Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. Істинно або помилково наступне твердження: ринкові ная крива попиту є спадною за двома при-чинам. Перша: крива попиту кожного індивіда є-ється спадної; другий: чим нижче ціна, тим большереальних покупців даного товару. (Для ответавоспользуйтесь рис. 6 -1.)
2. Посилаючись на табл. 6-2, покажіть, що для Фреда билоби неоптимальним рішення з'їдати два гамбургеракаждую тиждень і відвідувати п'ять концертів. Для отве-та скористайтеся концепцією граничної корисності.
3. Дохід Олександри становить 200 дол на тиждень. Онажівет в простому світі, в якому існують толькодва виду обмежених благ: яловичина і рубашкі.Фунт яловичини коштує 5 дол, а кожна сорочка - 20долл. (а) Зробіть таблицю, аналогічну табл. 6-1, по-казав п'ять споживчих пар, які Александраможет собі дозволити. (Ь) Нанесіть на графік етіточкі і скористайтеся вашим графіком для характе-ристики бюджетного обмеження Олександри, (з) Ес-ли Qj. - це обсяг попиту Олександри на яловичину, аQp - обсяг її попиту на сорочки, то напишіть ра-венство, аналогічне рівності (1), характерізующеемножество споживчих пар, які Александраможет купити, (d) Які альтернативні іздержкіАлександри з придбання двох дополнітельнихрубашек? '(e) Як змінилося б бюджетне ограни-чення Олександри, якби ціна яловичини впала до 1долл. за фунт, ціна сорочок - до 4 дол за штуку, аее Дохід - до 40 дол на тиждень?
г
Число з'їдених Сукупна корисність печении від печива
* 0100 1143 2180 3200 4216 5226 6235 Просмот-Сукупна Сукупна ренние корисність З'їдені корисність комікси від коміксів цукерки від цукерок 0 0 0 0 1 12 1 8 2 22 2 13 3 30 3 17 4 36 4 20 5 41 5 22 6 45 6 23 (а) Карл стверджує, що отримує 100 «утиль» кож-ний день просто від того, що знає, що в світі суще -ствует печиво. Поки в світі є печиво, возможнолі, щоб його поведінка могла б все ж суперечити даним твердженням? (Ь) Розрахуйте предель-ную корисність для Карла від печива при каждомуровне його споживання, (с) Чи демонструє егофункція корисності убуваючу граничну поліз-ність булочок? 5. Бетті має тижневий резерв у розмірі 6 дол, кото-рий вона витрачає на комікси та цукерки.
Кожна кнігакоміксов коштує 2 дол, а кожна цукерка - 1 дол Корисність для Бетті щотижня складається ізполезності від коміксів і корисності від цукерок. Двесоставляющіе її функції корисності представляютсяследующім чином:
(а) Чи показує функція корисності Бетті убуває-щую граничну корисність від коміксів? (Ь) Поки -житі, що для Бетті не оптимальна трата всього вільних залишку грошей на комікси, (с) Покажіть, чтотакже не оптимальна для Бетті трата всього її резервана цукерки, (d) Яку комбінацію благ вибере Бет-ти?
6. Скористайтеся даними задачі 5. (а) Як ізменілісьби витрати Бетті, якби її грошовий резерв возросдо 9 дол на тиждень? (Ь) Як змінився б ваш відповідьна задачу 5 (a), якби всі значення сукупної по корисності у таблиці до задачі 5 подвоїлися? Соотнесітеваш відповідь з обговоренням вимірної корисності вп. 3.
7. Джону подобається купувати відеозапису фільмів і
Глава. 6:
4. Корисність від споживання печива (в день) для Кар-ла виглядає наступним чином:
6: Споживче поведінка і ринковий попит Ш
аудіозаписи. Кожна відеозапис коштує 30 дол, ааудіозапісі того типу, які він купує, стоять 12долл кожна, (а) Джон повідомляє, що гранична по корисність відеозаписів становить для нього 10 «уті-лей», тоді як гранична корисність аудіозапис- сей - 20 «утиль». Максимізує Чи він корисність? Поясніть так, щоб Джон зрозумів вашу відповідь. (Ь) Какследует йому змінити витрати, щоб збільшити поліз-ність? (с) Припустимо, Джон замість висловлювання (а) повідомляє, що ні знає, що таке «утілі», але знає, що гранична корисність відеозапису для нього рав-вується граничної корисності аудіозаписи. Як вимірюв-нілісь б ваші відповіді на завдання (а) і (b)? 8. У Мелісси завтра два іспити: за економіці та поісторіі. Вона почуває себе впевнено в економіці, нобеспокоітся з приводу історії. Мелісса хотіла бимаксімізіровать суму балів, отриманих нею подвум іспитів. Залишається мало часу, і вона можетпотратіть ще тільки 1 год на заняття. В зависимостиот того, скільки додаткових хвилин вона витрачає наподготовку до кожного іспиту, вона очікує полу-чить такі бали.
