Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. (А) Дайте визначення поняття зовнішніх ефектів. (Ь) Покажіть, чому в тому випадку, коли має місце не-сприятливий вплив зовнішнього фактора, обсяг виробництва товару, що породжує дане від дії, виявляється надлишковим.
2. Чому встановлення плати за забруднення навколишнього-щей середовища ефективніше прямих вказівок каждойфірме-забруднювачі про зменшення в тому ж розмі-ре у відсотках обсягу її викидів?
3. (А) Чому існують правила техніки безопасностіна робочих місцях? (Ь) Чи повинно бути їх цельюпредотвращеніе всіх нещасних випадків на виробниц-стве?
4. Деякі стверджують, що якщо хтось чітко знає, скаку ризиком пов'язана його сьогоднішня робота, то по-тортури якого контролю умов його роботи бе-зосновательни. Інші кажуть, що суспільство не дол-жно дозволяти людям братися за вкрай небезпечну ра-боту, хочуть вони того чи ні. На чиїй ви стороні іпочему? (Вам не обов'язково залишатися тільки в рам-ках чисто економічних аргументів, але ви должнипрівесті стосуються справи економічні аргумен-ти.)
5. EPA регулювало обсяги викидів вихлопних газовавтомобілямі на підставі вимоги про відпо-відно машин певним стандартам. Предполо-жим, що винайдений якийсь прилад, який можноустановіть на кожну машину з метою виміру ко-личества щорічно викидаються забруднюючих речовин, (а) Яким чином EPA могло б контролювати-вать зниження кількості забруднюючих речовин вданому випадку? (Ь) Які вигоди від підходу, содер-жащегося у вашій відповіді на питання (а), по сравнениюс вигодами від існуючого сьогодні підходу, приякому EPA чітко визначає обсяги загрязняющіхвибросов для нових автомобілів?
6.
В тексті глави стверджується, що введення норматівовіспользованія очисних установок в процесі оч-ки вугілля призводить до більш високою питомою издерж-кам, пов'язаним зі зменшенням забруднення окружа-
ющей середовища, на заході і південному заході, ніж на востоке.Об'ясніте.
7. Які економічні аргументи за і проти орга-тельного застосування (а) повітряних мішків, (Ь) ви-соких штрафів для тих, хто не користується ремнямібезопасності, і вимоги про обов'язкове обладнанні всіх машин ременями безпеки і (с) вимоги-вання про тому, що виробники автомобілів должнипредоставіть клієнтам право самим вирішувати, мати ліім в машинах ремені безпеки або воздушниемешкі або ж не мати ніяких захисних приспо-собления.
8. (А) Чи існує яка-небудь причина, по которойобщество хотіло б вилучити з ринку нешкідливі лекар-недержавні препарати, припускаючи, що вони не лечатболезні, для яких призначені? (Ь) Некоториеутверждают, що регулює агентство завжди будетстреміться до надмірного регулювання, посколькуего завжди сильно сварять за ті неприємності, коториепроісходят, незважаючи на вжиті ним заходи (на-приклад, аварія літака), але мало лають у разі, коли його діяльність перешкоджає распространеніюполезних благ , про які ніхто не знає (наприклад, потрібні ліки може не виноситися на ринок втеченіе тривалого часу). Чи має сенс етотаргумент?
9. У газетній статті стверджується, що існує 310правіл і нормативів, що регулюють проізводствопіцци.
Наприклад, моззарелльскій сир повинен іметьот 30 до 45% жирності і виготовлятися з Пастер-зованного коров'ячого молока. Томатний соус повиненбути червоного кольору або кольору редиски та містити поменьшей міру 24% натуральних томатних розчинник екпортувати речовин. Чи бачите ви хоч які-небудь оправ-дання такого роду регулюючим заходам? Поясніть
10. Чому «Тімстерз Юніон», який не володіє влас-ними автотранспортними фірмами, виступає про-тив дерегулювання в області автотранспортних пе-ревозок між штатами? (Зауважте, що «Тімстерз» був по суті монопольним постачальником праці врегуліруемую галузь автомобільного транспорту, вкоторой тарифи встановлювалися на основі себестоі-мости.)
11. У вікні 13-1 описується діяльність компанії, ко-торая займається і сертифікацією, і страхованіемпарових котлів, (а) Наскільки добре йшли б делакомпаніі, якби вона займалася тільки сертифікатів-єю котлів? (Ь) Як ви думаєте, могла б такого ро-да сертифікація спрацювати у випадку з лекарственниміпрепаратамі? Поясніть.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання "
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  завданням інших дисциплін. Трансформація вчення, початок якому поклали економісти класичної школи, була завершена тільки сучасної суб'єктивної економічною теорією, яка перетворила теорію ринкових цін в загальну теорію людського вибору. Тривалий час ніхто не усвідомлював, що перехід від класичної теорії цінності до суб'єктивної теорії цінності виявився не просто заміною
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися марними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих
 3. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  завдань даного трактату якраз і є викриття хибності таких ідей. У цих вступних зауваженнях, напевно, досить буде сказати кілька слів про їх психологічної підгрунтя. Мислити вузько люди зазвичай беруть під сумнів все, що відрізняє інших людей від них самих. Верблюд з байки заперечує проти будь-яких тварин, що не мають горба, руританці критикують лапутанцев за те, що вони не
 4. 6. Інша Я
  завдання не в тому, щоб схвалювати або не затверджувати, а в тому, щоб описувати те, що є. Предмет праксиологии людська діяльність. Вона займається діяльною людиною, а не людиною, перетвореним на рослину і зведеним до простого вегетативному
 5. 1. Праксиология та історія
  завдань. Природничі науки також мають справу з минулими подіями. Будь-який досвід є досвід чогось, що пішов у минуле; досвіду майбутніх подій не існує. А досвід, якому природничі науки зобов'язані всіма своїми успіхами, це досвід експерименту, де окремі елементи зміни можна спостерігати ізольовано. Накопичені таким способом факти можуть бути використані для індукції спеціальної процедури
 6. 3. Апріорі і реальність
  задача апріорних міркувань з одного боку, виявити все те, що мається на увазі під різними категоріями, концепціями і посилками, і, з іншого боку, показати, що під ними мається на увазі. Їхнє призначення зробити явним і очевидним все те, що раніше було приховано і невідомо [Наука, каже Мейєрсон, є дія, за допомогою якого ми відновлюємо як ідентичне, що спочатку,
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  задач опис та аналіз їх становлення і зникнення, що змінюється структури та функціонування. Він вибирає єдиний метод, що дозволяє домогтися задовільного вирішення цієї проблеми. Перш за все ми повинні усвідомити, що всі дії проводяться індивідами. Колективне завжди проявляються через одного або декількох індивідів, чиї дії відносяться до колективного як до вторинного
 8. 5. Принцип методологічної одиничності
  завдань. Храм відрізняється від купи каміння, звалених в купу. Але єдиний спосіб побудувати храм це класти один камінь на інший. Для архітектора головне проект в цілому, для виконроба одна стіна, а для муляра кожна цеглина. Для праксиологии важливо, що рішення великої задачі неминуче вимагає проходження крок за кроком, частина за частиною всього шляху від самого
 9. 6. Індивідуальні та мінливі характеристики людської діяльності
  завданням
 10. 7. Предмет і особливий метод історії
  завдання. Стверджується, що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до ціннісних суджень). Повідомлення історика має бути правдивим образом минулого, так званої уявної фотографією, яка дає повне і неупереджене опис всіх фактів. Воно повинно відтворити перед нашим уявним поглядом минуле
© 2014-2022  epi.cc.ua