Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Зайнятість в розвинених країнах

. Зайнятість в розвинених країнах збільшувалася абсолютно, але частка зайнятих у робочій силі скорочувалася, у зв'язку з чим до середини 90-х років відбувався абсолютний і відносний зростання безробіття.
Відповідно до визначення Міжнародної організації праці (МОП) до безробітних відносяться особи, які не мають роботи, активно її шукають і готові почати працювати протягом певного періоду. Це визначення включає частково зайнятих, змушене безробіття і тих, хто потрапляє в тимчасові обставини.
Облік безробітних здійснюється шляхом обстежень домашніх господарств, реєстрації безробітних або обліку виплат з безробіття. Багато країн використовують метод реєстрації, за яким до безробітних відносяться зареєстровані в державних трудових бюро з метою пошуку роботи і в той момент не мають її. Між країнами існують значні відмінності у реєстрації безробітних. Статистика МОП в число зайнятих включає осіб, які працюють не менше однієї години на тиждень і враховуються в звітних документах.
Зростання безробіття стався в результаті збільшення пропозиції робочої сили, яке визначалося збільшенням чисельності працездатного населення, і перш за все поповненням робочої сили жінками. У 1999 р. жінки становили 43% робочої сили країн ОЕСР в порівнянні з 25% в 1960 р. Рівень безробіття піднявся з 2-4% робочої сили в 50-60-і роки до 7,5% - в 80-90-ті роки (табл. 13.6). Відмінності в рівні безробіття між країнами великі - від 3-4% в Японії до 20% в Іспанії.
Положення із зайнятістю різко погіршилося в країнах Західної Європи, де рівень безробіття перевершив рівень США. Якщо наприкінці 60-х років він майже в два рази поступався американському, то в 90-і роки на 1/6 перевершував його. Західноєвропейські країни не змогли забезпечити створення робочих місць відповідними темпами. Створення нових робочих місць в США йшло за рахунок низькооплачуваної робочої сили в сфері послуг, що стримувало зростання продуктивності праці порівняно із Західною Європою.

