Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Програма. Кількість грошей в обігу і грошовий мультиплікатор


B цьому додатку ми розглянемо більш точ-ную формулу грошового мультиплікатора, описується ющую процес, за допомогою якого приріст де-ніжною бази (грошей підвищеної ефективності) на 1 дол призводить до набагато більшого збільшен-нію кількості грошей в обігу.
Загальні принципи та визначення
Визначення понять грошової маси і денежнойбази є початковим пунктом для ізложеніяформули грошового мультиплікатора
Грошова маса==готівку +
+ депозити
Грошова база=готівкові гроші +
+ банківські резервиs гроші повишеннойеффектівності
Обсяг грошової маси визначається як підсумок взаемодії трьох основних груп: Fed, коммерче-ських банків і населення.
FED. Fed визначає грошову базу. Змінювати ве-личину даного показника Fed може шляхом прове-дення операцій на відкритому ринку
БАНКИ. Для банків існує фіксована нор-ма обов'язкових резервів, рівна, скажімо, 15%. Ко-ли додатковий долар поміщається на зберігання банк, то 15 центів від суми цього депозиту банкдержіт в якості резервів і тільки решта 85центов надає в позику. Якщо тепер цей дол-лар вилучається з банку, то банку доведеться потреби-вать дострокового повернення деяких позик, щоб со-зберігати свою резервну норму на рівні 15%.
НАСЕЛЕННЯ. Населення (небанківський сектор) має в своєму розпорядженні як готівка, так і депозити. Припустимо, що люди предпоч-тануть мати співвідношення готівки і депозітовна рівні 25%. Це означає, що в середньому на кожний долар, що зберігається на банківських рахунках у на-селища, припадає 25 центів у нього на руках. ДляСоедіненних Штатів це співвідношення знаходитьсяна рівні 35%. Іншими словами, на кожен долар, що знаходиться на банківському рахунку, доводиться 35центов готівки на руках у населення. Одна-ко у цьому додатку ми будемо іспользоватьіменно 25%-е співвідношення, для того щоб спро-стить обчислення.
Отже, коли люди отримують додатковий дол-лар доходу, вони тримають 20 центів у вигляді налічнихденег, а інші 80 центів поміщають в банків-ські депозити. Якщо вони отримують чек на 1 дол, вони забирають з банку 20 центів готівкою. Вкаждом подібному випадку відношення суми налич-них грошей до депозитів одно 25% [(20/80) х 100%].
Багаторазове розширення грошової маси
Розглядаючи процес збільшення маси грошей в об-рощення в результаті проведеної Fed операції попокупке цінних паперів на суму в 1 (млрд.) дол наоткритом ринку , ми крок за кроком простежимо каж-дую стадію, ілюструючи це балансовими рахунками, одержуваними в результаті змін, наступних запервоначальной операцією покупки.

КРОК I. Fed здійснює покупку на відкритому ринку 1 дол, збільшуючи тим самим на той же долларденежную базу. Продавець даної облігації Віл-кокс відносить чек на 1 дол, отриманий від Fed, всвой банк, де 80 центів він поміщає на свій бан-ський рахунок, а 20 центів забирає готівкою
ТАБЛИЦЯ 27П-1. Баланси рахунків (в дол) (Крок I)


