Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. (А) Припустимо, що людина продає свій старийавтомобіль в рахунок часткової оплати нової машіни.Будет чи при цьому старий автомобіль ігратьроль засобу платежу? Чи можна говорити, що етотчеловек бере участь у бартерній угоді? (Ь) Спостерігаючи
за тим, як хтось купує м'ятні коржі (малень-кі білі кругляшки) в обмін на монети (маленькіедіскі срібного кольору), як ви могли б визна-лити, які з них є грошима?
2. Ювелір тримає 100% резервів проти суми його де-позитив. Використовуючи Т-рахунки і пам'ятаючи визначення сум-ми грошей в обігу, поясніть, що відбувається сденежной масою, коли клієнт вилучає своє золотоіз підвалу ювеліра.
3. Як ви думаєте, що краще виконує роль міри вар-тості - золото або долари США? Поясніть вашответ.
4. Припустимо, що в якості грошей використовуються зо-лотие монети. Спочатку золото є товар-ними грошима, у яких їх грошова і товарнаястоімості однакові. Поясніть, за яких условіяхзолото може зникнути з грошового обігу.
5. Припустимо, що парасолі занадто незручні для збе-рігання вдома і що відкривається спеціальний склад длязонтов, звідки люди беруть їх тільки у випадку необхід-ність, (а) Чи може власник складу одалжіватьбез особливих труднощів велику частину цього запасазонтов? (B) B чому полягає різниця між цим випад-ем та історією ювеліра-банкіра?
6. Розкажіть, які функції виконують комерційнібанки в якості фінансових посередників. Іспользуясістему Т-рахунків, покажіть джерела поступленіясредств банків і основні шляхи використання етіхсредств.
7. Поясніть, в якому сенсі комерційні банки мо-жуть створювати гроші. (Якщо хочете, можете вико-ти історію про ювеліра-банкіра.) (А) Використовуючи T-рахунки банків, покажіть, як працює система чекових-го клірингу. (Ь) Яким чином за відсутності чековмоглі б здійснюватися розрахунки і платежі междуАтлантой і Лос-Анджелесом? (С) Що може більшевсього впливати на ефективність платіжної сістемистрани?
8. Припустимо, що норми резервних вимог, ко-торую встановлює Fed, не існує. Що буде ветом випадку визначати величину банківських резер-вов? (Можливо, і в цьому випадку вам буде полезнопродумать відповідь на прикладі ювеліра-банкіра.)
9. (А) Які, на ваш погляд, існують аргументи на пользутого, щоб вважати дорожні чеки частиною грошей в об-рощення? (Ь) Чи можна знайти аргументи на користь того, щоб вважати частиною грошової маси квитки на мет-ро? (С) А що ви могли б сказати на цей рахунок по по-воду кредитних карток? (D) Або поштових марок?
10. (А) Акції взаємних фондів грошового ринку, так жекак і депозити, швидко стали головною формою, в кото-рій люди воліють тримати свої ліквідні ак-мотиви. На даний момент їх загальна вартість зна-ве перевершує величину суми готівки де-шей. Поміркувати, краще або гірше будуть взаімниефонди грошового ринку виконувати функції грошей посравнению з тими компонентами Ml, які митрадіціонно називаємо грошима. (Ь) Чому вообщевопрос про те, що є грошима, а що - ні, має таке важливе значення для нашого аналізу?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання "
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  Економічна теорія є наймолодшою наукою. Звичайно, за останні 200 років на основі дисциплін, знайомих ще стародавнім грекам, виникло багато нових наук. Однак у даних випадках частина знання, яка до цього вже утвердилася в ситуації старій системі знань, просто стала автономною. Область досліджень була більш точно подразделена і досліджена за допомогою нових методів; в ній до цих пір
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  У новій науці все здавалося сумнівним. Вона була незнайомкою в традиційній системі знань; люди були збиті з пантелику і не знали як її кваліфікувати і яке визначити їй місце. Але з іншого боку, вони були переконані, що включення економічної теорії в перелік наук не вимагає реорганізації або розширення всієї системи. Люди вважали свою класифікацію повній. І якщо економічна теорія в неї
 3. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  Багато хто звик звинувачувати економічну науку в відсталості. В даний час цілком очевидно, що наша економічна теорія знаходиться не в кращій формі. У людському знанні немає стану досконалості, як немає його і у інших людських досягнень. Людина позбавлена всезнання. Найдосконаліші теорії, що задовольняють на перший погляд нашу спрагу знань, одного разу виправляються або замінюються на
 4. 6. Інша Я
  Якщо ми готові прийняти поняття причинності в самому широкому сенсі, то телеологію можна назвати видом причинного дослідження. Кінцеві причини це передусім причини. Причина події розглядається як дія або квазідействіе, спрямоване до деякої мети. І первісна людина, і дитина з наївно-антропоморфічні точкою зору вважають цілком правдоподібним, що будь-яка зміна або
 5. 1. Праксиология та історія
  Існують дві гілки наук про людську діяльність: праксиология та історія. Історія це збирання і систематичне упорядкування всіх даних досвіду, що стосується людської діяльності. Вона займається конкретним змістом людської діяльності. Історія вивчає всі людські зусилля в їх нескінченної множинності та різноманітності і всі індивідуальні дії з їх випадковими,
 6. 3. Апріорі і реальність
  Апріорні міркування чисто концептуальні і дедуктивний. Вони не можуть дати нічого, крім тавтологію та аналітичних міркувань. Всі їхні слідства виводяться з посилок і вже містяться в них. Отже, згідно популярному запереченню вони нічого не можуть додати до нашого знання. Всі геометричні теореми укладені в аксіомах. Поняття прямокутного трикутника вже включає в себе теорему
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  Праксиология займається діяльністю окремих людей. І лише в процесі її досліджень з'являється знання про людський співпрацю, а соціальна діяльність трактується як особливий випадок більш загальної категорії людської діяльності як такої. Цей методологічний індивідуалізм завжди піддавався лютої критики різних метафізичних шкіл і зневажливо називався
 8. 5. Принцип методологічної одиничності
  Праксиология починає свої дослідження не просто з дій індивіда, а з окремої дії. Вона не звертається в неясних термінах до людського дії взагалі, а має справу з конкретною дією, яке певний людина скоїла в певний день в конкретному місці. Зрозуміло, вона не стосується випадкових і зовнішніх характеристик цієї дії і його відмінностей від всіх інших дій, а
 9. 6. Індивідуальні та мінливі характеристики людської діяльності
  Зміст людської діяльності, тобто переслідувані цілі і засоби, обрані і приємним для досягнення цих цілей, визначається особистими якостями кожного діючої людини. Окрема людина результат тривалої зоологічної еволюції, сформувала його фізіологічну спадковість. Він несе на собі відбиток своїх предків; його біологічна спадковість це екстракт, сухий
 10. 7. Предмет і особливий метод історії
  Дослідження всіх даних досвіду, що стосується людської діяльності, є предметом історії. Історики збирають і критично аналізують усі доступні документи. На основі цих доказів вони підходять до виконання своєї істинної завдання. Стверджується, що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до
© 2014-2022  epi.cc.ua