Таблиця 13.6
Безробіття в розвинених країнах

В середньому за

1961-1970 1971 - 1980 1981-1990 1991 -1999 Норма безробіття,%
Всього ОЕСР 3,1 4,8 7,5 6,8 США 4,6 6,3 7,2 4,8 Японія 1.2 1 , 8 2,5 4,0 Західна Європа 2,7 4,9 8,6 9,9 Чисельність безробітних, млн чол.
Всього ОЕСР 9,0 16,1 28,0 33,4
І с т о ч н і до: Ломакін В.К. Світова економіка - М.: ЮНИТИ, 1998;
World Economic Outlook, May. 2001, JMF.
Зберігається гострота проблем зайнятості, структурні зрушення в господарстві приводять до перегляду сформованих форм використання робочої сили і трудових відносин. Різко зросла роль нетрадиційних форм зайнятості, в першу чергу часткової та тимчасової - 14,3% зайнятих у 1999 р. Використання праці частково і тимчасово зайнятих працівників дозволяє з найменшими витратами регулювати рівень зайнятості на підприємствах у залежності від попиту.
Приблизно в половині країн зросли розходження в заробітній платі на користь високооплачуваних категорій. Цей зсув відбивався в швидкому збільшенні нерівності в доходах різних груп населення. Вплив підвищення попиту на висококваліфікованих працівників, на відмінності в оплаті праці доповнювалося іншими явищами. Підвищення освітнього рівня загальмувалося в більшості провідних розвинених країн, що супроводжувалося підвищенням оплати більш освічених працівників. Ряд країн скоротив системи виплат по безробіттю, зменшив або ліквідував мінімальну заробітну плату.
Характер зайнятості послужив однією з причин збільшення розриву в оплаті чоловічої і жіночої праці, що відзначався вперше в другій половині XX сторіччя. Причини цього явища лише частково визначаються дискримінацією жінок. Цілий ряд обстежень МОП в різних країнах засвідчив невеликі відхилення в заробітній платі чоловіків і жінок, які мають одну професію.
Відмінності в структурі їх зайнятості складають основну причину різних рівнів в оплаті їхньої праці. Загалом у промислово розвинених країнах заробітна плата жінок становить 66-90% від відповідного показника для чоловіків.
У 80-90-ті роки виявилися серйозні невідповідності у структурі профспілкового руху, в соціальній базі та організаційних принципах зрушень в економічному і соціальному житті суспільства. Це сприяло падінню економічної сили і політичного впливу профспілок, виникненню розриву між профспілковим рухом і найманою працею. Профспілковий рух виявилося в значній мірі обмеженим традиційними галузями масового виробництва і слабо поширювало свій вплив на представників сучасних галузей і висококваліфікованих працівників. Політика захисту вузьких інтересів своїх членів без широкої участі у вирішенні загальнодемократичних проблем сприяла скороченню авторитету профспілок серед широких верств населення. В результаті розвитку негативних процесів, жорсткої політики правлячих кіл відбулося різке скорочення чисельності і питомої ваги членів профспілок у складі найманих працівників.
Впровадження нових моделей трудових відносин викликало серйозні корективи в механізмі укладення колективних угод. Центр ваги переговорів про них перенесено на рівень окремої фірми або підприємства. При цьому профспілки змушені при визначенні рівня оплати праці відмовлятися від макроекономічних орієнтирів (загальноекономічне становище, динаміка споживчих цін), брати до уваги фінансовий стан конкретної компанії.
Зміна положення на ринках праці в промислово розвинених країнах в 80-90-ті роки супроводжувалося зниженням страйкової активності. Цьому сприяли несприятливі соціально-економічні умови, в тому числі протидія створенню нових профспілкових організацій, ігнорування профспілкових організацій, прийняття законодавчих заходів, що обмежують діяльність профспілок.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зайнятість в розвинених країнах "
 1. Дві тенденції в 70-90-ті роки
  зайнятості в розвинених країнах. У відносинах з іншими розвиненими країнами він використовується в торгівлі продукцією сільського господарства, текстилем, одягом, чорними металами. У торгівлі розвинених із розвиваються він охоплює й інші товари обробної промисловості. У кредитній сфері проводився курс на дерегулювання. Були зняті багато обмежень, що сприяло зростанню вивезення
 2. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  заняття філософськими питаннями піднесена і благородна професія, якої не повинно зглянутися до переслідують вигоду занять. Професори обурює те, що він витягує дохід з філософствування; його зачіпає те, що він заробляє гроші подібно артисту або поденних робітників на фермі. Грошові питання означають речі, а філософ, який досліджує величні проблеми істини і абсолютних вічних
 3. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  зайняти їх місце. Так виникає боротьба антагоністичних ідеологій. Маркс пояснює перемогу або поразку в таких конфліктах результатом втручання історичного провидіння. Дух, містичний перводвигатель, діє у відповідності з певним планом. Він веде людство через різні попередні етапи до кінцевого соціалістичному блаженства. Кожен етап відповідає певному
 4. 6. Монопольні ціни
  зайнятися цією діяльністю без взаєморозуміння з місцевою владою, контролюючими вулиці і підземний простір під ними. Навіть за відсутності закону, що вимагає наявності ліцензії на надання комунальних послуг, підприємству буде необхідно укласти угоду з муніципальною владою. І не має значення, називається така угода ліцензією чи ні. Зрозуміло, монополія не обов'язково
 5. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  заняття дороге. Необхідно надрукувати банкноти, викарбувати монету, організувати складну систему обліку вкладів, безпечне зберігання резервів, існує ризик підробки банкнот і чеків. Усім цим витратами протистоїть незначна вірогідність того, що деякі емітовані банкноти будуть зіпсовані, а деякі власники депозитів можуть забути про них. Випуск грошових сертифікатів
 6. 6. Вплив минулого на діяльність
  зайняті у меншій мірі. Всі підприємства були б оснащені найбільш ефективними обладнанням та механізмами. Розмір кожного з них відповідав би найбільш економічному використанню виробничих потужностей. У світі нашого досконалого планування не було б місця ні технологічної відсталості, ні простойний виробничим потужностям, ні непотрібною транспортуванні людей або товарів.
 7. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  зайняті на них працівники звільняються; деякі спекулянти утримуються від продажу своїх запасів. Для того, щоб знову зробити ці кар'єри прибутковими, дати роботу безробітним і продати запаси, не впустивши ціни нижче витрат виробництва, необхідно прирощення р наявної кількості капітальних благ, досить велика, щоб зробити можливим таке збільшення інвестицій і обсягу виробництва і
 8. 6. Заробітна плата та засоби існування
  зайнятість працездатних людей. У капіталістичному суспільстві існує тенденція постійного збільшення інвестованого капіталу на душу населення. Темпи накопичення капіталу перевищують темпи зростання населення. Отже, гранична продуктивність праці, реальні ставки заробітної плати і рівень життя найманих працівників безперервно зростають. Однак підвищення добробуту не виступає
 9. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  зайнятого робочого) підвищуються. Ціни на вироблену продукцію також підвищуються. Як вже було сказано, збільшиться чи зменшиться середній дохід найманого робітника в результаті всіх цих змін питання обставин в кожному конкретному випадку. Проте неприпустимо припускати, що подібні заходи не вплинуть на пропозицію матеріальних чинників виробництва. Скорочення робочого дня,
 10. 2. Ціна обмеження
  зайнятість, вірним засобом підвищення рівня життя робітників. Це чисто каталлактіческая проблема, яку має вирішити економічна теорія. Емоційні розмови не мають ніякого відношення до справи. Вони є поганий маскуванням того, що лицемірні захисники обмежувальних заходів не здатні висунути ніяких здорових заперечень проти обгрунтованої аргументації економістів. Те, що рівень
© 2014-2021  epi.cc.ua