Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. Поясніть, чому в багатьох країнах, як правило, значна частка капіталу існує у вигляді споживчий товарів тривалого користування. Каковастоімость ваших споживчих товарів тривало-го користування? (Для забезпечення порівнянності Софіціальнимі даними не включайте в свій пере-чень одяг і взуття.)
2. У 1985 р. середній американський працівник приводив вдію капітал вартістю 35 000 долл. Багато етоілі мало, з вашої точки зору? Назвіть три отрас-ли, в яких обсяг капіталу і землі на одного ра-ботника вище середнього рівня, нижче середнього рівня.
3. Споживчі товари тривалого користування-автомобілі, телевізори, пральні машини і тд.-розглядаються як складова частина капіталу. Одна-ко такі товари не приносять їх власникам нікакогодохода, (а) правомірно розглядати їх як складових частин капіталу? (Ь) Розберіть приклад з чоло-століттям, що стоять перед наступною дилемою: купітьстіральную машину або продовжувати пользоватьсяпрачечной? Користування пральні обходиться йому в 3долл. на тиждень . Пральна машина коштує 400 Долд, процентна ставка становить 10, а інші іздержкіпо використанню пральної машини (включаючи вар-тість електроенергії та амортизацію) рівні 2 дол внеделю. Чи варто йому придбавати пральну маши-ну?
4. За допомогою калькулятора або комп'ютера рассчи-цію вартість 1 дол, вкладеного на 1, 2, 3 роки ина 20 років при процентній ставці 20 і зростанні за формулою складних відсотків.
Повторіть розрахунки дляставкі в 2%. З отриманих результатів составьтетабліцу, аналогічну табл. 18-4.
5. Банк пропонує вам через рік виплатити 1,10 дол завложенние вами сьогодні 90 центів. Яка відсоток-ная ставка по цьому вкладу?
6. Фірма має можливість придбати верстат за10000 дол Верстат дозволить збільшити поступленіяна рахунок компанії до 3600 дол протягом двох років іможе бути проданий в кінці другого року за 9000долл. Залучаючи дані з табл. 18-5, визначте, сто-ит чи фірмі робити цю покупку, враховуючи, що про-центной ставка в даному випадку становить 10.
7. На заправних станціях поблизу стоянок на між-штатних автомагістралях ціни на бензин вище, чемна станціях далеко від головних доріг. Крім того, та-кі станції, як правило, займають більш дорога-ящие ділянки землі. Який із пропонованих ответовбудет правильним (один, обидва або жоден з запропонованого-дені) і чому? (а) Станції на головних дорогахвинуждени призначати підвищену ціну, щоб ком-компенсувати свої високі платежі за оренду земель-них ділянок. (Ь) Орендна плата за землю вблізіглавних доріг вище, тому що заправні станціімогут призначати більш високі ціни.
8. Детально розгляньте, яким чином два наведено-них нижче події впливають на прибутковість капіталу иего запас, наявний в деякій галузі в краткс-
і довгостроковому періоді (а) Номінальна процентнаяставка зростає з 5 до 10, тоді як ожідаемийуровень інфляції зростає з 3 до 8%.
(Ь) Номі-нальна процентна ставка зростає з 5 до 10, аожідаемий рівень інфляції залишається на рівні 3% .9 . У короткостроковому періоді і ціна, і кількість пропонованого товару, виробленого в абсолютно конку-рентної галузі, зростають. Зростають і прібиліотраслі, (а) Поясніть, чому зростання прибутків чи не ви-викликають зростання цін. (Ь) За допомогою кривих пропози -ня і попиту поясніть причини зростання цін. (с) Чтоскорее все буде відбуватися в довгостроковій перс-пектіви з цінами і нормою віддачі на капітал, інве-стіровать в галузь?
10. Що спільного між доходами від капітальних активів (квазирентой) і доходами від землі (рентою)? Какіемежду ними відмінності?
І. У цьому розділі сказано, що в точці довгострокового рівноваги сучасна вартість надходжень від ис-користування капітального активу повинна равнятьсястоімості виробництва цього активу (а) Рассмотрітепрімер з машиною для видалення пуху з персиків, з виготовленням якої коштує 100 000 долл. Вона способнапріносіть щорічно 1000 дол протягом неогену-раничения часу, а реальна процентна ставкасоставляет 10. Яка ціна машини, рассматріваемойкак капітальний актив? (Ь) Чи буде така машінапостроена? (с) Чи поширюються наведені втексте викладки на всі мислимі капітальні това-ри або тільки на ті, які фактично виробляють-ся?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Завдання "
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  завданням інших дисциплін. Трансформація вчення, початок якому поклали економісти класичної школи, була завершена тільки сучасної суб'єктивної економічною теорією, яка перетворила теорію ринкових цін в загальну теорію людського вибору. Тривалий час ніхто не усвідомлював, що перехід від класичної теорії цінності до суб'єктивної теорії цінності виявився не просто заміною
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися марними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих
 3. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  завдань даного трактату якраз і є викриття хибності таких ідей. У цих вступних зауваженнях, напевно, досить буде сказати кілька слів про їх психологічної підгрунтя . мислити вузько люди зазвичай беруть під сумнів все, що відрізняє інших людей від них самих. Верблюд з байки заперечує проти будь-яких тварин, що не мають горба, руританці критикують лапутанцев за те, що вони не
 4. 6. Інша Я
  завдання не в тому, щоб схвалювати або не затверджувати, а в тому, щоб описувати те, що є. Предмет праксиологии людська діяльність. Вона займається діяльною людиною, а не людиною, перетвореним на рослину і зведеним до простого вегетативному
 5. 1. Праксиология та історія
  завдань. Природничі науки також мають справу з минулими подіями. Будь-який досвід є досвід чогось, що пішов у минуле; досвіду майбутніх подій не існує. А досвід, якому природничі науки зобов'язані всіма своїми успіхами, це досвід експерименту, де окремі елементи зміни можна спостерігати ізольовано. Накопичені таким способом факти можуть бути використані для індукції спеціальної процедури
 6. 3. Апріорі і реальність
  задача апріорних міркувань з одного боку, виявити все те, що мається на увазі під різними категоріями, концепціями і посилками, і, з іншого боку, показати, що під ними мається на увазі. Їхнє призначення зробити явним і очевидним все те, що раніше було приховано і невідомо [Наука, каже Мейєрсон, є дія, за допомогою якого ми відновлюємо як ідентичне, що спочатку,
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  задач опис та аналіз їх становлення і зникнення, що змінюється структури та функціонування. Він вибирає єдиний метод, що дозволяє домогтися задовільного вирішення цієї проблеми. Перш за все ми повинні усвідомити, що всі дії проводяться індивідами. Колективне завжди проявляються через одного або декількох індивідів, чиї дії відносяться до колективного як до вторинного
 8. 5. Принцип методологічної одиничності
  завдань. Храм відрізняється від купи каміння, звалених в купу. Але єдиний спосіб побудувати храм це класти один камінь на інший. Для архітектора головне проект в цілому, для виконроба одна стіна, а для муляра кожна цеглина. Для праксиологии важливо, що рішення великої задачі неминуче вимагає проходження крок за кроком, частина за частиною всього шляху від самого
 9. 6. Індивідуальні та мінливі характеристики людської діяльності
  завданням
 10. 7. Предмет і особливий метод історії
  завдання. Стверджується , що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до ціннісних суджень). Повідомлення історика має бути правдивим образом минулого, так званої уявної фотографією, яка дає повне і неупереджене опис всіх фактів. Воно повинно відтворити перед нашим уявним поглядом минуле
© 2014-2022  epi.cc.ua