Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

1. Маркс і його економічна теорія

Карл Маркс (1818-1883) був найбільш вліятельнимсреді всіх коли-небудь жили економістів. Він ро-дился і провів деякий час в Пруссії, впос-ледствии жив у Парижі та Брюсселі, всюди займаючи-Ясь виданням газет. Всі вони були закриті властямівскоре після вступу Маркса в посаду редак-тора У 1849 р. він переїхав разом з родиною в Лон-дон.
Маркс не мав академічної або який-лібодругой регулярної роботи. На життя заробляв, співпрацюючи в газетах, проте впродовж біль-шей частини свого перебування в Лондоні жив у бід-ності. Його співавтор, Фрідріх Енгельс, удачлівийбізнесмен, підтримував його в той час, когдаМаркс займався науковими дослідженнями. У кін-це свого життя Маркс отримав спадок, котороеулучшіло його фінансове становище. У Лондонебольшую частину свого часу Маркс провів у Біб-лиотека Британського музею, займаючись подготовкойсвоей головною економічною роботи «Das Kapital» («Капітал») німецькою мовою За життя Марк-са був опублікований тільки перший том Два другіхтома вийшли в світ завдяки Енгельсу, отредакті -рова рукописи та нотатки Маркса.
Хоча економічна теорія Маркса в основномізложена в «Капіталі», багато хто з її елементовпредставлени в знаменитому «Коммуністіческомманіфесте», який був написаний ним разом з Ен-Гельс в 1848 р. і в якому відображена великачастина найважливіших положень теорії Маркса. Ви-тримки з «Маніфесту» наведені у вікні 40-1. У «Маніфесті» особливо підкреслюється теза Маркса проте, що вся історія суспільства була історією клас-совою боротьби. Зокрема, Маркс інтерпретіровалкапіталізм як боротьбу між буржуазією (середовищ-ний клас, тобто лікарі, юристи і вчителі, і капита-листи - від найбагатшого до власника малень-кою бакалійної лавки) і пролетаріатом (робітники). Там, де Адам Сміт бачив особисту зацікавлений-ність людей, що привела до результатів, від которихвиігралі все, Маркс побачив особисту зацікавлений-
ТАБЛИЦЯ 40-1. Форми економічної організації
Основной метод розподілу ресурсів
Ринок Централізоване планування Прінадлежностьосновной маси Приватним ліцамГосударству Ринковий капіталізм, наприклад Гонконг Плановий капіталізм,
наприклад Південна Корея, Японія капіталу
Ринковий соціалізм,
наприклад Югославія, Угорщина Класичний соціалізм,
наприклад Радянський Союз, Албанія Глава 40: Альтернативні економічні системи 753
Вікно 40-1.
Комуністичний маніфест
[Примітка авторів: «Комуністичний маніфест» був написаний Марксом і Енгельсом в 1848 г, в качествепрограммного документа для організації робітників «Com-munist League» («Союз комуністів»). «Маніфест» одно-тимчасово є аналізом рушійних сил суспільно-го розвитку і закликом до боротьби з існуючим будів-ем Ми не викладаємо тут короткий зміст «Маніфо-ста», приводячи замість цього витримки, що передають смислтеоріі Маркса в його власній термінології. (Перво-начально «Маніфест» був написаний німецькою мовою)]
Введення 2
Привид бродить по Європі - привид комунізму ..
Аналіз економічних і класових отношеній3Історія всіх досі існували товариств билаісторіей боротьби класів ..
Однак наша епоха, епоха буржуазії, відрізняється тим, що вона спростила класові суперечності. Обществовсе більш і більш розколюється на два великі вража-Дебні табору, на два великі, що стоять один протівдруга класу - буржуазію і пролетаріат »
Буржуазія менш ніж за сто років свого класового гос-подстве створила більш численні і більш грандіозний-ві продуктивні сили, ніж всі предшествовавшіепоколенія, разом узяті-
Внаслідок зростаючого застосування машин і раз-ділення праці праця пролетарів втратив всякий самосто-ятельное характер, а разом з тим і всяку привлека-ність для робочого ..
У тій же самій мірі, в якій росте непривабливий-ність праці, зменшується заробітна плата ..
Але з розвитком промисловості пролетаріат нетільки зростає чисельно; він концентрується під всебільше маси, сила його зростає, і він все більше її ощу-щает ..
З розвитком сучасної промисловості з-подног буржуазії виривається сама основа, на якій онапроізводіт і привласнює продукти. Вона проізводітпрежде все своїх власних могильників. Її загибель перемога пролетаріату однаково неминучі.
Програма революції
1. Скасування власності на землю і звернення зе-мельних ренти на покриття державних видатків.

