Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. Часто стверджується, що слід прийняти встановлювали-емое ринком розподіл доходів і не следуетвмешіваться в цей процес. Уявіть і оценітеаргументацію за і проти цієї точки зору.
2 Припустимо, що трансферт розміром в 1 дол од-ному людині, яка живе в бідності, обходиться об-ществу в (а) 3,50 дол, - (Ь) 1,30 дол . Обговоріть ба-ність здійснення трансфертів у кожному ізетіх випадків, пояснюючи, як ви реалізуєте компроміссмежду рівністю та ефективністю.
3. Поясніть, чому з політичної точки зору про-грами для не старий і не втратили працездатний-ності людей були найменш популярними програм-
мами суспільного добробуту. Назвіть, есліможете, конкретні програми подібного роду (іс-товуйте табл. 22-1 і табл. 22-2). Зіставте це ссегодняшнім відсутністю інтересу до отріцательномуподоходному податку.
4. Використовуючи дані, представлені у цій главі, обговоріть твердження про те, що з усіх трансферт-них програм найбільш успішні, програми, маю-щие справу з бідністю серед літніх.
5. Бажано Чи для уряду (а) вимагати від лю-дей робити заощадження на старість або (Ь) здійснювала-влять цю програму заощаджень силами самого уряди? За бажанням можете послатися на сістемулічних пенсійних рахунків, які коротко обговорювалися-лись в гол.
21.
6. Поясніть, чому пенсійні виплати в рамках си-стеми соціального забезпечення можуть скорочувати мас-су основного капіталу і обсяг пропозиції праці векономіке.
7. «Отримувачам соціальних допомог не слід позво-лять, щоб вони використовували дітей як залож-ників для того, щоб вимагати гроші у обществаЛюбой дитина з тих дітей, які знаходяться поза-сприятливих умовах, заслуговує на увагу. Одна-ко ми повинні знайти такі шляхи допомоги дітям, ко-торие не використовуватимуться егоїстичними і безот-відповідальними дорослими у своїх інтересах ». (Це ци-тата з роботи James Gwartney і Thomas S. McCaleb, «Have Antipoverty Programs Increased. Poverty?», P. 15,
. Яка приведена у виносці 4.) Поясніть, у чому за-ключается труднощі здійснення предлагаемихмер; обговоріть пропозиції авторів про те, щоб по-вимагати від дорослих шукати роботу, а також про шляхи виконання трансфертних програм, націлених безпо-середньо на дітей.
8. Негативний прибутковий податок надає каж-дому людині виплати розміром 8000 дол і імеетпредельную податкову ставку 35%. (А) При какомуровне доходів людина виплачує нульові чістиеналогі? (Ь) Покажіть, чому зменшення безубиточен-ного рівня доходів вимагає або підвищення гранично-ної податкової ставки, або зменшення начальногоплатежа (демогранта).
Малюнок може надати допомогу, (с) Обговоріть переваги негативного по-дохідного податку в порівнянні з більш тщательнойнацеленностью програм.
9. Людина має предналоговий дохід у сумі 30 000долл., Цінова еластичність благодійних пожер-твованія дорівнює 1, а еластичність по доходу дорівнює 1,5. Він жертвує на благодійні цілі 2000 долл.Далее, уряд починає стягувати податок з етогочеловека за пропорційною податковій ставці, рав -ной 25%. Як це вплине на величину його пожертвування-ваний?
10. (А) Поясніть, чому ми. не маємо повну картінувліянія державних податків і соціальних ви-плат на економіку. (Ь) Викладіть своїми словами ре-зультати, проілюстровані на рис. 22-2.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання "
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  завданням інших дисциплін. Трансформація вчення, початок якому поклали економісти класичної школи, була завершена тільки сучасної суб'єктивної економічною теорією, яка перетворила теорію ринкових цін в загальну теорію людського вибору. Тривалий час ніхто не усвідомлював, що перехід від класичної теорії цінності до суб'єктивної теорії цінності виявився не просто заміною
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися марними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих
 3. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  завдань даного трактату якраз і є викриття хибності таких ідей. У цих вступних зауваженнях, напевно, досить буде сказати кілька слів про їх психологічної підгрунтя. Мислити вузько люди зазвичай беруть під сумнів все, що відрізняє інших людей від них самих. Верблюд з байки заперечує проти будь-яких тварин, що не мають горба, руританці критикують лапутанцев за те, що вони не
 4. 6. Інша Я
  завдання не в тому, щоб схвалювати або не затверджувати, а в тому, щоб описувати те, що є. Предмет праксиологии людська діяльність. Вона займається діяльною людиною, а не людиною, перетвореним на рослину і зведеним до простого вегетативному
 5. 1. Праксиология та історія
  завдань. Природничі науки також мають справу з минулими подіями. Будь-який досвід є досвід чогось, що пішов у минуле; досвіду майбутніх подій не існує. А досвід, якому природничі науки зобов'язані всіма своїми успіхами, це досвід експерименту, де окремі елементи зміни можна спостерігати ізольовано. Накопичені таким способом факти можуть бути використані для індукції спеціальної процедури
 6. 3. Апріорі і реальність
  задача апріорних міркувань з одного боку, виявити все те, що мається на увазі під різними категоріями, концепціями і посилками, і, з іншого боку, показати, що під ними мається на увазі. Їхнє призначення зробити явним і очевидним все те, що раніше було приховано і невідомо [Наука, каже Мейєрсон, є дія, за допомогою якого ми відновлюємо як ідентичне, що спочатку,
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  задач опис та аналіз їх становлення і зникнення, що змінюється структури та функціонування. Він вибирає єдиний метод, що дозволяє домогтися задовільного вирішення цієї проблеми. Перш за все ми повинні усвідомити, що всі дії проводяться індивідами. Колективне завжди проявляються через одного або декількох індивідів, чиї дії відносяться до колективного як до вторинного
 8. 5. Принцип методологічної одиничності
  завдань. Храм відрізняється від купи каміння, звалених в купу. Але єдиний спосіб побудувати храм це класти один камінь на інший. Для архітектора головне проект в цілому, для виконроба одна стіна, а для муляра кожна цеглина. Для праксиологии важливо, що рішення великої задачі неминуче вимагає проходження крок за кроком, частина за частиною всього шляху від самого
 9. 6. Індивідуальні та мінливі характеристики людської діяльності
  завданням
 10. 7. Предмет і особливий метод історії
  завдання. Стверджується, що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до ціннісних суджень). Повідомлення історика має бути правдивим образом минулого, так званої уявної фотографією, яка дає повне і неупереджене опис всіх фактів. Воно повинно відтворити перед нашим уявним поглядом минуле
© 2014-2022  epi.cc.ua