Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Глава 40. Альтернативні економічні системи


Третина людства живе в соціалістичних ілікоммуністіческіх странах1. Серед цих народів ки-тайці, росіяни, в'єтнамці, кубинці, жителі Вос-точної Європи. Економіка цих країн має двеглавние особливості: приналежність основний ча-сти продуктивного капіталу державі, а не ча-стним особам і широка практика централізовано-го планування або управління економікою. Дру-гаю спільна риса - це те, що організація еконо-мічного життя заснована на теоріях Карла Маркса.
У цьому розділі ми описуємо економічні тео-рії Маркса і його послідовників, а також економі-чний дійсність у соціалістичних і ком-муністіческіх країнах. Хоча проведення граніцимежду капіталізмом і соціалізмом містить всебе певну зручність, жодна з країн мирания належить в точності до тієї чи іншої кате-горії. На практиці існують країни, в которихнаряду з приватною власністю на капітал важ-ную роль грає централізоване планування, іє країни, що використовують ринок, незважаючи на те, що більша частина продуктивного капіталу вних належить державі.
У табл 40-1 країни класифікуються за двумкрітеріям: власності на капітал і масштабамцентрализованного планування. Головний критерій відмінності капіталістичних країн від социали-стических - це власність на капітал.
0 Економіки, в яких кошти виробниц-ства належать приватним особам, являютсякапиталистическими. Економіки, в которихсредствамі виробництва володіє держава, є соціалістичними.
При чистому ринковому капіталізмі правітельствоне грає ніякої ролі в процесі распределеніяресурсов, за винятком забезпечення гро-ними благами, і весь капітал перебуває в частномвладеніі.
Найкраще відповідає цьому визначенні-нію Гонконг. У Японії і Кореї важливу роль впрінятіі рішень з приводу асортименту своєї при координації економічної діяльності иг-рает держава. Ці країни далекі від того, чтобибить чистими прикладами планового капіталізму, проте роль централізованого планування в про-процесі прийняття важливих рішень, що стосуються рас-пределенія ресурсів, в цих країнах висока.
В умовах планової соціалістичної економі-ки держава планує економічну діяль-ність і володіє засобами виробництва. Прімера-ми є Радянський Союз і Албанія, незважаючи
1 Терміни «комуністичний» і «соціалістичний», яким ми так-дим визначення трохи пізніше, використовуються в політичних діскуссіяхна Заході довільно і неточно. Термін «комуністичний блок» ча-сто використовується стосовно до Радянського Союзу і його союзникам, в основному східно-європейським. У часи тісного сотруднічестваКітая та Радянського Союзу Китай також іноді включався в коммуни-стіческій блок.
На існування в деяких масштабах частногопредпринимательства і можливий ріст цих мас-штабів у недалекому майбутньому. При ринковому соціалізму держава володіє всіма основними капита-лом, але в процесі розподілу ресурсів використо-вуються ринки. Найбільш типові приклади-Югославія та Угорщина.
Хоча табл. 40-1 має чотири чітко виделеннихблока, приналежність будь-який з країн до однієї ізетіх категорій не настільки очевидна. У сучасних «капіталістичних» країнах, наприклад в Сполуче-наних Штатах, Західній Німеччині та Швеції, го-сударство, володіючи величезною часткою капіталу (дорога-ми, значною частиною шкіл, поруч галузей про-мисловості), відіграє важливу роль в економіч-ської життя.