2. Високий прогресивний податок.
3. Скасування права спадкування-.
5. Централізація кредиту в руках держави посеред-ством національного банку з державним ка-капіталом і з виключною монополією.
6. Централізація засобів комунікацій і всеготранспорта в руках держави.
7. Збільшення числа державних фабрик і кричу-дій виробництва-.

Коли в ході розвитку класові відмінності зникнуть ивсе виробництво зосередиться в руках широкої асоціацію-циации індивідів, тоді державна влада втрата-ет свій політичний характер ...
На місце старого буржуазного суспільства з його класу-ми і класовими антагонізмамі прийде асоціація, вкоторой вільний розвиток кожного є условіемсвободного розвитку всіх.
Висновки
Комуністи вважають за ганьбу приховувати своівзгляди і наміри. Вони відкрито заявляють, що їх це-Чи можуть бути досягнуті лише шляхом насильственногониспровержения всього існуючого общественногостроя. Нехай панівні класи здригаються передкоммуністіческой революцією. Пролетарям нічого вней втрачати, окрім своїх ланцюгів. Здобудуть вони весьмір.
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
[Примітка авторів: «Маніфест» був написаний Мар-ксом раніше, ніж «Капітал». У 1872 р. Маркс і Енгельсв передмові до нового видання захищали общіепрінціпи «Маніфесту», хоча й висловили припущення ня, що деякі деталі могли бути уточнені, якби «Маніфест» був переписаний. Однак, як зазначив Ен-гельс, до того часу він вже став історичним доку-ментом. Користуючись перевагою ретроспектівноговзгляда, ми можемо побачити, що головною помилкою в ана-ліз промислових економік було представлення проте, що зарплата падає і що робітники в міру ростаіндустріалізаціі стають біднішими. На самому делеуровень життя робітників в розвинених країнах з середіниXIX в. росте значно швидше, ніж це було раньше.Рост їх рівня життя означає, що робітникам в сучас-менном світі є що втрачати, крім своїх ланцюгів.]