грошима. Банк депонує цей чек на 1 дол насвоем рахунку в Fed. Оскільки банк виплатив Віл-коксу 20 центів готівкою, тепер онімеет 80 центів додаткових резервоа У табл.27П-1 наведено зміни по кожній з трехгрупп, здатних впливати на кількість грошей в об-рощення.
КРОК II. Тепер населення тримає гроші і депози-ти у співвідношенні, яке є для людейнаіболее кращим, а банки мають додат-Передачі 80 центів резервів. Оскільки останнім гом бажали б мати резервну норму на міні-мальном рівні 15%, то 85% від 80 центів, або 68центов, можуть бути надані в позику.
Припустимо, наприклад, що депозит був примі-щен в Банк 1 і тепер Банк 1 надає ссудуна 68 центів, відкриваючи позичальникові депозит у Банку 1.Но позичальник вирішує витратити ці гроші і, слідів-вательно, платить 68 центів кому-небудь ще. Той всвою чергу поміщає чек на 68 центів в свойБанк 2. При цьому 20% від 68 центів, або 13,6 цента, він отримує готівкою, а оставшуюсясумму залишає у вигляді депозиту в Банку 2.
Банк 2 посилає отриманий чек на 68 центовчерез Fed для оплати Банком 1. Рахунок Банку 1 в Fedсокращается на 68 центів, зменшуючи таким обра-зом його резерви. Банк 2 виплатив 13,6 цента налич-ними своєму вкладнику, проте у нього ще осталось54, 4 цента додаткових резервів.
У табл. 27П-2 показані зміни балансовихсчетов учасників у результаті кроку II.
Перед тим як розглянути крок III, зауважимо, чтоуже після перших двох ітерацій сума грошей в об-рощення зросла більш ніж на 1 дол Щоб переконатися-
диться в цьому, подивіться на зміну суми на-особистих грошей і депозитів населення на балансовихсчетах (с) і (f). За балансовим рахунком (с) населеніеімеет додатковий 1 дол грошових средств.Такім чином, вже на першому кроці грошова мас-са збільшується на величину, в точності равнуюсумме покупки на відкритому ринку. Однак у ре-док кроку II населенню належать додаткового-тельно ще 68 центів грошових коштів, з кото-яких: 13,6 цента готівкою, а решта-у вигляді коштів на депозитах.
Отже, після перших двох кроків денеж-ні кошти населення зросли на 1,68 дол Здесьми маємо набагато більше збільшення грошовоїмаси, ніж первинний приріст на 1 дол
де-шей підвищеної ефективності. Звідки взялися етіденьгі? Всі визначив момент, коли Банк 1 решілдать позику. На цій стадії він узяв 68 центів ізсвоіх резервів і, надавши кредит, знову вернулеті гроші в обіг. Все відбувається в точностітак ж, як у випадку з ювеліром-банкіром з гл.26, збільшує кількість грошей в обігу.
КРОК III. B кінці другого кроку населення все ещевполне задоволено поточним співвідношенням налич-них грошей і депозитів. Однак тепер Банк 2 імеетдополнітельние 54,4 цента у вигляді резервів і хотелби надати позику в розмірі 85% цієї сумми.Получатель даної позики також використовує її, чтобизаплатіть комусь, хто тримає гроші в Банку 3.
Всі зміни на цьому етапі будуть відповідати-вать змінам на кроці II, за винятком того, що починаємо ми вже з меншою суми кредиту В46, 24, а не 68 центоа Відбуваються при цьому з-трансформаційних змін в балансових рахунках показані в табл. 27П-3.
ТАБЛИЦЯ 27П-2. Баланси рахунків (в центах) (Крок II)

ТАБЛИЦЯ 27П-3. Баланси рахунків (в центах) (Крок III)

