Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Грошовий мультиплікатор


У табл. 27П-4 показані зміни грошової массиі її новий рівень в кінці кожного кроку. Модельпредставляется достатньо ясною. Кількість денегв поводженні з кожним кроком збільшується. Одна-ко при кожній новій ітерації цей приріст ста-
ТАБЛИЦЯ 27П-4 (в дол)

новится все менше. Зрештою він становітсянастолько малий, що ним можна знехтувати. Отже, простеживши подальші кроки в тому ж напрямку, ми врешті-решт виявимо, що результатомопераціі Fed з купівлі на відкритому ринку спервоначальной сумою в 1 дол стало увеліченіеденежной маси на 3,125 дол
Для того щоб перевірити правильність вашегопоніманія сутності грошового мультиплікатора, розглянемо два питання. Перше: чому велічінаденежного мультиплікатора більше одиниці? Івторой: чому приріст грошової маси становит-ся менше з кожним наступним кроком?
Величина мультиплікатора більше одиниці, по-тому що банки можуть збільшувати обсяг грошовоїмаси шляхом надання позик, використовуючи прицьому в якості резервів гроші підвищеної еф-бництва.
Всякий раз, коли хто-небудь помещаетденьгі підвищеної ефективності на рахунок у банку, частина цієї суми банк видає у вигляді позик і суммаденег в обігу зростає. Ви можете прове-рить правильність цього, припустивши, що на пер-вом кроці особа, що продало Fed облігацію, решаетдержать всю отриману суму (1 дол) в форменалічних грошей. У цьому випадку процес б сразуостановілся і загальне збільшення грошової массисоставіло б величину, рівну приросту маси де-шей підвищеної ефективності.
Друге питання Приріст грошової маси стае менше з кожним наступним кроком, по-тому що банки дерхсат в якості резервів лішьчасть суми депонированного чека, а також пос-Кольку населення схильне частину своїх возросшіхденежних коштів утримувати в формі налічнихденег. Чим більше та сума, яку населення хо-тіло б мати в готівковій формі, тим менше вели-чину грошового мультиплікатора. І аналогічно: чим вище норма обов'язкових банківських резервів, тим менше мультиплікатор.

Дія Обох цих ефектів підсумовується вформуле грошового мультиплікатора:


Приріст маси грошей 1,00
Накопичений приріст 1,00
0,68 0,4624 0,31441,68 2,1424 24568
У наведеній формулі грошовий мультипліка-тор - це вираз, що стоїть перед знаком розумно-вання. Символ с - це відношення суми налич-них грошей до депозитів, в нашому випадку 25%. Сім-юл г означає норму обов'язкових банківських ре-резервів, в нашому випадку 15%. Отже, в роз-гляд нами прикладі приріст запасу денегповишенной ефективності на 1 млрд. дол ведедо зміни обсягу грошової маси на 3,125 млрд. дол (1,25 / 0,40 млрд. дол.) При більшій ре-зервной нормі, або більш високому соотношенііналічних грошей і депозитів, величина денежногомультіплікатора буде менше.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Грошовий мультиплікатор "
 1. Цілі та інструменти монетарної політики
  грошова) політика - один з видів стабілізаційної, або антициклічної, політики, спрямованої на згладжування циклічних коливань економіки (поряд з політикою фіскальної, зовнішньоторговельної, валютної та ін.) Метою будь-якої стабілізаційної, а отже, і монетарної політики держави є забезпечення, по-перше, економічного зростання, по-друге, повної зайнятості ресурсів, по-третє,
 2. 2. Грошовий ринок: попит та пропозиція грошей, рівновага і грошовий мультиплікатор
  грошових коштів, на якому в результаті взаємодії попиту на гроші і пропозиції грошей встановлюється рівноважне значення кількості грошей і рівноважна ставка відсотка. На грошовому ринку гроші «не продаються» і «не купуються» подібно іншим товарам. У цьому специфіка грошового ринку. При угодах на грошовому ринку гроші обмінюються на інші ліквідні (швидко реалізовані) кошти по
 3. Пропозиція грошей і грошовий мультиплікатор
  грошову масу в обігу, тобто сукупність платіжних засобів, що звертаються в країні в даний момент. Пропозиція грошей в економіці регулюється в основному центральним банком, а також у певних випадках в незначній мірі залежить і від поведінки населення і від поведінки великих комерційних фінансових структур. Різноманіття грошових коштів, що функціонують у сучасній економіці,
 4. Висновки
  грошових коштів, на якому в.результате взаємодії попиту на гроші і пропозиції грошей встановлюється рівноважне значення кількості грошей і рівноважна ставка відсотка. Специфіка грошового ринку в тому, що гроші (об'єкт ринку) не продаються і не купуються подібно до інших товарів, вони обмінюються на інші ліквідні кошти. 4. Грошовий ринок - частина фінансового ринку, в який
 5. Терміни і поняття
  грошового ринку Попит на гроші Пропозиція грошей «Ціна» грошей Формула обміну Фішера Монетаристская теорія попиту на гроші Кейнсіанська теорія попиту на гроші Сучасна теорія попиту на гроші Крива попиту на гроші Крива пропозиції грошей (вертикальна, горизонтальна, похила) Грошова маса Грошова (монетарна) база Агрегати Ml, M2, МЗ, L, D Купівельна
 6. Тема 53. ПРОПОРЦІЇ ГРОШОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ ТА ГРОШОВИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР
  грошовому ринку, залежать від динаміки: грошової маси, коефіцієнта депонування, депозитного мультиплікатора. 2. Грошова маса. Ліквідність. У сучасній економічній теорії переважає функціональний підхід до грошей: все, що використовується як гроші, є грошима. При цьому частка власне грошей в загальному обсязі платіжних коштів не перевищує 25%. З цих причин нарівні з поняттям
 7. На перший погляд створення нових грошей за рахунок використання часткового бан-ковського резервування
  мультиплікатор У створенні нових грошей бажає взяти участь не тільки Перший національний банк, але й інші кредитні
 8. Припустимо, що клієнт Першого націо-нального використовує позику в $ 90 на покупку товарів,
  грошовим мульти-плікатором. У нашій гіпотетичній економіці, в якій з $ 100 резервів утворилася $ 1000, грошовий мультиплікатор дорівнює 10. глава 27. Грошова система 597 «Я багато чув про гроші, а тепер мені хотілося б спробувати їх на дотик». Що визначає величину грошового мультиплікатора? Відповідь на це питання нескладний: величина грошового мультиплікатора
 9. (Зрозуміло, коли облігації про-дає або купує приватна особа, гроші просто переходять з
  грошовий мультиплікатор і пропозиція грошей знижується . Навпаки, зменшення норми обов'язкових резервів призводить до зниження резервної норми, зростання значення грошового мультиплікатора і уве-личен пропозиції грошей. Центральний банк досить рідко вдається до зміни норми обязатель-них резервів, оскільки часте використання цього методу негативно позначається-ся на стані банківської
 10. Масове вилучення вкладів - проблема банків, що використовують систему ча-стичного резервування.
  грошовими кошти-ми, достатніми для того, щоб розрахуватися з усіма вкладниками. Подібні події ускладнюють контроль за пропозицією грошей. Яскравий при-заходів - події, що сталися в США за часів Великої депресії початку 1930-х рр.. Після хвилі масових вилучень вкладів і закриття багатьох банків і населення і банкіри стали більш обережними. Населення «перевело» гроші з банківських
© 2014-2022  epi.cc.ua