання питомої ваги за статтею «М'який інвентар та обмундирування» (+1,28 процентного пункту) і зниження за статтею «Основний оклад цивільних службовців» (-0,39 процентного пункту). Невеликі коливання в бік збільшення питомої ваги мали
 9. 4.1. Аналіз забезпеченості податкової інспекції фінансовими ресурсами
  Одна з найважливіших статей видатків бюджету - видатки на діяльність фінансових і податкових органів, що входять до витрат на державне управління та муніципальне самоврядування. Державна податкова служба відповідає за практичну реалізацію прийнятих в державі законів з податків і зборів. Тому ці витрати мають першорядне значення у формуванні дохідної частини бюджету країни в
 10. 4.2. Аналіз відхилень фактичних витрат від призначених за кошторисом
  Аналіз відхилень фактичних витрат від кошторисних проводиться в тісній ув'язці з показниками стану та розвитку мережі, обсягу наданих послуг, що надаються установою населенню, стану штатної дисципліни і запасів товарно-матеріальних цінностей та ін При визначенні їх впливу знаходяться причини недорасхода і перевитрати бюджетних коштів. Аналіз дозволяє із загальної суми недорасхода виявити
© 2014-2022  epi.cc.ua