(g) Банк 2

Розглянемо, наприклад, зміна балансовихсчетов населення в табл. 27П-31. Особа, получівшеессуду, має зрослий пасив в сумі 46,24 цента, який наведено на правій стороні відповідної-ного балансу. Особа, якій були сплачені деньгіза рахунок цієї позики, отримало 46,24 цента у формі че-ка на Банк 2, причому 20% вартості цього чека, ілі9, 25 цента, було отримано у формі готівки, а залишок у 36,99 цента був поміщений на банковскійдепозіт. Цей депозит показаний в рахунках Банку 3.
По закінченні кроку III збільшення суми грошей взверненні перевищить 1,68 дол, які ми імеліпосле кроку II. Тепер населення тримає додаткового-тільні 46,24 цента у формі депозитів. Отже, після всіх трьох кроків грошова маса віз-росла на 2,1424 дол
КРОК IV. Загальний сенс що відбуваються процессовдолжен бути вже зрозумілий. На початку кроку IV Банк 3імеет 36,99 цента у вигляді резервоа Досить імовірно, що 85% цих резервів він вирішить використовувати, пре-доставляючи позику величиною 31,44 цента Після всехізмененій на кроці IV населення буде располагатьдополнительными 31,44 цента грошових коштів, ІПО завершенні всіх чотирьох кроків грошова массавозрастет вже на 2,4568 дол Після цього вже дру-гой банк, Банк 4, буде мати додаткові ре-резерву, які він хотів би скоротити, предоставівссуду до кінця кроку IV (у списку завдань до данномупріложенію від вас потрібно заповнити три балан-сові таблиці для цього кроку.)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Додаток. Кількість грошей в обігу і грошовий мультиплікатор"
 1. 3. Попит на гроші і пропозиція грошей
  додатком загальної теорії попиту та пропозиції до особливого випадку грошей. Її перевагою була спроба визначити купівельну спроможність грошей за допомогою таких же міркувань, які використовуються для пояснення всіх інших мінових відносин. Її недолік в холістичної інтерпретації. Вона дивилася на сукупну пропозицію грошей в Volkswirtschaft, а не на дії окремих людей і фірм.
 2. Створення грошей комерційними банками. Банківський мультиплікатор
  кількість готівки, що надійшла на депозит, дорівнює величині резервів, що зберігаються в сейфі банку. Тому відбувається лише перерозподіл коштів між грошима, що знаходяться поза банківською сферою, і грошима всередині банківської системи в межах однієї і тієї ж величини грошової маси. Завдяки системі часткового резервування максимальне збільшення пропозиції грошей відбувається за умови,
 3. 1. Капітал: сутність і форми. Кругообіг і оборот капіталу
  додатком праці у виробництві. Сюди входять інструменти, машини, фабрики, залізниці і т.д., а також і всякого роду сировину. Мірою споживання основного капіталу виступає знос, грошовим вираженням якого є амортизаційні відрахування, які становлять частину вартості основного капіталу, переноситься на готовий продукт в кожному виробничому
 4. 2. Грошовий ринок: попит та пропозиція грошей, рівновага і грошовий мультиплікатор
  кількості грошей і рівноважна ставка відсотка. На грошовому ринку гроші «не продаються» і «не купуються» подібно іншим товарам. У цьому специфіка грошового ринку. При угодах на грошовому ринку гроші обмінюються на інші ліквідні (швидко реалізовані) кошти з альтернативної вартості, виміряної в одиницях номінальної норми відсотка. Таким чином, рівень процентної ставки виступає як
 5. Пропозиція грошей і грошовий мультиплікатор
  кількості грошей в обігу від рівня процентної ставки (при незмінній грошовій базі). Розрізняють коротко-та довгострокову криву пропозиції грошей. Для агрегату Ml короткострокова крива пропозиції грошей є вертикальною лінією, так як грошовий мультиплікатор стабільний і не залежить від відсоткової ставки. Для інших агрегатів (М2, МЗ) вона представлена похилій лінією. Довгострокова крива
 6. Висновки
  кількість золота, прийняте в якості одиниці. 3. Грошовий ринок - це ринок грошових коштів, на якому в.результате взаємодії попиту на гроші і пропозиції грошей встановлюється рівноважне значення кількості грошей і рівноважна ставка відсотка. Специфіка грошового ринку в тому, що гроші (об'єкт ринку) не продаються і не купуються подібно до інших товарів, вони обмінюються на інші
 7. Терміни і поняття
  грошей: міра вартості (порівняння), засіб обігу, засіб накопичення (заощаджень і утворення скарбів), засіб платежу, світові гроші Масштаб цін Формальна можливість економічних криз Неповноцінні, паперові, кредитні, електронні гроші Кількість грошей, необхідних для звернення Форми скарбів Вексель, банкнота, чек Демонетизація золота Грошовий ринок:
 8. Лекція 5-я Передісторія «Капіталу» К. Маркса
  додаток під назвою «Історичний аналіз товару». У цьому додатку Маркс вперше дає ряд дуже важливих вказівок з історії економі-чеських навчань, виступає із загальною характеристикою класичне-ської школи. Зокрема Маркс вказував, хто був основа-55 телем класичної школи в Англії, у Франції і хто був завершителем цієї школи. Маркс з'ясовував роль Буагільбера як засновника
 9. У чому полягає по-корисність спеціальних термінів? 2.
  Кількості грошей, направля-ваних на заощадження. б. Вплив високого рівня заощаджень на еко-номический зростання. в. Рішення фірми про кількість найманих робітників. м. Взаємозв'язок між рівнем інфляції та з-менениями кількості грошей в обігу. 7. Визначте, чи є наступні затверджений-ня позитивними або нормативними. Поясни-ті свій вибір. а. «У короткостроковій перспективі
 10. На перший погляд створення нових грошей за рахунок використання часткового бан-ковського резервування
  кількість грошей, він не« виробляє »ніяких матеріальних цінностей. Отримання кредитів означає появ-ня у позичальників готівки, а значить, і можливості придбання товарів і послуг. Однак при цьому вони не стають багатшими, так як гроші беруться ними в борг. Іншими словами, в той час як банк «викидає» в обіг кількість грошей, збільшуються і зобов'язання його позичальників.
© 2014-2022  epi.cc.ua