Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. Дослідження показали, що працівники з вищою об-разованием в 70-і роки отримували меншу надбавку кзарплате, ніж це було в 60-ті роки, (а) Як це ска-жется в 80-ті роки на кількості випускників среднейшколи, що надходять до коледжу ? Поясніть, чому. (Ь) Припустимо, що було доведено, ніби висшееобразованіе не приносить ніяких матеріальних ви-рік Чи стане будь-хто вступати до коледжу? Пояс-ните.
2. Брак енергії збільшила попит на атомну енергію. Розкажіть докладно, яким чином ринок тру-так буде пристосовуватися до збільшеному попиту наінженеров-атомників в короткостроковому і долгосроч-ном періодах.
3. Розгляньте наступну інвестиційну задачу, Че-ловек завдяки своїм здібностям може зарабати-вать 20 тис дол на рік протягом 40 років. У якос-стве альтернативи він може закінчити трехлетніекурси з прямими витратами, складовими 7 тисдолл. на рік. Якщо він отримає безвідсоткову позику нафінансірованіе навчання (т.
тобто при ставці відсотка, рав-ної нулю), яка повинна бути величина будущейежегодной надбавки до доходів, щоб окупити вироб-наведені інвестиції в людський капітал?
4. Уявіть собі, що економісти утворили профспілковим-юз і влаштували атестацію, щоб визначити, хто мо-
жет займатися економікою. Яким чином це мо-же підняти зарплату економістів? (А) Які законипомогут закріпити монополію? (Ь) Якими межі-ми профспілка обмежить прийняття нових членів?
5. Підмайстрам зазвичай платять мало. Використовуючи концепції людського капіталу, поясніть це відхилення від норми.
6. Зобразіть криву попиту на працю. Припустимо, що в профспілці складаються N членів, середній уровеньзарплати в економіці складає W0 і зайнятість в га-лузі при такій зарплаті перевищує N. Проіллюст-ріруйте на графіку різні цілі, які можетпоставіть перед собою профспілка, регулірующійпредложеніе праці в галузі: (а) максімізіроватьдоходи, (Ь) максимізувати зайнятість, (с) Макс-зировать зарплату.

7. Покажіть на графіку, що ілюструє функціонує-вання ринку праці, як політика обмеження років-ного часу пілотів (скажімо, до 40 г на місяць) впливав-ет на рівень зарплати пілотів - членів профсоюзаПочему обмеження робочих годин грає настільки важливу роль у спробах профспілок підняти велічінунадбавкі?
8. Накресліть дві криві пропозиції праці: одну-високоеластичну, а іншу - нееластичну. На ка-ком ринку монопсонист отримає велику масу при-були?
9. Іноді можна почути, що проникнення профспілковим-юза в галузь, в яку він хоче потрапити, подобнообложенію галузі податком. Поясніть, чому етоможет бути так, використовуючи криві попиту та запропонованого-вання товару, виробленого галуззю, в якій по-з'явився профспілка.
10. Чи можуть існувати такі умови, при которихфірма сама захотіла б створити профспілку з чісласвоіх робітників?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання "
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  завданням інших дисциплін. Трансформація вчення, початок якому поклали економісти класичної школи, була завершена тільки сучасної суб'єктивної економічною теорією, яка перетворила теорію ринкових цін в загальну теорію людського вибору. Тривалий час ніхто не усвідомлював, що перехід від класичної теорії цінності до суб'єктивної теорії цінності виявився не просто заміною
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися марними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих
 3. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  завдань даного трактату якраз і є викриття хибності таких ідей. У цих вступних зауваженнях, напевно, досить буде сказати кілька слів про їх психологічної підгрунтя. Мислити вузько люди зазвичай беруть під сумнів все, що відрізняє інших людей від них самих. Верблюд з байки заперечує проти будь-яких тварин, що не мають горба, руританці критикують лапутанцев за те, що вони не
 4. 6. Інша Я
  завдання не в тому, щоб схвалювати або не затверджувати, а в тому, щоб описувати те, що є. Предмет праксиологии людська діяльність. Вона займається діяльною людиною, а не людиною, перетвореним на рослину і зведеним до простого вегетативному
 5. 1. Праксиология та історія
  завдань. Природничі науки також мають справу з минулими подіями. Будь-який досвід є досвід чогось, що пішов у минуле; досвіду майбутніх подій не існує. А досвід, якому природничі науки зобов'язані всіма своїми успіхами, це досвід експерименту, де окремі елементи зміни можна спостерігати ізольовано. Накопичені таким способом факти можуть бути використані для індукції спеціальної процедури
 6. 3. Апріорі і реальність
  задача апріорних міркувань з одного боку, виявити все те, що мається на увазі під різними категоріями, концепціями і посилками, і, з іншого боку, показати, що під ними мається на увазі. Їхнє призначення зробити явним і очевидним все те, що раніше було приховано і невідомо [Наука, каже Мейєрсон, є дія, за допомогою якого ми відновлюємо як ідентичне, що спочатку,
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  задач опис та аналіз їх становлення і зникнення, що змінюється структури та функціонування. Він вибирає єдиний метод, що дозволяє домогтися задовільного вирішення цієї проблеми. Перш за все ми повинні усвідомити, що всі дії проводяться індивідами. Колективне завжди проявляються через одного або декількох індивідів, чиї дії відносяться до колективного як до вторинного
 8. 5. Принцип методологічної одиничності
  завдань. Храм відрізняється від купи каміння, звалених в купу. Але єдиний спосіб побудувати храм це класти один камінь на інший. Для архітектора головне проект в цілому, для виконроба одна стіна, а для муляра кожна цеглина. Для праксиологии важливо, що рішення великої задачі неминуче вимагає проходження крок за кроком, частина за частиною всього шляху від самого
 9. 6. Індивідуальні та мінливі характеристики людської діяльності
  завданням
 10. 7. Предмет і особливий метод історії
  завдання. Стверджується, що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до ціннісних суджень). Повідомлення історика має бути правдивим образом минулого, так званої уявної фотографією, яка дає повне і неупереджене опис всіх фактів. Воно повинно відтворити перед нашим уявним поглядом минуле
© 2014-2022  epi.cc.ua