Кількість Кількість
хвилин, Очікувані хвилин, Очікувані
присвячених бали по присвячених бали по
економіці економіці історії історії
0 70 0 50 10 76 10 58 20 81 20 65 30 85 30 71 40 88 40 76 50 90 50 80 60 91 60 83 (а) Що означає «спадна гранична корисність» в даному випадку? (Ь) Поясніть Мелісі, чому ейне слід присвячувати весь годину важчого для неепредмету - історії, (с) Як їй слід потратітьетот годину? (d) Як змінилося б оптимальне викорис-тання її часу, якби всі бали по економікебилі на 20 пунктів нижче, а з історії - на 10 пун-ктов вище? (е) Зіставте ваша відповідь на задачу (d) собсужденіем вимірної корисності в п.
3.9. Ми спостерігаємо, що коли дохід Флоренс збільшує-ся, її обсяг попиту на яблука також увелічівается.Іспользуя цю інформацію, доведіть, що обсяг ееспроса на яблука зменшиться, якщо ціна яблук растет.10. Грег НЕ купить жодного альбому пластинок, еслікаждий з них коштує понад 6 дол Якщо ціна знахо-диться між 5 і 6 дол, то він буде купувати по од-ному альбому на місяць. Якщо ціна від 3 до 5 дол, вінбуде купувати по два альбоми в місяць. При ціні від1 до 3 дол він буде купувати по три альбоми в ме-сяц, (а) Яким буде споживчий надлишок Грега, якщо кожен альбом коштує 2 дол? (Ь) Припустимо, що ціна зростає до 4 дол На скільки уменьшітсяпотребітельскій надлишок від пластинок для Грега? (с) Покажіть, чому ваша відповідь на задачу (Ь) дає де-
ніжну міру величини витрат, які несе Грегвследствіе збільшення ціни альбомів пластінок.11. Крива пропозиції деяких штучок є вдосконалення-шенно еластичною при ціні 4 дол за штучку. Кріваяспроса на них є спадною. Правітельствовводіт податок на такого роду вироби в розмірі 1 дол (а) Яка нова рівноважна ціна цих штучок? (Віз-
можна, ви захочете звернутися до гол. 4, щоб посмот реть, як податок впливає на ринкову ціну.) (Ь) Іс-користуючись малюнок, покажіть, що дохід держави відцього податку буде менше, ніж обумовлена їм по-теря споживчого надлишку. (Примітка. різно-ца межд ^ втратою надлишку і отриманим доходомчасто називається чистою втратою від податку)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Завдання"
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  завданням інших дисциплін. Трансформація вчення, початок якому поклали економісти класичної школи, була завершена тільки сучасної суб'єктивної економічною теорією, яка перетворила теорію ринкових цін в загальну теорію людського вибору. Тривалий час ніхто не усвідомлював, що перехід від класичної теорії цінності до суб'єктивної теорії цінності виявився не просто заміною
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися марними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих
 3. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  завдань даного трактату якраз і є викриття хибності таких ідей. У цих вступних зауваженнях, напевно, досить буде сказати кілька слів про їх психологічної підгрунтя. мислити вузько люди зазвичай беруть під сумнів все, що відрізняє інших людей від них самих . Верблюд з байки заперечує проти будь-яких тварин, що не мають горба, руританці критикують лапутанцев за те, що вони не
 4. 6. Інша Я
  завдання не в тому, щоб схвалювати або не затверджувати, а в тому, щоб описувати те, що є. Предмет праксиологии людська діяльність. Вона займається діяльною людиною, а не людиною, перетвореним на рослину і зведеним до простого вегетативному
 5. 1. Праксиология та історія
  завдань. Природничі науки також мають справу з минулими подіями. Будь-який досвід є досвід чогось, що пішов у минуле; досвіду майбутніх подій не існує. А досвід, якому природничі науки зобов'язані всіма своїми успіхами , це досвід експерименту, де окремі елементи зміни можна спостерігати ізольовано. Накопичені таким способом факти можуть бути використані для індукції спеціальної процедури
 6. 3. Апріорі і реальність
  задача апріорних міркувань з одного боку, виявити все те, що мається на увазі під різними категоріями, концепціями і посилками, і, з іншого боку, показати, що під ними мається на увазі. Їхнє призначення зробити явним і очевидним все те, що раніше було приховано і невідомо [Наука, каже Мейєрсон, є дія, за допомогою якого ми відновлюємо як ідентичне, що спочатку,
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  задач опис та аналіз їх становлення і зникнення, що змінюється структури і функціонування. Він вибирає єдиний метод, що дозволяє домогтися задовільного вирішення цієї проблеми. Перш за все ми повинні усвідомити, що всі дії проводяться індивідами. Колективне завжди проявляються через одного або декількох індивідів, чиї дії відносяться до колективного як до вторинного
 8. 5. Принцип методологічної одиничності
  завдань. Храм відрізняється від купи каміння, звалених в купу. Але єдиний спосіб побудувати храм це класти один камінь на інший. Для архітектора головне проект в цілому, для виконроба одна стіна, а для муляра кожна цеглина. Для праксиологии важливо, що рішення великої задачі неминуче вимагає проходження крок за кроком, частина за частиною всього шляху від самого
 9. 6. Індивідуальні та мінливі характеристики людської діяльності
  завданням
 10. 7. Предмет і особливий метод історії
  завдання. Стверджується, що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до ціннісних суджень). Повідомлення історика має бути правдивим образом минулого, так званої уявної фотографією, яка дає повне і неупереджене опис всіх фактів. Воно повинно відтворити перед нашим уявним поглядом минуле
© 2014-2022  epi.cc.ua