Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. Припустимо, ВВП в США становить 5000 млрд.дол. Жителі країни отримують в якості доходів нафактори виробництва, що знаходяться в їх власне-сти за кордоном, платежі в розмірі 150 млрд. долл.Іностранци отримують платежі зі Сполучених Шта-
тов в розмірі 90 млрд. дол (а) Яка велічінаВНП? (Ь) Як визначається величина ВНП? 2. У цьому питанні розглядається розрахунок добавленнойстоімості. Нас цікавить внесок автомобільного про-виробництва в ВНП. Припустимо, виробники автомо-білів купують покришки, скло і стеклоочісті-ли у постачальників і виробляють залишилися деталі насобственних заводах. Постачальники в свою чергу по-купають матеріали у своїх постачальників, які, какми припускаємо (втім, абсолютно нереалістичний-но), самі не купують проміжних товарів. Вотпервічние дані
Кінцеві Покупкіпродажі промежуточнихтоваров
Виробник автомобілів 1000 270
Виробник скла 100 12
Виробник покришок 120 30
Виробник склоочисників 30 травня
Продуценти матеріалів 20 0
Який внесок автомобільного виробництва в ВНП?
3. Припустимо, що ВНП дорівнює 5000 дол (або млрд.). Припустимо, що амортизація дорівнює 550 дол, а косвен-ні податки складають 400 дол (а) Яка велічінанаціонального доходу? (Ь) Поясніть своїми словами, як і чому амортизація «вклинюється» між на-національним доходом і ВНП. (С) Поясніть, почемукосвенние податки «вклинюються» між ВНП і на раціональним доходом.
4. (А) Поясніть своїми словами, чому умовний рент-ний дохід на житло, в якому проживають його соб-дарські господарі, слід вважати частиною ВНП і націо-нального доходу.
(Ь) Чому саме величина рен-ти, а не реальна ринкова вартість житла должнабить включена в ВНП?
5. (А) Поясніть, яким чином вимірюється обсяг дер-жавних послуг, таких, як охорона громадськогопорядку, в розрахунках ВНП. (Деякі люди вважають, що державні витрати на охорону суспільно-го порядку насправді не є внеском вВНП. У відповідях на запитання (Ь), (с) і (d) потрібна по-казать, чому вони висувають такий аргумент.) (Ь) Припустимо, суспільна поведінка покращився Ісіль поліції можуть бути скорочені наполовину. По-ліцейські отримали роботу в приватній промислово-сті з такою ж точно оплатою. Поясніть, чому раз-заходів ВНП не змінився, (с) Чи стало товариство жітьлучше або виявилося в більш скрутному положе-ванні у зв'язку із зменшенням чисельності поліцей-ських? (D) Як все це має вплинути на проблемувключенія витрат на охорону громадського поряд-ка в ВНП?
6. При переході від національного доходу до лічномурасполагаемому доходу ми вносимо поправку на подат-ги і трансфертні платежі, (а) Які головні на-правління отримання трансфертів домашніми госпо-
ствами? (Ь) Чому трансферти не включаються до на-ціональний дохід?
7. Припустимо, що особистий наявний дохід равен3500 дол Чисті платежі споживачів за процен-там комерційному сектору рівні 80 дол (а) При-нимая норму особистих заощаджень такий же, як втабл. 24-5, обчисліть суму, спрямовану на потреб-ня. (Ь) Визначте величину споживання і Ощад-жений, (с) Чи є щось таке, що входить до по-вання, але що більш логічно вважати заощадження-ми? (Подумайте про товари, що купуються домашніміхозяйствамі, які, можливо, збільшують їх бла-госостояніе)
8.
Припустимо, що ВНП=5000, С=3200, G=900 іNX=80. (А) Який розмір інвестицій? (Ь) Припустимо, що експорт дорівнює 350. Який розмір імпорту? (С) Припустимо, амортизація дорівнює 130. Чему рівняє-ся ЧНП? (D) B цьому прикладі чистий експорт поклади-вальний. Чи може він бути негативним? Поясни-ті, чому.
