Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. (А) Дайте визначення кривої сукупного попиту. (Ь) Як зрушиться крива сукупного попиту, якщо схил-ність споживачів до заощаджень зросла? (С) какони зрушиться, якщо збільшилися інвестиції?
2. (А) Дайте визначення кривої сукупного пропозицією-ня. (Ь) Поясніть, чому крива сукупного-позиції є вертикальною, коли подвіжностьзарплати і цін гарантує рівновагу на ринку тру-так.
3. (А) Поясніть, за яких передумовах аналіз сово-купного попиту, наведений у попередніх розділах, дає повний опис впливу сукупного попиту наекономіку. (Ь) Чи буде доречний кейнсіанський ана-ліз, якщо крива сукупної пропозиції не являє-ся горизонтальній?
4. Поясніть, чи буде приріст грошової маси вліятьна ціни і обсяг виробництва, коли зарплати і цениполностью рухливі (якщо так, то яке буде етовліяніе).
5. Припустимо, що крива сукупного предложеніяявляется вертикальною. Уряд хоче увелічітьтемпи інвестування.
Чи може воно для цієї целііспользовать (а) грошову (Ь) фіскальну політику? (С) Який вплив на інвестиції надасть сокращеніеподоходного податку?
6. (А) Який вплив на пропозицію праці надасть суб-сидирування урядом витрат фірм на оплатутруда? (Ь) Який вплив це матиме на уровеньцен і випуск продукції?
7. Припустимо, що фірми намагаються ввести більш ви-сокіе націнки. Який вплив буде надано на обсяг
виробництва і ціни (а) в кейнсіанської моделі і (ред) у класичній моделі?
8. Припустимо, що уряд збільшує своірасходи в економіці, в якій спостерігається полнаязанятость, (а) Який вплив це матиме на по-вання і інвестиції? (Ь) Поясніть термін «ви-тиснення».
9. Тепер припустимо, що зарплата залишається постій-ної, а функція сукупної пропозиції являетсякейнсіанской. Держава збільшує свої витрати, (а) Який вплив це матиме на споживання іінвестірованіе? (Ь) Чи має тут місце витіснення ня?
10.
Ціни на використовуване у виробництві сировину ростуть, (а) Який вплив це матиме на витрати виробниц-
ства фірм? Виходячи з цього, (ред) який вплив будетоказано на криву сукупної пропозиції? (С) Ка-кое вплив буде надано на рівень цін і обсяг виробництва, коли крива сукупного предложеніянаправлена вгору? (D) Уряд рассматриваетиспользование м'якої грошової політики для бо-би з наслідками негативного шоку пропозиції, які позначаються на обсязі виробництва Какоеето зробить вплив на рівень цін? (Е) Поясніть, чому для компенсації наслідків негативного шо-ка пропозиції потрібне проведення політики, ока-викликають вплив на сукупний попит, (f) Поясни-ті переваги використання політики, вплив-нього на пропозицію, для компенсації последствійнегатівного шоку пропозиції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання "
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  завданням інших дисциплін. Трансформація вчення, початок якому поклали економісти класичної школи, була завершена тільки сучасної суб'єктивної економічною теорією, яка перетворила теорію ринкових цін в загальну теорію людського вибору. Тривалий час ніхто не усвідомлював, що перехід від класичної теорії цінності до суб'єктивної теорії цінності виявився не просто заміною
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися марними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих
 3. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  завдань даного трактату якраз і є викриття хибності таких ідей. У цих вступних зауваженнях, напевно, досить буде сказати кілька слів про їх психологічної підгрунтя. Мислити вузько люди зазвичай беруть під сумнів все, що відрізняє інших людей від них самих. Верблюд з байки заперечує проти будь-яких тварин, що не мають горба, руританці критикують лапутанцев за те, що вони не
 4. 6. Інша Я
  завдання не в тому, щоб схвалювати або не затверджувати, а в тому, щоб описувати те, що є. Предмет праксиологии людська діяльність. Вона займається діяльною людиною, а не людиною, перетвореним на рослину і зведеним до простого вегетативному
 5. 1. Праксиология та історія
  завдань. Природничі науки також мають справу з минулими подіями. Будь-який досвід є досвід чогось, що пішов у минуле; досвіду майбутніх подій не існує. А досвід, якому природничі науки зобов'язані всіма своїми успіхами, це досвід експерименту, де окремі елементи зміни можна спостерігати ізольовано. Накопичені таким способом факти можуть бути використані для індукції спеціальної процедури
 6. 3. Апріорі і реальність
  задача апріорних міркувань з одного боку, виявити все те, що мається на увазі під різними категоріями, концепціями і посилками, і, з іншого боку, показати, що під ними мається на увазі. Їхнє призначення зробити явним і очевидним все те, що раніше було приховано і невідомо [Наука, каже Мейєрсон, є дія, за допомогою якого ми відновлюємо як ідентичне, що спочатку,
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  задач опис та аналіз їх становлення і зникнення, що змінюється структури та функціонування. Він вибирає єдиний метод, що дозволяє домогтися задовільного вирішення цієї проблеми. Перш за все ми повинні усвідомити, що всі дії проводяться індивідами. Колективне завжди проявляються через одного або декількох індивідів, чиї дії відносяться до колективного як до вторинного
 8. 5. Принцип методологічної одиничності
  завдань. Храм відрізняється від купи каміння, звалених в купу. Але єдиний спосіб побудувати храм це класти один камінь на інший. Для архітектора головне проект в цілому, для виконроба одна стіна, а для муляра кожна цеглина. Для праксиологии важливо, що рішення великої задачі неминуче вимагає проходження крок за кроком, частина за частиною всього шляху від самого
 9. 6. Індивідуальні та мінливі характеристики людської діяльності
  завданням
 10. 7. Предмет і особливий метод історії
  завдання. Стверджується, що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до ціннісних суджень). Повідомлення історика має бути правдивим образом минулого, так званої уявної фотографією, яка дає повне і неупереджене опис всіх фактів. Воно повинно відтворити перед нашим уявним поглядом минуле
© 2014-2022  epi.cc.ua