Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. Крива попиту на продукцію галузі виглядає сліду-ющим чином:
Ціна Кількість
Ціна Кількість
10 1 5 6 9 2 4 7 8 3 3 8 7 4 2 9 6 5 1 10 (а) Припустимо, що галузь є монополією ичто монополіст має постійні граничні з-тримки виробництва, рівні 3 (і рівні його средніміздержкам). Використовуючи аналіз в гол. 11, визначте зна-чення ціни і обсягу випуску, які вибере моно-ПОЛІСТОМ. (Ь) Тепер припустимо, що маються двефірми в галузі, яка, отже, є ді-поліей. Припустимо, що кожна фірма може вироб-дить з постійними середніми і граничними з-Держко, рівними 3 одиницям. За яких значеніяхцени і обсягу випуску їх загальний прибуток буде максимальною, якщо їх змову ефективний? (С) Чому етідве фірми змушені домовлятися про обсяги ви-пуску, вироблених кожної з них? (D) Чому каж-дая з фірм може впасти в спокусу обдурити со-Перник, якщо вона розраховує уникнути відплати сих сторони? Що це говорить вам про поведінку оліго-ПОЛІСТОМ?
2. Припустимо, що одна з фірм в галузі (назовемее фірмою Z) вирішується порушити угоду посеред-ством обману і вважає, що інша фірма (фірма А) збереже свою ціну незмінною, (а) предпріметфірма Z? (Ь) Як ви вважаєте, якою буде реакціяфірми А? (С) Чим міг би завершитися процес, піді-бний даним?
3. Назвіть п'ятірку олигополистов, у яких ви поку-пали деякі товари або послугами яких випользовалісь торік, (а) Як ви думаєте, длякого з них економія від масштабу є главнойпрічіной високої концентрації продавців у їх га-лузі? Чому? Які інші сили сприяли з підвищення рівня концентрації продавців у цих від-раслях? (Ь) Назвіть і інші фактори, визвавшіерост концентрації продажів в цих галузях, (с) Мо-жете Чи ви напевне назвати які-небудь причини, в силу яких новій фірмі було б важко проник-нути в будь-яку з цих галузей? Спостерігався чи в по-останньої час приплив нових фірм в якому-небудь ізетіх випадків?
4.
У багатьох країнах існують управління по марці-тингу (по збуту) молочних продуктів або фруктов.Ето організації, в які входять фермери, вирощу-вающие конкретні види фруктів або проізводящіемолочние продукти, і через які вони продаютсвою продукцію. У деяких випадках управління помаркетінгу повідомляє своїм членам, скільки продук-ції вони будуть мати можливість продати управ-
треба в цьому році. В інших випадках управління простопокупает всю продукцію, яку фермери желаютпродать, і платить фермерам суму, виручену управ-ління від продажу продукції, з урахуванням тих з-держек, які несе саме управління, (а) У рамкаходной з цих домовленостей управління действуетподобно картелю. Який саме? (Ь) Чому ця ор-ганізації картельної типу могла б виявитися неста-більной, якби не мала юридичних полномочійтребовать, щоб всі фермери продавали свою продук-цію тільки їй?
5. Це питання - про важливість проблеми входу. Поверни-тесь до умови задачі 1. Припустимо, що одна фірмаможет виробляти більш дешево, ніж будь-яка інша, спостояннимі граничними і середніми витратами врозмірі 3. Припустимо, що всі інші фірми, кото-які потенційно могли б влитися в галузь, могутпроізводіть з постійними середніми і предельнимііздержкамі в розмірі 5. (А) Яку ціну назначіткаждая окремо взята фірма в галузі? (Ь) Какуюцену вона призначила б, якби не існувало віз-можности входу? (С) Що сталося б з ценойвследствіе загрози входу на ринок?
6. Дилери станції техобслуговування і ремонту автомо-білів якось висловили припущення, що механікідолжни мати ліцензії для гарантії того, що ре-монт виконується кваліфікованими людьми. Ні-які економісти стверджували, що в ліцензування-ванні немає необхідності. До тих пір поки механікіпроходят підготовку у всіма визнаному учрежде-ванні (часто самі виробники автомобілів органі-товують підготовчі курси), будь-який клієнт, нужда-ющийся в послугах ремонту, зможе знайти квалифици-рованного механіка, наводячи довідки про його підготовку, (а) Чому ці економісти виступають проти лицен-зирования? (Ь) Оцініть аргументи «за» і «проти» ліцензування діяльності автомеханіків, (с) От-
різняються Чи ці аргументи у випадку з лікарями? Даілі ні? Поясніть.