9. Розглянемо економіку, яка має такі по-казателі:
Номінальний ВНП Дефлятор ВНП
1986 5000 120
1987 5600 128
(а) Яка величина ВНП 1987 р. в постійних цінах (в дол 1986 р.)? (Ь) Який темп зростання реального ВНП1987 р. до рівня 1986? (С) Які темпи інфля-ції? (D) Припустимо, що в 1987 р. номінальний ВНПсоставлял 5200 дол, а все інше характерізуетсяданнимі, наведеними вище. Який рівень реаль-ного ВНП в 1987 р.? Які темпи зростання реальногоВНП в цьому випадку? Поясніть, яким чином випроізводіте расчети.10. Поясніть, чому перераховані нижче види нери-нічний діяльності слід або не слід включатьв вичерпний показник ВНП: (а) Час, потра-ченное студентами в класі. (Ь) Доходи грабіжників, (с) Час, витрачений глядачами на перегляд матчапо боксу, (d) Заробітна плата, виплачена городски-ми властями транспортним службовцям, які про-
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Завдання "
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  завданням інших дисциплін. Трансформація вчення, початок якому поклали економісти класичної школи, була завершена тільки сучасної суб'єктивної економічною теорією, яка перетворила теорію ринкових цін в загальну теорію людського вибору. Тривалий час ніхто не усвідомлював, що перехід від класичної теорії цінності до суб'єктивної теорії цінності виявився не просто заміною
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися марними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих
 3. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  завдань даного трактату якраз і є викриття хибності таких ідей. У цих вступних зауваженнях, напевно, досить буде сказати кілька слів про їх психологічної підгрунтя. Мислити вузько люди зазвичай беруть під сумнів все, що відрізняє інших людей від них самих. Верблюд з байки заперечує проти будь-яких тварин, що не мають горба, руританці критикують лапутанцев за те, що вони не
 4. 6. Інша Я
  завдання не в тому, щоб схвалювати або не затверджувати, а в тому, щоб описувати те, що є. Предмет праксиологии людська діяльність. Вона займається діяльною людиною, а не людиною, перетвореним на рослину і зведеним до простого вегетативному
 5. 1. Праксиология та історія
  завдань. Природничі науки також мають справу з минулими подіями. Будь-який досвід є досвід чогось, що пішов у минуле; досвіду майбутніх подій не існує. А досвід, якому природничі науки зобов'язані всіма своїми успіхами, це досвід експерименту, де окремі елементи зміни можна спостерігати ізольовано. Накопичені таким способом факти можуть бути використані для індукції спеціальної процедури
 6. 3. Апріорі і реальність
  задача апріорних міркувань з одного боку, виявити все те, що мається на увазі під різними категоріями, концепціями і посилками, і, з іншого боку, показати, що під ними мається на увазі. Їхнє призначення зробити явним і очевидним все те, що раніше було приховано і невідомо [Наука, каже Мейєрсон, є дія, за допомогою якого ми відновлюємо як ідентичне, що спочатку,
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  задач опис та аналіз їх становлення і зникнення, що змінюється структури та функціонування. Він вибирає єдиний метод, що дозволяє домогтися задовільного вирішення цієї проблеми. Перш за все ми повинні усвідомити, що всі дії проводяться індивідами. Колективне завжди проявляються через одного або декількох індивідів, чиї дії відносяться до колективного як до вторинного
 8. 5. Принцип методологічної одиничності
  завдань. Храм відрізняється від купи каміння, звалених в купу. Але єдиний спосіб побудувати храм це класти один камінь на інший. Для архітектора головне проект в цілому, для виконроба одна стіна, а для муляра кожна цеглина. Для праксиологии важливо, що рішення великої задачі неминуче вимагає проходження крок за кроком, частина за частиною всього шляху від самого
 9. 6. Індивідуальні та мінливі характеристики людської діяльності
  завданням
 10. 7. Предмет і особливий метод історії
  завдання. Стверджується, що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до ціннісних суджень). Повідомлення історика має бути правдивим образом минулого, так званої уявної фотографією, яка дає повне і неупереджене опис всіх фактів. Воно повинно відтворити перед нашим уявним поглядом минуле
© 2014-2022  epi.cc.ua