Якщо задатися метою помістити в ка-кой-небудь з блоків Сполучені Штати, то етімблоком, ймовірно, буде ринковий капіталізм, що не-дивлячись на широкомасштабне втручання дер-жави США в процес розподілу ресурсів, очем говорилося вище, в гол. 4 і гол. 21-2Z
На початку цієї глави ми покажемо відмінності марк-сістской економічної теорії від тієї економіч-ської теорії, яку ми вивчали на протяженіівсех попередніх глав книги. Потім ми ісследуемто, як країни класичного і ринкового соціалізму вирішують економічні проблеми «що», «як» і «для кого». На закінчення ми обсудімструктуру реально існуючих соціалістіческіхі комуністичних економік, а також проведемсравненіе їх поточного і майбутнього економіческогоположенія з ситуацією в капіталістичних стра-нах. Чи відбувається на практиці процес конвер-генции, про існування якого багато говорять ісмисл якого полягає в тому, що всі странипо міру розвитку стають все більш похожіміодна на іншу, наближаючись до якоїсь єдиної фор-ме економічної організації з поправкою на тоположеніе, з якого вони почали свій рух? Або соціалізм і капіталізм настільки розрізняють-ся, що між ними не може бути якою-лібожізнеспособной проміжної форми?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 40. Альтернативні економічні системи "
 1. 1. Маркс і його економічна теорія
  економічної роботи «Das Kapital» («Капітал») німецькою мовою За життя Марк-са був опублікований тільки перший том Два другіхтома вийшли в світ завдяки Енгельсу, отредакті-рова рукописи і замітки Маркса. Хоча економічна теорія Маркса в основномізложена в «Капіталі», багато хто з її елементовпредставлени в знаменитому «Коммуністіческомманіфесте», який був написаний ним разом з Ен-Гельс
 2. Історичні умови виникнення ринку
  альтернативна вартість (витрати втрачених можливостей) виробництва взуття-у першій виробника. Отже, йому потрібно спеціалізуватися на виробництві взуття, а другий - на виробництві блузок. Друга умова - економічна відокремленість виробників, повністю незалежних, автономних у прийнятті господарських рішень (що виробляти, як виробляти, кому продавати
 3. Кожному суспільству доводиться визначати частки ресурсів, що направляються на споживання і на ін-вестіціі. Ці рішення можуть
  альтернативні витрати інвестицій в людський капітал? Чи може в країні виникнути надлишок інвестицій в че-ловеческій капітал? Дайте свої пояснення. 8. Уявіть, що автомобільна компанія зі стовідсотковим німецьким капіталом відкривають-ет новий завод в Тольятті. а. До якого типу належить подібне інвести-вання? б. Як позначаться ці інвестиції на ВВП і ВНП Росії? 9. В
 4. Макроекономіка
  главах сьомий ча-сти. Зокрема, ми застосовуємо цю модель в гол. 31для дослідження економічного циклу, которийінтерпретіруется як результат зрушень крівихспроса та пропозиції. Ми проводимо разлічіемежду кривими пропозиції для довгострокового ікраткосрочного періодів. Ми також обговоримо роль, яку відіграє ступінь гнучкості цін і зарплати втом, наскільки швидко економіка повертається всостояніі
 5. Справедливе оподаткування
  економічному становищі сокращается.Она є регресивною, якщо після виплив-ти податків нерівність зростає. Дохід використовується для вимірювання благосостояніятолько тому , що серед доступних показателейнет нічого краще. Податкова система є про-прогресивної, якщо крива Лоренца для доходів послеуплати податків показує більш рівномірний рас-пределеніе, ніж для доходів до сплати
 6. НЕ ДІЛИТИ, А ЗАРОБЛЯТИ
  глава патріархальної громади - сильний, добрий, мудрий батя: попроси - він обдарує від щедрот своїх ... - Ви не чекали цього? - Чесно кажучи, чогось подібного я очікував ... Але щоб це явище набуло такі форми і розміри ... На самому початку перебудови, коли у багатьох крутилася голова від захвату райдужними перспективами, я застерігав від ейфорії. Тоді моїм улюбленим виразом було: не будуйте
 7. 2. Проблема вибору в економіці. Економічна ефективність. Характеристика графіка виробничих можливостей
  глава 2). 3.Собственность як економічна категорія. Економічний і правовий аспекти власності Власність займає центральне місце в будь-якій економічній системі. Саме власність визначає спосіб з'єднання працівників з матеріальними економічними ресурсами, характер стимулів до трудової діяльності, спосіб розподілу результатів праці і соціальну структуру суспільства.
 8. 1. Закон граничної корисності
  глава розглядає не ціни або ринкову цінність, а суб'єктивну споживчу цінність. Cм. гл. XVI.]. Ні раціональної процедури, яка вела б від оцінки певної кількості або числа речей до визначення цінності більшої або меншої кількості або числа. Не існує способів підрахунку сукупної цінності запасу, якщо відомі тільки цінності його частин. Відсутні способи
 9. 2. Договірні зв'язки і гегемонічні зв'язку
  альтернативними варіантами. Гегемонічні зв'язку відрізняються від договірних зв'язків кордонами, в яких вибір індивідів визначає хід подій. Як тільки людина вирішує на користь підпорядкування гегемонії, він стає в межах діяльності цієї системи і на час свого підпорядкування пішаком в діях керівника. У подібному соціальному освіті і в тій мірі, в якій воно спрямовує поведінку
 10. 1. Визначення меж проблем каталлактики
  альтернативними варіантами, не важно, класифікуються вони як матеріальні або як ідеальні. На реальної шкалою цінності матеріальні і ідеальні речі безладно перемішані. Навіть якщо було б можливо провести різкий кордон між матеріальними і ідеальними інтересами, необхідно розуміти, що кожне конкретне дію чи спрямоване на реалізацію і матеріальних, і ідеальних цілей, або
© 2014-2022  epi.cc.ua