Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. (А) Розгляньте докладно два фактори, які в довгостроковій перспективі сприяють зниженню ре-альних цін на сільськогосподарську сировину. (Ь) Іс-користуючись графік попиту і пропозиції, проіллюстрі-руйте процеси короткостроковій і довгостроковій адаптації до винаходу синтетичного каучуку.
2. Обговоріть вплив світової буму на економіку, спе-ціалізірующуюся на виробництві міді.
3. Використовуючи теорію порівняльної переваги, об-суждать в гол. 36, поясніть, чому LDC досяг-ли особливо великих успіхів в експорті текстилю, одягу та шкіряного взуття.

4. «Зростання експортних товарів з LDC на ринках США неявляется загрозою, оскільки доходи, які вони по-лучают від продажу своїх товарів нам, витрачаються напокупку вироблених нами товарів, що в свою черга створює робочі місця в нашій промисловості, що працює на експорт». У якому випадку, якщо такойслучай можливий, ця аргументація незадовільний тельна?
5. «У багатьох випадках виробництво експортних товаровв LDC здійснюється при низькій заробітній платі, що несправедливо як по відношенню до робітників ветіх країнах, так і по відношенню до наших вітчизняні-венним виробникам.
З цих причин ми по-винні заборонити доступ цих товарів на наші ринки ». Обговоріть це положення.
6. Обговоріть ті переваги я недоліки, які вивідіте в програмі, спрямованої на заміщення їм-порту в невеликий LDC.
7. Розглянемо країну, яка стикається з удвоеніемцен на імпортовану нею нафту. Обговоріть дві стра-тегії адаптації: збільшення експорту і сокращеніебюджета. Як би здійснювали пристосування ви? Які будуть зовнішні ефекти вашої стратегііадаптаціі і в чому полягають її відносні недостат-ки?
8. У чому суть претензій країн, що розвиваються, на кото-яких засновані вимоги про введення нового між-народного економічного порядку (NIEO)?
9. (А) Опишіть механізм реального функціонірованіяпроекта стабілізації цін за допомогою системи буфер-ного запасу сировинного товару. (Ь) Які збої могутпроізойті в системі? (С) Чому при цьому частниеспекулянти не залагоджують ціни на сировинні товари більшою мірою, ніж вони роблять це в сітуаціібез буферного запасу? (D) Як відповідь на питання (с) впли-яет на ваші уявлення про бажаність проектовстабілізаціі цін?
10.
Обговоріть джерела кризи заборгованості і пояс-ните, чому країнам-боржникам важко обслужіватьсвой борг, (а) Якщо ці країни з таким трудом обслу-жива свій обов'язок, чому знаходилися ті, хто кредито-вал їх в першу чергу? (Ь) Чи виникають подобниепроблеми боргів всередині країни; якщо так, то що про-виходить в таких випадках?
11. Порівняйте проблеми американських фермерів з проб-лемамі фермерів слаборозвинених країн-боржників.
12. Розгляньте економічні аргументи «за» і «про-тив» допомоги багатих країн бідним країнам. Обовяязково проаналізуйте точку зору, що виражає-ся гаслом «Торгівля замість допомоги».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання "
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  завданням інших дисциплін. Трансформація вчення, початок якому поклали економісти класичної школи, була завершена тільки сучасної суб'єктивної економічною теорією, яка перетворила теорію ринкових цін в загальну теорію людського вибору. Тривалий час ніхто не усвідомлював, що перехід від класичної теорії цінності до суб'єктивної теорії цінності виявився не просто заміною
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися марними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих
 3. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  завдань даного трактату якраз і є викриття хибності таких ідей. У цих вступних зауваженнях, напевно, досить буде сказати кілька слів про їх психологічної підгрунтя. Мислити вузько люди зазвичай беруть під сумнів все, що відрізняє інших людей від них самих. Верблюд з байки заперечує проти будь-яких тварин, що не мають горба, руританці критикують лапутанцев за те, що вони не
 4. 6. Інша Я
  завдання не в тому, щоб схвалювати або не затверджувати, а в тому, щоб описувати те, що є. Предмет праксиологии людська діяльність. Вона займається діяльною людиною, а не людиною, перетвореним на рослину і зведеним до простого вегетативному
 5. 1. Праксиология та історія
  завдань. Природничі науки також мають справу з минулими подіями. Будь-який досвід є досвід чогось, що пішов у минуле; досвіду майбутніх подій не існує. А досвід, якому природничі науки зобов'язані всіма своїми успіхами, це досвід експерименту, де окремі елементи зміни можна спостерігати ізольовано. Накопичені таким способом факти можуть бути використані для індукції спеціальної процедури
 6. 3. Апріорі і реальність
  задача апріорних міркувань з одного боку, виявити все те, що мається на увазі під різними категоріями, концепціями і посилками, і, з іншого боку, показати, що під ними мається на увазі. Їхнє призначення зробити явним і очевидним все те, що раніше було приховано і невідомо [Наука, каже Мейєрсон, є дія, за допомогою якого ми відновлюємо як ідентичне, що спочатку,
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  задач опис та аналіз їх становлення і зникнення, що змінюється структури та функціонування. Він вибирає єдиний метод, що дозволяє домогтися задовільного вирішення цієї проблеми. Перш за все ми повинні усвідомити, що всі дії проводяться індивідами. Колективне завжди проявляються через одного або декількох індивідів, чиї дії відносяться до колективного як до вторинного
 8. 5. Принцип методологічної одиничності
  завдань. Храм відрізняється від купи каміння, звалених в купу. Але єдиний спосіб побудувати храм це класти один камінь на інший. Для архітектора головне проект в цілому, для виконроба одна стіна, а для муляра кожна цеглина. Для праксиологии важливо, що рішення великої задачі неминуче вимагає проходження крок за кроком, частина за частиною всього шляху від самого
 9. 6. Індивідуальні та мінливі характеристики людської діяльності
  завданням
 10. 7. Предмет і особливий метод історії
  завдання. Стверджується, що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до ціннісних суджень). Повідомлення історика має бути правдивим образом минулого, так званої уявної фотографією, яка дає повне і неупереджене опис всіх фактів. Воно повинно відтворити перед нашим уявним поглядом минуле
© 2014-2022  epi.cc.ua