ність капіталістів, яка призвела до обніщаніюрабочіх, перетворивши тим самим їх в «могільщіковкапіталізма».
Маркс вважав, що саме буржуазії принадле-жать заслуги досягнення грандіозного прогресу,
2 Тут і далі твори Маркса і Енгельса цитуються за русскомуізданію. (Прим. пер.)
3 Виноски з оригіналу опущені.
Масштаби якого перевершили все те, що було зро-лано за попередню історію. Він восхіщалсяогромной життєздатністю і потужним розвитку-ем світової економіки, основи якої були зало-дружини європейськими країнами в XVIII і XIX столі-тиях. Але він був також упевнений в тому, що уровеньзаработной плати в цих країнах в кінцевому счетеснізітся, що призведе до революції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Маркс і його економічна теорія "
 1. Передмова
  марксизму, зверненого до мас, лібералізм був завжди звернений до вільних, критично мислячою (у тому числі і про своїх вчителів) індивідам. Тому, мабуть, не випадково, що, хоча учнями Мізеса могли себе назвати багато відомих економісти різних країн? Ф. Хайек, О. Моргенштерн, Ф.Махлуп, Л. Роббінс, Г. Хаберлер, А. Мюллер-Армак, В. сайті, Ж. Рюефф, Л. Ейнауді, І. Кірцнер,?
 2. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  марксистськими міфами, вони розглядали сучасний индустриализм як результат дії містичних продуктивних сил, які жодною мірою не залежать від ідеологічних чинників. Класична економічна теорія, на їх думку, була не чинником підйому капіталізму, а скоріше продуктом, його ідеологічною надбудовою, тобто доктриною, спрямованої на захист несправедливих вимог
 3. 11. Обмеженість праксиологических понять
  Єгоров і концепції створені для розуміння людської діяльності. Якщо їх намагаються застосовувати для вивчення чого-небудь, що відрізняється від життя людини, вони стають внутрішньо суперечливими і безглуздими. Наївний антропоморфізм не приймається філософським мисленням. Проте спроби філософів визначити за допомогою праксиологических понять властивості абсолютного істоти є не менше
 4. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  марксистському розумінні цього терміна є теорія, яка, хоча і є хибною з точки зору правильної логіки пролетаріату, вигідна егоїстичним інтересам класу, її розробив. Ідеологія є об'єктивно порочної, але саме за рахунок цієї порочності вона служить інтересам класу, до якого належить мислитель. Багато марксисти вважають, що вони довели цей принцип, підкреслюючи, що
 5. 6. На захист розуму
  марксизму. Але він не має ніякого значення для епістемології. І успіх, і помилки мають багато першопричин. Перераховувати і класифікувати їх завдання психології. Заздрість широко поширений недолік. Безсумнівно, багато інтелектуали заздрять високим доходам процвітаючих комерсантів і це почуття штовхає їх до соціалізму. Вони вважають, що влада соціалістичного суспільства будуть платити їм
 6. 2. Абстракція бартеру в елементарній теорії цінності і ціни
  марксистської школи, абсолютно марними. Основою сучасної економічної теорії є ідея про те, що саме відмінність цінності, що привласнюється обмінюваним об'єктам, призводить до того, що обмін здійснюється. Люди купують і продають тільки тому, що вони оцінюють одержувані речі вищі, ніж ті, від яких відмовляються. Таким чином, концепція виміру цінності марна. Ніякої процес,
 7. 1. Визначення меж проблем каталлактики
  марксистів немає ні найменшого натяку на можливість того, що комуністичне суспільство у вищій фазі може зіткнутися з рідкістю природних факторів виробництва. Феномен негативною корисності праці зникає як за помахом чарівної палички: стверджується, що при комунізмі робота не страждання, а задоволення, перша потреба життя [Див там же.]. Неприємний досвід російського експерименту пояснювався
 8. 3. Капіталізм
  марксистської точки зору Флобер є буржуазним письменником, а його романи ідеологічною надбудовою капіталістичного, або буржуазного способу виробництва.]. Такі горе письменники знаходять задоволення в наслідуванні манірності геніїв і, щоб забути і приховати свою власну безпорадність, переймають цю термінологію. Ці представники богеми називають все, що їм не подобається, буржуазним. А
 9. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  марксисти. Це було запліднення економічно відсталих народів багатством більш передових націй. Вигоди були обопільними. Іноземні інвестиції західних капіталістів стимулювалися попитом з боку внутрішніх споживачів. Споживачі вимагали товарів, які взагалі неможливо було провести вдома, а також здешевлення товарів, які можна було провести вдома тільки з більш високими
 10. 6. Заробітна плата та засоби існування
  марксистська теорія визначення вартості робочої сили за допомогою робочого часу, необхідного для її виробництва, а отже, і відтворення [Маркс К. Капітал. Т. 1 / / Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т. 23. С. 181. У Маніфесті комуністичної партії Маркс і Енгельс формулюють свою теорію наступним чином: Середня ціна найманої праці є мінімум заробітної плати, тобто сума
© 2014-2022  epi.cc.ua