1. Поясніть механізм впливу на величину попиту наномінальние">
Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Завдання

br> 1. Поясніть механізм впливу на величину попиту наномінальние грошові залишки і на реальні де-ніжні залишки з боку: (а) зростання рівня цін (за умови, що реальні доходи і процентнаяставка залишаються незмінними); (Ь) зростання рівня цін, супроводжуваного зростанням реальних доходів; (с) ростапроцентной ставки за облігаціями; (d) зростання відсоток-ної ставки, що виплачується банками по депозитах.
2. Коли Fed збільшує норму обов'язкових резервів, вона скорочує величину грошового мультіплікатора.А яким буде вплив зростання резервних требованійна рівень процентної ставки?
3. (А) Яким чином величина процентної ставки мо-же впливати на рівень інвестицій? (Не забудьте точ-но визначити, яку саме процентну ставку виімеете на увазі.) (Ь) Як ви вважаєте, в якому з двухопісанних нижче випадків рівень інвестицій будетвише? (1) Номінальна процентна ставка дорівнює 5 іожідается, що інфляція буде нульовою.
(2) Номі-нальна процентна ставка дорівнює 20 і рівень інфля-ції очікується в межах 20%.
4 (а) Покажіть, використовуючи діаграми, яким образомрост маси грошей збільшує рівень доходів і інве-стіцій. (Ь) Яке вплив зростання доходів на процен-тні ставки? (С) Чи може зростання кількості грошей взверненні покласти край збільшенню процентнойставкі?
5. (А) Чому компанія здійснить інвестування вбольшой обсязі у разі зростання цін на її акції? (Ь) Чи впливає грошова політика на ціни акцій?
6. Покажіть графічно, яким чином приріст інвестицій-стіцій впливає на криву виробничих можли-ностей економіки.
7. Припустимо, що уряд хоче одновременносократіть сукупний попит і збільшити інвестіціі.Может він це зробити?
8. Припустимо, що уряд проводить слідую-щую фіскально-грошову політику: основою фіскали-ної політики є інвестиційний налоговийкредіт, а грошова політика полягає в продажеFed цінних паперів на відкритому ринку.
Що при етомбудет відбуватися з ВНП та інвестиціями?
9. Припустимо, що фірми починають більш оптимізатора-стично оцінювати свої майбутні можливості у відношенні прибутку. Як це може вплинути на уровеньпроцентних ставок і доходів в точці економіческогоравновесія? 10. (А) У 1986 р. економіка зіткнулася з перспектівойповишенія податків наступного, 1987 р. У той же вре-мя очікувалося, що Fed дотримуватиметься денеж-ної політики економічного зростання. Як ви вважаєте, що мало б відбутися в цій ситуації суровнем інвестицій? (Ь) Податкова реформа 1986 г.отменіла багато з дотацій на інвестиційні рас-ходи. Яким чином це може вплинути на ваш від-вет на питання (а)?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання "
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  завданням інших дисциплін. Трансформація вчення, початок якому поклали економісти класичної школи, була завершена тільки сучасної суб'єктивної економічною теорією, яка перетворила теорію ринкових цін в загальну теорію людського вибору. Тривалий час ніхто не усвідомлював, що перехід від класичної теорії цінності до суб'єктивної теорії цінності виявився не просто заміною
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися марними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих
 3. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  завдань даного трактату якраз і є викриття хибності таких ідей. У цих вступних зауваженнях, напевно, досить буде сказати кілька слів про їх психологічної підгрунтя. Мислити вузько люди зазвичай беруть під сумнів все, що відрізняє інших людей від них самих. Верблюд з байки заперечує проти будь-яких тварин, що не мають горба, руританці критикують лапутанцев за те, що вони не
 4. 6. Інша Я
  завдання не в тому, щоб схвалювати або не затверджувати, а в тому, щоб описувати те, що є. Предмет праксиологии людська діяльність. Вона займається діяльною людиною, а не людиною, перетвореним на рослину і зведеним до простого вегетативному
 5. 1. Праксиология та історія
  завдань. Природничі науки також мають справу з минулими подіями. Будь-який досвід є досвід чогось, що пішов у минуле; досвіду майбутніх подій не існує. А досвід, якому природничі науки зобов'язані всіма своїми успіхами, це досвід експерименту, де окремі елементи зміни можна спостерігати ізольовано. Накопичені таким способом факти можуть бути використані для індукції спеціальної процедури
 6. 3. Апріорі і реальність
  задача апріорних міркувань з одного боку, виявити все те, що мається на увазі під різними категоріями, концепціями і посилками, і, з іншого боку, показати, що під ними мається на увазі. Їхнє призначення зробити явним і очевидним все те, що раніше було приховано і невідомо [Наука, каже Мейєрсон, є дія, за допомогою якого ми відновлюємо як ідентичне, що спочатку,
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  задач опис та аналіз їх становлення і зникнення, що змінюється структури та функціонування. Він вибирає єдиний метод, що дозволяє домогтися задовільного вирішення цієї проблеми. Перш за все ми повинні усвідомити, що всі дії проводяться індивідами. Колективне завжди проявляються через одного або декількох індивідів, чиї дії відносяться до колективного як до вторинного
 8. 5. Принцип методологічної одиничності
  завдань. Храм відрізняється від купи каміння, звалених в купу. Але єдиний спосіб побудувати храм це класти один камінь на інший. Для архітектора головне проект в цілому, для виконроба одна стіна, а для муляра кожна цеглина. Для праксиологии важливо, що рішення великої задачі неминуче вимагає проходження крок за кроком, частина за частиною всього шляху від самого
 9. 6. Індивідуальні та мінливі характеристики людської діяльності
  завданням
 10. 7. Предмет і особливий метод історії
  завдання. Стверджується, що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до ціннісних суджень). Повідомлення історика має бути правдивим образом минулого, так званої уявної фотографією, яка дає повне і неупереджене опис всіх фактів. Воно повинно відтворити перед нашим уявним поглядом минуле
© 2014-2022  epi.cc.ua