Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. Використовуйте рис 20-2, відображає ідеї равновесіяна ринку праці, щоб показати вплив, оказиваемоена функціональний розподіл доходу увеличени-ем пропозиції праці, яке супроводжується ро-стом капіталу при незмінному рівні капіталовоо-Ружену, (а) Що станеться з зарплатою, доходомна власність і часткою праці і капіталу в сукупність-ном доході? (Ь) Як зміняться ваші відповіді, есліпредположіть, що пропозиція праці увелічіваетсябистрее, ніж величина капіталу?
2. До середини 30-х років існувало тверде переконаний-ня, що динаміка частки праці стабільна і сама доляпрактіческі дорівнює константі протягом якогось відрізка часу. Підтверджує або опровергаетето припущення досвід останніх 20 років функціо-нування економіки США?
3. Нижченаведена таблиця ілюструє распределеніедохода у Великобританії за два роки - 1949-й і1979-й (а) Нанесіть на один графік криві Лоренцадля обох років. (Ь) Який рік демонструє большуюстепень рівності?
Нижні 51 - 61 - 71 - 81 - Верхні Верхній
50% 60% 70% 80% 90% 10% 1%
1949 26,5 9,5 10,5 11,9 14,5 27,1 6,4
1979 26 Д 9,3 11,3 13,5 16,3 23, 4 3,9
Джерело Central Statistical Office (ШС) Economic Trends, May 1978and February 1981.

4. Нижченаведена таблиця ілюструє розподіл ня доходів до і після відрахування податків в Великобри-Британії, (а) Зобразіть криві Лоренца для обох ря-
. дів на одному графіку. (Ь) Збільшує або сокраща-ет ступінь нерівномірності британська налоговаясістема?
Розподіл доходів до і після утримання налоговв Великобританії
Нижні II III IV Верхні Верхній
20% 20% 20% 20% 20 % 1%
До вирахування
податків 5,9 10,3 16,5 24,7 42,6 5,3
Після вирахування
податків 7,0 11,5 17,0 24,8 39,7 3,9
Джерело. Central Statistical Office (UK) Economic Trends, May 1978and February 1981.
5. Проаналізуйте таблицю економічної мобільно-сти (табл. 20-6). Обговоріть три стратегії (що носять ха-рактер змін у законодавстві або державних програм), які дозволили б достічьпочті абсолютної мобільності. Подумайте також отрех стратегіях, мають зворотний ефект.
6. Який зв'язок, якщо вона є взагалі, табл. 20-6 з під-просом про те, чим більшою мірою - спадщині-ністю або оточенням - визначається рівень до-ходу.
7. Хто виграє в результаті дискримінації дружин-щин? Поясніть, чому.
8. Уряд видає закон про мінімальну заро-бітної плати, що вимагає від фірм платити своїм робіт-никам не менше 5 дол
на годину (а) Какою вплив це-го закону на некваліфікованих робітників, получав-ших до цього 4 дол на годину? (Ь) Фірми дискримінує-ють НЕ білих працівників шляхом виплати білим 20-відсоткової надбавки. Як ви думаєте, покращиться іліухудшітся положення білих робітників з введеніеммінімума зарплати?
9. Яку прбблему ви вважаєте більш важливою - бід-ність чи нерівність? Чому?

10. Обговоріть, чому в суспільстві, де кожен має до-статочно пиши і пристойну дах над головою, мо-же існувати проблема бідності?
11. Часто можна почути, що ринкове распределеніедоходов має бути визнано єдино вірним ичто йому не слід лагодити ніяких перешкод. Про-судіть цю тезу, пам'ятаючи, що конкурентна риночнаяекономіка забезпечує ефективне розміщення ре-сурсів.
12. Студенти часто зараховуються до бідних, незважаючи нато, що, можливо, в майбутньому вони будуть володіти ви-соким рівнем доходу. Літні люди, які одержували впрошлом, цілком можливо, високі доходи, такжезачастую відносяться до бідних. Чи вірно це? Якщо ні, то яким чином люди, що належать до разлічнимвозрастним категоріям, повинні классіфіціроватьсяв статистикою бідності?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання "
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  завданням інших дисциплін. Трансформація вчення, початок якому поклали економісти класичної школи, була завершена тільки сучасної суб'єктивної економічною теорією, яка перетворила теорію ринкових цін в загальну теорію людського вибору. Тривалий час ніхто не усвідомлював, що перехід від класичної теорії цінності до суб'єктивної теорії цінності виявився не просто заміною
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися марними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих
 3. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  завдань даного трактату якраз і є викриття хибності таких ідей. У цих вступних зауваженнях, напевно, досить буде сказати кілька слів про їх психологічної підгрунтя. Мислити вузько люди зазвичай беруть під сумнів все, що відрізняє інших людей від них самих. Верблюд з байки заперечує проти будь-яких тварин, що не мають горба, руританці критикують лапутанцев за те, що вони не
 4. 6. Інша Я
  завдання не в тому, щоб схвалювати або не затверджувати, а в тому, щоб описувати те, що є. Предмет праксиологии людська діяльність. Вона займається діяльною людиною, а не людиною, перетвореним на рослину і зведеним до простого вегетативному
 5. 1. Праксиология та історія
  завдань. Природничі науки також мають справу з минулими подіями. Будь-який досвід є досвід чогось, що пішов у минуле; досвіду майбутніх подій не існує. А досвід, якому природничі науки зобов'язані всіма своїми успіхами, це досвід експерименту, де окремі елементи зміни можна спостерігати ізольовано. Накопичені таким способом факти можуть бути використані для індукції спеціальної процедури
 6. 3. Апріорі і реальність
  задача апріорних міркувань з одного боку, виявити все те, що мається на увазі під різними категоріями, концепціями і посилками, і, з іншого боку, показати, що під ними мається на увазі. Їхнє призначення зробити явним і очевидним все те, що раніше було приховано і невідомо [Наука, каже Мейєрсон, є дія, за допомогою якого ми відновлюємо як ідентичне, що спочатку,
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  задач опис та аналіз їх становлення і зникнення, що змінюється структури та функціонування. Він вибирає єдиний метод, що дозволяє домогтися задовільного вирішення цієї проблеми. Перш за все ми повинні усвідомити, що всі дії проводяться індивідами. Колективне завжди проявляються через одного або декількох індивідів, чиї дії відносяться до колективного як до вторинного
 8. 5. Принцип методологічної одиничності
  завдань. Храм відрізняється від купи каміння, звалених в купу. Але єдиний спосіб побудувати храм це класти один камінь на інший. Для архітектора головне проект в цілому, для виконроба одна стіна, а для муляра кожна цеглина. Для праксиологии важливо, що рішення великої задачі неминуче вимагає проходження крок за кроком, частина за частиною всього шляху від самого
 9. 6. Індивідуальні та мінливі характеристики людської діяльності
  завданням
 10. 7. Предмет і особливий метод історії
  завдання. Стверджується, що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до ціннісних суджень). Повідомлення історика має бути правдивим образом минулого, так званої уявної фотографією, яка дає повне і неупереджене опис всіх фактів. Воно повинно відтворити перед нашим уявним поглядом минуле
© 2014-2022  epi.cc.ua