Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
А. І. Салов. Економіка. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

ТЕМА 53. ПРОПОРЦІЇ ГРОШОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ ТА ГРОШОВИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР

1. Грошовий сектор економіки - сполучна ланка між усіма агентами ринкових відносин. Грошовий ринок має специфічну особливість, що виділяє його з-поміж інших ринків: тут звертається особливий товар - гроші. У них є спеціальна ціна - процентна ставка, що є альтернативною вартістю грошей. Тому на цьому ринку гроші не продаються і не купуються, а обмінюються на інші фінансові активи.
Пропорції, що складаються між попитом і пропозицією на грошовому ринку, залежать від динаміки: грошової маси, коефіцієнта депонування, депозитного мультиплікатора.
2. Грошова маса. Ліквідність. У сучасній економічній теорії переважає функціональний підхід до грошей: все, що використовується як гроші, є грошима. При цьому частка власне грошей в загальному обсязі платіжних коштів не перевищує 25%. З цих причин нарівні з поняттям грошей використовується і більш широке поняття грошової маси.
Грошова маса - це сукупність готівкових та безготівкових купівельних і платіжних засобів, якими розташовують населення, фірми і держава.
Зазвичай грошову масу класифікують за двома ознаками: з фізичного вигляду і по ліквідності (рис. 53.1).
Ліквідність грошової маси - це здатність фінансового активу перетворюватися в готівкові гроші і виконувати їх функції.

За принципом ліквідності вся грошова маса розбивається на кілька агрегатів, які формуються за принципом матрьошки.
Агрегат М1 у своєму складі має готівкові гроші та банківські вклади, за якими ведуться розрахунки.


Рис. 53.1. Класифікація грошової маси
Агрегат М2 включає М1 і доповнюється ощадними вкладами, паями взаємних фондів та ін Він приблизно в чотири рази перевищує агрегат М1. Обидва ці агрегату прийнято відносити до високоліквідних.
Агрегат М3 крім М2 враховує цінні папери великих вкладників банків, акції інвестиційних фондів.
Агрегат Lнаравне з М3 містить банківські акцепти, комерційні папери, короткострокові цінні папери та облігації Центрального банку країни. Грошові агрегати М3 і L прийнято відносити до низьколіквідних.
Близький за змістом до грошової маси показник грошової бази, що розраховується як сума перебувають в обігу готівки й банківських резервів.
Показник грошової бази дозволяє розраховувати депозитний мультиплікатор, що демонструє можливості розширення депозитів комерційних банків при зростанні грошової бази на 1:


де MD-депозитний мультиплікатор; rr-коефіцієнт обов'язкового резервування на вимогу Центробанку; fr-частка власних резервів банків, понад обов'язкових резервів.

3. Розрахунок грошового мультиплікатора. Держава повністю контролює випуск грошей в обіг, але воно не може цього зробити щодо грошової маси, так як банки своєю професійною діяльністю істотно збільшують грошову масу.
Ставлення нових грошей, створюваних банками, їх резервів отримало назву грошового мультиплікатора.
Грошовий мультиплікатор - це числовий коефіцієнт, що показує, у скільки разів зросте або скоротиться грошова маса в результаті зміни грошової бази на одиницю.
Мультиплікатор знаходиться в зворотній залежності від рівня резервів і може бути описаний спрощеною формулою:


де М - грошовий мультиплікатор; R-банківські резерви.
Основними факторами зростання грошової маси за рахунок мультиплікаційного ефекту є:
- розмір мінімальної ставки резервів;
- попит на нові кредити.
Користуючись цими важелями, Центральний банк може впливати на грошову масу в країні, а через неї регулювати:
- господарську активність агентів ринку;
- макроекономічні пропорції;
- інфляційні процеси;
- інвестиції і т. д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Тема 53. ПРОПОРЦІЇ ГРОШОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ ТА ГРОШОВИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР "
 1. Тема 9. РИНОК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
  пропорції в обміні товарів, визначаються ціни і подаються інформаційні сигнали продавцям і покупцям; - посередницьку функцію, що дозволяє зводити агентів ринку. Ринок не є ідеальною формою економічних зв'язків у суспільстві, тому неодноразово робилися теоретичні спроби обгрунтувати можливість неринкового розвитку - від Т. Мора і Т. Кампанелли до К. Маркса і побудови соціалізму
 2. 9. Теоретичні розробки економістів Росії
  тематичних методів, що використовуються в економічних дослідженнях. Володимира Карповича Дмитрієва (1868-1913) вважають одним з найбільш яскравих представників математичної школи в політичній економії. Він залишив порівняно мало публікацій, але вони відрізняються багатством творчих ідей, новизною і значущістю розробок. Вперше в літературі Дмитрієв запропонував спосіб визначення повних витрат
 3. Глосарій
  тема (централізована планова, комуністична) - економічна система, що панувала раніше в СРСР, країнах Східної та Центральної Європи та ряді азіатських держав. Її відмітні особливості - «громадська» (в реалії державна) власність на всі види виробничих ресурсів, монополізація і бюрократизація економіки в специфічних формах, централізоване планування як
 4. 4. Макроекономічний аспект моделі загальної рівноваги
  тема прозвучала у Дж. Хікса в ра-1м> ге «Вартість і капітал» (1939) 24. Хікс намагався подолати ста-i пчность рівноважної моделі і запропонував модель послідовних р мшовесних станів - так звану «многоперіодной модель», і якій особливу увагу приділив взаимовлиянию сьогодення і бу-чмцего через механізм очікувань цін. Пізніше в рамках цього напрямку пошуків була поставлена проблема
 5. 2. Кейнсіанської моделі регулювання МАКРОЕКОНОМІКИ
  тема не в змозі позбавити суспільство від криз і безробіття. Одночасно було спростовано положення про те, що в точної економіці діє "чиста" і "досконала конкуренція". До місця буде згадано, що в 1933 р. з'явилися Дж. Робінсона "Економічна теорія недосконалої конкуренції" та Е. Чемберліна "Теорія монополістичної конкуренції". Таким чином, всі усвідомили реальний стан
 6. 19. Золотий стандарт
  пропорції розподілу додаткових грошей між різними країнами. Кожна країна буде прагнути відстояти такий метод розподілу, який забезпечить їй максимально можливу частку додаткових грошей. Наприклад, промислово нерозвинені країни Сходу, можливо, рекомендуватимуть рівний розподіл на душу населення, метод, який очевидно буде сприяти їм на шкоду промислово
 7. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  тема рухається до стану, при якому не буде ні безробітних, ні надлишку запасів [В рівномірно функціонуючої економіці також можуть існувати незавантажені потужності неадаптіруемого обладнання. Це порушує рівновага не більше, ніж витримка під паром субпредельной землі.]. Але так як поява нової інформації постійно спрямовує події до нової мети, умови рівномірно функціонуючої
 8. ІНФЛЯЦІЯ: згаслої ВУЛКАН
  тема сім разів за дванадцять місяців підвищувала ставки відсотка за короткостроковими вкладами (2). Але при цьому її голова Алан Грінспен кожен раз визнавав, що, за наявними даними, ФРС не може вказати навіть натяку на інфляцію. ФРС не могла вказати на інфляцію, бо її не було. Найбільша загальна міра інфляції, безумовний дефлятор цін для валового внутрішнього продукту, впала з 2,2% в 1993 р. до
 9. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  тематиці синхронних асортиментів. Цикли запасів мали б ослабнути. Але одна із загадок економіки полягає в тому, що всі ці поліпшення в управлінні запасами не привели до їх ослаблення. Люди, контролюючі інвестиції в освіту запасів або відмовляються робити такі інвестиції, слідують сильним тенденціям зростання і спаду - швидше погіршуючи їх, ніж покращуючи. У міру зменшення абсолютної
 10. Класична модель
  пропорційно один одному, тому ставлення W 1 / P 1=W 2 / P 2 є не що інше, як реальна ставка заробітної плати. Отже, незважаючи на падіння номінального доходу, реальний дохід на ринку праці залишається незмінним. Реальні доходи сберегателей (реальна ставка відсотка) також не змінилися, оскільки номінальна ставка відсотка знизилася в тій же пропорції, що і ціни. Реальні
© 2014-2022  epi.cc.ua