Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Глава 30: Сукупна пропозиція і рівень цін

У цій главі ми доповнимо нашу модель визна-ділення обсягу виробництва і рівня занятостіфактором цін . У кейнсіанських макроекономічного ських моделях, описаних в гол. 25, 28 і 29, уровеньцен покладається строго фіксованим. Таке упро-щення корисно при аналізі економіки з сторониспроса, однак при цьому допущенні ніяке реалі-стическое пояснення макроекономічних процес-сов не може бути повним. Ми знаємо, що в дей-ствительности ціни змінюються, що існує ін-фляции, і, отже, повинні задатися пи-сом, чим викликане зміна цін і існує лісвязь між динамікою цін і динамікою обсягіввиробництва та зайнятості. Такий зв'язок дійсними-але існує, і тому ми розширюємо нашу мо-дель, починаючи розглядати також і іншу сторо-ну економіки - сукупна пропозиція
У рамках розширеної моделі, яку микратко описали в гол. 23, можна аналізувати фор-мування як сукупного рівня цін, так і обсягів по-ма виробництва на макрорівні. Як тільки мидополнім картину фактором сукупного попиту, ми побачимо, що на відміну від випадку фіксірованнихцен зміна грошової і фіскальної політікіможет впливати як на випуск продукції, так і нарівень цін.

Більше того, ми побачимо, що коли ціни чрезви-чайно рухливі, то реагують саме вони, а необ'ем виробництва або рівень зайнятості. Напри-заходів, грошова експансія може просто привести кросту цін без будь-якого впливу на обсяг вироб-водимо продукції. Ця ситуація, безумовно, дуже відрізняється від того, що ми бачили до сих порРазлічіе настільки істотно, що стає важ-ним зрозуміти, як таке можливо і яка імовірність виникнення подібної ситуації.
Розвиваючи попередній аналіз, можна прий-ти до двох важливих висновків. По-перше, розглянуто-ная в попередніх розділах кейнсіанська модель опи-Сива лише частина, хоча й істотну, всього про-процесу. По-друге, в результаті здійснення полі-тики, що збільшує сукупний попит, обсяг про-виробництва не може зростати безмежно. Прічінаетого абсолютно очевидна: виробничі ре-сурси обмежені. При наявності безробіття ек-спансіоністская фіскальна і грошова політікаможет збільшити обсяг виробництва. Але якщо всересурси вже повністю задіяні, то пріростспроса не спричинить розширення про-позиції.
Швидше підстрибнуть ціни.
Враховуючи в цьому розділі і гл. 31 в нашій моделірешенія фірм про постачання і об'єднуючи це з перед-який крокує аналізом сукупного попиту, ми за-вершать побудова моделі для визначення обсягів по-ма виробництва і рівня цін. Потім в гол. 32-35 етасхема застосовується до аналізу безробіття, інфля-ції та економічного зростання
Запитання, до розгляду яких ми нападу-ем, знаходяться в центрі дуже гострих політіческіхдіскуссій. Суть полеміки зводиться до наступного: чи роблять зміни в грошовій і фіскальнойполітіке небудь вплив на обсяг виробниц-ства і зайнятість. Це досить дивно з огляду оче-видности висновків, що випливають з кейнсіанскоймоделі, яку ми розглядали в гл. 25, 28 і29. Але ця модель була побудована при дуже силь-ної вихідної передумові - незмінності цен.Теперь ми повинні з'ясувати, що залишиться від на-ших висновків, якщо допустити, що обсяг виробниц-ства і ціни можуть змінюватися.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 30: Сукупна пропозиція і рівень цін "
 1. Коментарі
  глава німецького фашистського держави (з 1933 р. - рейхсканцлер, з 1934 р. одночасно - президент). Гобіно Жозеф Артюр де (Gobineau Joseph Arthur de) (1816-1882) - французький соціолог і письменник, один із засновників ідеології расизму і расово-антропологічної школи соціології. Гогенцоллерни (Hogenzollern) - династія бранденбургських курфюрстів в 1415-1701 рр.., Прусських королів у
 2. Глава 20
