Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. Припустимо, що Fed продає на відкритому ринкеправітельственние цінні папери вартістю 1 млн.дол. Ці цінні папери купує якась міс Ін-гліш, яка має банківський рахунок у StockmensNational Bank в місті Коталла, штат Техас (а) Поки-житі, як відіб'ється цей продаж на Т-рахунках Fed іStockmens National Bank, припускаючи, що міс Ін-гліш оплачує покупку цінних паперів, випісиваячек на свій рахунок у банку (Ь) Покажіть, яким будетнепосредственное вплив цієї операції на об'емденежной маси, (с) Які подальші зміни бу-дуть мати місце в цьому випадку? (D) Що б сталося, якби міс Інгліш заплатила за ці цінні буму-ги готівкою?
2. Розгляньте варіант операції на відкритому ринку ізпредидущего питання за умови, що StockmensNational Bank тримає 100% резервів. Які з вашіхпредидущіх відповідей зміняться?
3. Порівнюючи ваші відповіді на попередні питання, по-Скажіть, чому збільшення норми обов'язкових бан-ківських резервів зменшує величину денежногомультіплікатора.
4. Якщо величина грошового мультиплікатора внезапноуменьшается за виниклих у людей сумнівів щодо платоспроможності банків, які меримогут бути зроблені Fed з метою запобігання ня різкого зниження обсягу грошової маси?
5.
Припустимо, що люди вирішують тримати більше де-шей в готівковій формі і менше - у вигляді депозітов.Іспользуя Т-рахунки комерційних банків, покажітевліяніе цього рішення людей на становище банків іразмери грошової маси.
6. Є такі дані на грудень 1986 р-чеко-ші депозити (включаючи дорожні чеки)=536,9, бан-ковские резерви=55,6, готівка в звертання-нии=183,5. Обчисліть (а) величину грошового агре-гата Ml; (ред) грошову базу, або обсяг грошей підвищеною ефективності; (с) норму обов'язкових бан-ківських резервів; (d) величину грошового Мультипла-катор.
7. Обговоріть, чому в грошовій системі, заснованої надоверіі (що використовує паперові, що не обеспеченниереальним товаром гроші), для центрального банку неіснує обмежень на проведену їм еміссіюденежних засобів. Розгляньте також, яким спосо-бом ідеальний золотий стандарт міг би заставітьекономіку функціонувати краще, ніж це сейчасудается робити Feci
8. Перерахуйте три основні інструменти воздействіяFed на величину грошової маси в обігу. Об-
Поясніть, як діє кожен з цих інструментів, принаймні для двох з них використовуйте пріоб'ясненіі систему Т-рахунків.
9. Поясніть, яким чином банки можуть увелічіватьсумму грошей в обігу. Зробіть це, показавши, какізменяется обсяг грошової маси, якщо хтось реша-ет помістити на рахунок у банку деяку суму грошей, досі зберігалася у нього вдома під матрацем.Покажіте зміни банківського баланса.10. (А) Які два головні чинники визначають велічінуденежного мультиплікатора? (Ь) Яким чином онівліяют на мультиплікатор? (С) Що б сталося сденежним мультиплікатором, якби люди для здій-
ществления навіть невеликих операцій почали болеешіроко використовувати кредитні картки?
11. Чи можливе виникнення фінансової паніки векономіке, що використовує паперові гроші в якості-ве законного платіжного засобу?
12. Федеральна корпорація страхування депозитів (FDIC) виробляє операції по страхуванню банків-ських депозитів. Таким чином, якщо ваш банк билзастрахован FDIC, то навіть у разі банкрутства банкаFDIC повинна виплатити вам суму вашого банківсько-го депозиту. Поясніть, в чому полягає вплив діяль-ності FDIC на ймовірність виникнення наплив-ва платіжних вимог у банк.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання "
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  завданням інших дисциплін. Трансформація вчення, початок якому поклали економісти класичної школи, була завершена тільки сучасної суб'єктивної економічною теорією, яка перетворила теорію ринкових цін в загальну теорію людського вибору. Тривалий час ніхто не усвідомлював, що перехід від класичної теорії цінності до суб'єктивної теорії цінності виявився не просто заміною
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися марними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих
 3. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  завдань даного трактату якраз і є викриття хибності таких ідей. У цих вступних зауваженнях, напевно, досить буде сказати кілька слів про їх психологічної підгрунтя. Мислити вузько люди зазвичай беруть під сумнів все, що відрізняє інших людей від них самих. Верблюд з байки заперечує проти будь-яких тварин, що не мають горба, руританці критикують лапутанцев за те, що вони не
 4. 6. Інша Я
  завдання не в тому, щоб схвалювати або не затверджувати, а в тому, щоб описувати те, що є. Предмет праксиологии людська діяльність. Вона займається діяльною людиною, а не людиною, перетвореним на рослину і зведеним до простого вегетативному
 5. 1. Праксиология та історія
  завдань. Природничі науки також мають справу з минулими подіями. Будь-який досвід є досвід чогось, що пішов у минуле; досвіду майбутніх подій не існує. А досвід, якому природничі науки зобов'язані всіма своїми успіхами, це досвід експерименту, де окремі елементи зміни можна спостерігати ізольовано. Накопичені таким способом факти можуть бути використані для індукції спеціальної процедури
 6. 3. Апріорі і реальність
  задача апріорних міркувань з одного боку, виявити все те, що мається на увазі під різними категоріями, концепціями і посилками, і, з іншого боку, показати, що під ними мається на увазі. Їхнє призначення зробити явним і очевидним все те, що раніше було приховано і невідомо [Наука, каже Мейєрсон, є дія, за допомогою якого ми відновлюємо як ідентичне, що спочатку,
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  задач опис та аналіз їх становлення і зникнення, що змінюється структури та функціонування. Він вибирає єдиний метод, що дозволяє домогтися задовільного вирішення цієї проблеми. Перш за все ми повинні усвідомити, що всі дії проводяться індивідами. Колективне завжди проявляються через одного або декількох індивідів, чиї дії відносяться до колективного як до вторинного
 8. 5. Принцип методологічної одиничності
  завдань. Храм відрізняється від купи каміння, звалених в купу. Але єдиний спосіб побудувати храм це класти один камінь на інший. Для архітектора головне проект в цілому, для виконроба одна стіна, а для муляра кожна цеглина. Для праксиологии важливо, що рішення великої задачі неминуче вимагає проходження крок за кроком, частина за частиною всього шляху від самого
 9. 6. Індивідуальні та мінливі характеристики людської діяльності
  завданням
 10. 7. Предмет і особливий метод історії
  завдання. Стверджується, що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до ціннісних суджень). Повідомлення історика має бути правдивим образом минулого, так званої уявної фотографією, яка дає повне і неупереджене опис всіх фактів. Воно повинно відтворити перед нашим уявним поглядом минуле
© 2014-2022  epi.cc.ua