Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. Чому в Сполучених Штатах продовжує збереженні-няться інфляція? Опишіть коротко, що означаетустойчівая інфляція, і вкажіть принаймні двепрічіни її стійкості.
2. Використовуючи конструкцію «попит і пропозиція» ізгл 30 і 31, покажіть, яким чином політика 1960-хроків привела до зниження безробіття і вище-нию інфляції. Покажіть, якою мірою ваш ана-ліз узгоджується з кривою Філіпса.
3. На рис 33-2 визначте два періоди розширення еко-номічного активності і два періоди її скорочення.
4. Використовуючи рис 33-2, поясніть різницю між шоко-вим зміною пропозиції та скороченням попиту, а також різницю між шоковим зміною-позиції і розширенням попиту.
5. Приводиться нижче таблиця представляє дані обуровнях інфляції і номінальною процентною ставкіпо казначейськими векселями в Сполучених Штатах, (а) Для кожного року визначте реальну процентнуюставку. (Ь) Вкажіть періоди різкої зміни ре-альної процентної ставки, (с) Які фактори, на ваш
1975 1976 1977 1978 1979
Ставка по 5,8 5 , 0 5,3 7,2 10,0
казначейскімвекселям
Інфляція 9,8 6,4 6,7 7,3 8,9
1980 1981 1982 1983 1984 Ставка по 11,5 14,0 10,7 8,6 9,6 казначейських векселях Інфляція 9,0 9,7 6,4 3,8 4,1 Примітка, Рівень інфляції розрахований по дефлятора BHIlІсточнік Economic Report of the President, 1986.

Погляд, визначили настільки значне ізмененіереальной процентної ставки в період між 1975-1981 рр..?
6. Використовуючи дані останнього Economic Report of thePresident, розширте таблицю з попереднього вопроса.Рассчітайте показники рівня реальної процентнойставкі після 1984 р. подивіться, зберігається літенденція високого зростання реальних ставок відсотка, яка мала місце на початку 80-х років.
7. Припустимо, що економіка вражена внезапной5%-й інфляцією. Визначте принаймні трігруппи, які витягнуть з цього прибуток, і покажіть, хто зазнає збитків у кожному з цих випадків.
8. Як ви думаєте, яка інфляція викликає большіеіздержкі - очікувана або раптова? Необходімоізложіть ваші припущення про інституційної структурі економіки.
9. Вкажіть, які із заходів, які слід осуществітьправітельству Сполучених Штатів, в наібольшеймере здатні зупинити інфляцію. Опишіть під-робнее дія кожної з цих заходів і ступінь ріскапрі їх здійсненні.
10. Припустимо, що рівень інфляції дорівнював нулю,-а реальна процентна ставка становила 5. Який раз-заходів номінальної процентної ставки зможе гаран-тувати ту ж реальну процентну ставку при уве-ліченіі інфляції до 15%? Чому позичальники можуть
погодитися платити таку високу номінальнуюставку?
11.
Припустимо, що наданий кредит в 100 дол, при цьому кредитор передбачає, що інфляція відсутність про-ствует, і розраховує отримати 105 дол Але інфля-ція виявляється рівною 10%. Яка реальна величи-на підлягає поверненню суми, включаючи відсотки? Хто при цьому отримає вигоду, а хто зазнає збитків у якій мірі це буде співвідноситися з ожидани-ями сторін?
12. Припустимо, що податкова ставка на дохід по про-центам дорівнює 30. Коли інфляції не було, номіналь-ная процентна ставка дорівнювала 5. (А) Яка реаль-ная процентна ставка, одержувана кредитором послеуплати податків? (Ь) Якщо рівень інфляції увеличи-ється до 10%, а номінальна процентна ставка-до 15: (1) Яка нова номінальна процентнаяставка, одержувана кредитором після сплати податків? (2) Яка реальна процентна ставка, получаемаякредітором після сплати податків? (С) Яке вліяніеінфляціі на оподаткування доходів, получаемихкредітором?
13. Використовуючи дані таблиці із запитання 5 і знаючи, чтоправітельство стягує податок у розмірі 25% номінальної процентної ставки, покажіть, що буде про-виходити з реальною процентною ставкою, получаемойкредітором
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Завдання "
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  завданням інших дисциплін. Трансформація вчення, початок якому поклали економісти класичної школи, була завершена тільки сучасної суб'єктивної економічною теорією, яка перетворила теорію ринкових цін в загальну теорію людського вибору. Тривалий час ніхто не усвідомлював, що перехід від класичної теорії цінності до суб'єктивної теорії цінності виявився не просто заміною
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися марними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих
 3. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  завдань даного трактату якраз і є викриття хибності таких ідей. У цих вступних зауваженнях, напевно, досить буде сказати кілька слів про їх психологічної підгрунтя. Мислити вузько люди зазвичай беруть під сумнів все, що відрізняє інших людей від них самих. Верблюд з байки заперечує проти будь-яких тварин, що не мають горба, руританці критикують лапутанцев за те, що вони не
 4. 6. Інша Я
  завдання не в тому, щоб схвалювати або не затверджувати, а в тому, щоб описувати те, що є. Предмет праксиологии людська діяльність. Вона займається діяльною людиною, а не людиною, перетвореним на рослину і зведеним до простого вегетативному
 5. 1. Праксиология та історія
  завдань. Природничі науки також мають справу з минулими подіями. Будь-який досвід є досвід чогось, що пішов у минуле; досвіду майбутніх подій не існує. А досвід, якому природничі науки зобов'язані всіма своїми успіхами, це досвід експерименту, де окремі елементи зміни можна спостерігати ізольовано. Накопичені таким способом факти можуть бути використані для індукції спеціальної процедури
 6. 3. Апріорі і реальність
  задача апріорних міркувань з одного боку, виявити все те, що мається на увазі під різними категоріями, концепціями і посилками, і, з іншого боку, показати, що під ними мається на увазі. Їхнє призначення зробити явним і очевидним все те, що раніше було приховано і невідомо [Наука, каже Мейєрсон, є дія, за допомогою якого ми відновлюємо як ідентичне, що спочатку,
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  задач опис та аналіз їх становлення і зникнення, що змінюється структури та функціонування. Він вибирає єдиний метод, що дозволяє домогтися задовільного вирішення цієї проблеми. Перш за все ми повинні усвідомити, що всі дії проводяться індивідами. Колективне завжди проявляються через одного або декількох індивідів, чиї дії відносяться до колективного як до вторинного
 8. 5. Принцип методологічної одиничності
  завдань. Храм відрізняється від купи каміння, звалених в купу. Але єдиний спосіб побудувати храм це класти один камінь на інший. Для архітектора головне проект в цілому, для виконроба одна стіна, а для муляра кожна цеглина. Для праксиологии важливо, що рішення великої задачі неминуче вимагає проходження крок за кроком, частина за частиною всього шляху від самого
 9. 6. Індивідуальні та мінливі характеристики людської діяльності
  завданням
 10. 7. Предмет і особливий метод історії
  завдання. Стверджується, що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до ціннісних суджень). Повідомлення історика має бути правдивим образом минулого, так званої уявної фотографією, яка дає повне і неупереджене опис всіх фактів. Воно повинно відтворити перед нашим уявним поглядом минуле
© 2014-2022  epi.cc.ua