7. У табл. 12-5 наведені частки різних засобів масо-вої інформації (у відсотках) у загальних витратах нарекламу в 1985 р. (а) Відчуваючи на собі воздействіезначітельной частини цієї реклами, чи можете ви клас-сифицировать кожний напрям цих витрат какінформатівное або, навпаки, нав'язує вам чу-жое думку? (Ь) Чому різниця між Інформатіо-ної і нав'язує рекламою має значення? (С) Як ви думаєте, чи є це відміну корисним? (D) Чи дає економічна теорія аргументи на пользузапрещенія певних видів реклами?
8. Производятся рушники всіх можливих забарвлень-ток? Чому «так» або чому «ні»? Якби вам биладана влада, то як би ви приймали рішення про те, скільки різних забарвлень має бути на ринку?
9. У супровідній таблиці дана характерістікакрівой попиту, з якою олігополіст, за його мені-нию, стикається. Його граничні витрати вироб-ництва постійні і рівні 3.
Ціна
Ціна
Кількість
Ламана крива попиту 5 13 4 14 3 15 2 16 17 січня Кількість
10 0 9 3 8 6 7 9 6 12 (а) Які оптимальна ціна і обсяг випуску фір-ми? (Ь) До якого рівня повинні були б возрастііздержкі виробництва олигополиста, перш ніж онповисіл б ціну?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання "
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  завданням інших дисциплін. Трансформація вчення, початок якому поклали економісти класичної школи, була завершена тільки сучасної суб'єктивної економічною теорією, яка перетворила теорію ринкових цін в загальну теорію людського вибору. Тривалий час ніхто не усвідомлював, що перехід від класичної теорії цінності до суб'єктивної теорії цінності виявився не просто заміною
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися марними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих
 3. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  завдань даного трактату якраз і є викриття хибності таких ідей. У цих вступних зауваженнях, напевно, досить буде сказати кілька слів про їх психологічної підгрунтя. Мислити вузько люди зазвичай беруть під сумнів все, що відрізняє інших людей від них самих. Верблюд з байки заперечує проти будь-яких тварин, що не мають горба, руританці критикують лапутанцев за те, що вони не
 4. 6. Інша Я
  завдання не в тому, щоб схвалювати або не затверджувати, а в тому, щоб описувати те, що є. Предмет праксиологии людська діяльність. Вона займається діяльною людиною, а не людиною, перетвореним на рослину і зведеним до простого вегетативному
 5. 1. Праксиология та історія
  завдань. Природничі науки також мають справу з минулими подіями. Будь-який досвід є досвід чогось, що пішов у минуле; досвіду майбутніх подій не існує. А досвід, якому природничі науки зобов'язані всіма своїми успіхами, це досвід експерименту, де окремі елементи зміни можна спостерігати ізольовано. Накопичені таким способом факти можуть бути використані для індукції спеціальної процедури
 6. 3. Апріорі і реальність
  задача апріорних міркувань з одного боку, виявити все те, що мається на увазі під різними категоріями, концепціями і посилками, і, з іншого боку, показати, що під ними мається на увазі. Їхнє призначення зробити явним і очевидним все те, що раніше було приховано і невідомо [Наука, каже Мейєрсон, є дія, за допомогою якого ми відновлюємо як ідентичне, що спочатку,
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  задач опис та аналіз їх становлення і зникнення, що змінюється структури та функціонування. Він вибирає єдиний метод, що дозволяє домогтися задовільного вирішення цієї проблеми. Перш за все ми повинні усвідомити, що всі дії проводяться індивідами. Колективне завжди проявляються через одного або декількох індивідів, чиї дії відносяться до колективного як до вторинного
 8. 5. Принцип методологічної одиничності
  завдань. Храм відрізняється від купи каміння, звалених в купу. Але єдиний спосіб побудувати храм це класти один камінь на інший. Для архітектора головне проект в цілому, для виконроба одна стіна, а для муляра кожна цеглина. Для праксиологии важливо, що рішення великої задачі неминуче вимагає проходження крок за кроком, частина за частиною всього шляху від самого
 9. 6. Індивідуальні та мінливі характеристики людської діяльності
  завданням
 10. 7. Предмет і особливий метод історії
  завдання. Стверджується, що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до ціннісних суджень). Повідомлення історика має бути правдивим образом минулого, так званої уявної фотографією, яка дає повне і неупереджене опис всіх фактів. Воно повинно відтворити перед нашим уявним поглядом минуле
© 2014-2022  epi.cc.ua