  сукупний попит може бути дуже значним. В силу такого порядку речей саме вони є першими покупцями маніпулятора. У міру зростання курсу вони будуть слідувати за тобою; саме вони є безцінними помічниками на всіх етапах операції з розміщення акцій. Наскільки я розумію, Джеймс Р. Кін зазвичай привертав до справи найактивніших з тих, хто працює в торговому залі біржі, щоб, з
 3. Інфляція та її показники
  глава монетаризму, відомий американський економіст, лауреат Нобелівської премії Мілтон Фрідман: «Інфляція є завжди і повсюдно чисто грошове явище». Саме високі темпи зростання грошової маси (емісії грошей) з метою фінансування дефіциту державного бюджету, який виникає через те, що витрати держави суттєво перевищують його доходи, служать основною причиною високої
 4. Лекція 7-я. Пізні роботи основоположників марксизму
  глава 3-й частині, де Енгельс дає узагальнюючий аналіз економічних криз. Саме в «Анти-ДюрІнгу» була дана класична характеристика основної суперечності капіталізму, проти-воречія між суспільним характером виробництва і част-нокапіталістіческім способом привласнення. Енгельс не тільки дав узагальнюючу формулювання основ-ного протиріччя капіталізму, але показав, що анархія
 5. Закон попиту та пропозиції стверджує, що ціна будь-якого товару змінюється,
  сукупність дій безлічі продавців і покупців ав-томатически підштовхує ринкову ціну до рівноважної ціною. Як тільки на ринку встановлюється рівновага, покупців і продавців охоплює почуття задоволення, зникає тиск на ціну і зверху і знизу. Швидкість, з якою встановлюється рівновага, визначається ринком і тим, як швидко змінюються ціни. На більшості
 6. Сукупна виручка фермерів знижується з $ 300 ($ 3 х 100) до $ 220 ($ 2 х 110).
  Сукупна виручка зменшується з 300 до 220 доларів Глава 5. Еластичність та її застосування 1 Якщо впровадження нової технології призводить до погіршення економічних показ-ників діяльності фермерів, чому вони його приймають? Відповідь на це питання полягає в основах функціонування конкурентного ринку. Так як каждо-му фермеру належить невелика частка ринку пшениці, він приймає
 7. Означало б це, що дискримінація не грає ніякої ролі в установ-лення різниці в заробітній платі
  розділах ви отримали уявлення про те, чому рівень доходів індивідів істотно різний. Заробітна плата людини залежить від пропозиції і попиту на його працю, які, в свою чергу, визначаються природ-ними здібностями індивіда, людським капіталом, компенсаційними разли-чіямі, дискримінацією і т. д. Так як в економіці США заробітна плата сос-тавляет три чверті
 8. Економічні коливання нерегулярні і непередбачувані Зміни показників економічної
  сукупний дохід (наведений до рівня інфляції) кожного економічного агента. Глава 31. Сукупний попит і сукупна пропозиція Мільярди доларів 1992 Мільярди доларів 1992 $ 1,1000 fa) (б) Рис. 31.1 КОРОТКОСТРОКОВІ ЕКОНОМІЧНІ КОЛИВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ США На малюнку відображені-ни щоквартальні дані про стан економіки США починаючи з 1965 р. На
 9. У точності так само як ми аналізуємо окремий ринок, розглядаючи положен-ня кривих попиту та пропозиції, ми
  сукупного попиту та сукупної пропозиції, поданої на рис. 31.2. На вертикальній осі відкладаються значення загального рівня цін в економіці, на горизонтальній осі - загальна кількість товарів і послуг. Крива сукупного попиту показує обсяг товарів і послуг, який домашні господарства, фірми і уряд бажали б придбати при кожному даному рівні цін, крива сукупного
 10. Аналіз, який ми проведемо в наступному розділі, в чому заснований на спадщині Джона
  глава 31. Сукупний попит і сукупна пропозиція 697 ніжних активів домашніх господарств, що сти-мулірующее споживчі витрати. По-друге, низький рівень цін веде до зменшення обсягу попиту домашніх господарств на гроші; оскільки вони прагнуть звернути гроші в що приносять процентний дохід активи, внаслідок чого про процентні ставки знижуються, що стимулює ін-
© 2014-2022  epi.cc.ua