Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. Розглянемо ринок картоплі. Передбачається, чтокрівая пропозиції вертикальна - фермери постав-ляють задану кількість картоплі в розмірі 1000 тпрі кожному рівні ціни. Шкала попиту є па-дає. Початкова ціна становить 120 дол за тон-ну, (а) Припустимо, що в результаті втрат урожаяоб'ем пропозиції зменшується на 10% - до 900 т.Покажіте графічно вплив скорочення про-позиції на значення рівноважної ціни. (Ь) Припустимо, що еластичність попиту при первісній одно-навесні ціні становить 0,5. Наскільки повинна повели-читься ціна для відновлення ринкового рівноваги? (Вам не треба користуватися графіком для ответана питання (Ь); для цього достатньо рівняння (I).)
2. Розглянемо наступні блага: (а) молоко, послуги зуб-ного лікаря, напої; (Ь) цукерки, жуйку, їжу; (с) раз-потягу, кінофільми, подорожі. Вкажіть длякаждого з даних благ, який, на вашу думку, буде попит за ціною - еластичним або нееластичний-ним? На додаток до цього проранжуйте еластичний-ності попиту усередині кожної групи благ, де це мож-можна. Поясніть ваші відповіді.
3. Система метрополітену стала збитковою, і було ре-шено підняти ціну за проїзд, щоб спробувати збіль-шити доходи і зменшити втрати метрополітена.Что визначає, чи є цей крок вірним?
4. (А) Поясніть, в якій точці на прямолінійній кривій попиту споживчі витрати максимальні іпочему. (Ь) Як може бути використана ця інформа-ція керуючим футбольного стадіону, шкаласпроса на квитки для якого наведена в табл. 5-1?
93
5. Пропонована нижче таблиця дає оцінки еластично-стей за ціною і за доходом для продуктів харчування іряд споживчих предметів тривалого користу-вання, таких, як іграшки, спортивне спорядження, бутси та прогулянкові літаки.
Охарактерізуйтеспрос на кожен товар як еластичний або нееліт-стичного і скажіть, чи є товар предметом пер-виття необхідності або предметом розкоші.
Еластичності попиту за
Ціні Доходу
Продукти харчування 0,5 0,7
Товари тривалого користування 2,4 3,7
6. Припустимо, що погода була гарною і прогнози-ровать великий урожай. Поясніть, чому індиві-дуальні фермери - кожен окремо - будутпродолжать напружено трудитися, щоб получітькак можна більш високий урожай, навіть при тому, чтоони знають: їм всім було б краще, якби погода небила хорошою.
7. Коли витрати йдуть вгору, виробники автомо-лей зазвичай піднімають ціни, з тим щоб облегчітьвозмещеніе зрослих витрат. Поясніть, імеетлі це сенс, якщо попит на їхні вироби є ела-стичного
8. Наведена нижче таблиця показує гіпотетічен-ські рівні доходів і витрат на одяг і взуття ина житло для 1-го року і 10-го року соответственно.Рассчитайте частку доходу, яка витрачається на прид-бання кожного з цих благ в ці два роки. Затемскажіте, чи є ці блага предметами першої
Доходи і витрати на одяг і взуття і на житло
необхідності або предметами розкоші. (Прийміть, що реальні ціни цих благ не змінилися за вказаний-ний період, а реальний дохід зріс до 10-му році посравненію з 1-м роком) 9. Поясніть, чому, якщо еластичність попиту на некійтовар не дорівнює 1 і якщо споживчий дохід за-фіксований, то зміна ціни цього товару должнооказивать вплив на попит принаймні на одінкакой-небудь інший товар.
10. Порівняйте дві країни: Мексику (де дохід нижче) і Ка-наду (де дохід вище). Як ви вважаєте, в якій з країни більша частина споживчих витрат прихо-диться на (а) продукти харчування? (Ь) електрику? (С) косметику?
11.
Квитки в кіно зазвичай продаються по 4 дол, і кіно-театр «Золоті двадцятому» залучає 200 відвідайте-лей на день при даній ціні. У керуючого мають-ся вагомі причини вважати, що попит на місця ветом кінотеатрі високоеластічен (еластичність спро-са за ціною дорівнює 4), і тому він вирішує знизити це-ну до 3,50 дол, щоб заповнити зазвичай пустующіе100 місць, (а) Чи існує якесь підставу по-лага, що еластичність попиту на місця в кінотеатрі «Золоті двадцятому» може бути такою високою? Поясніть (Ь) Якщо еластичність попиту дійсними-але дорівнює 4, а ціна знижується з 4 до 3,50 дол , то на-скільки зросте обсяг попиту? (С) Що відбудеться Собщ сумою доходу? (D) Додаткове завдання (підвищеної складності). Що сталося б з обсягів по-мом попиту, якби інші кінотеатри в окрузі по-наслідували приклад кінотеатру «Золоті двадцятому» ітеж знизили свої ціни?
12. Використовуйте дані наведеній нижче таблиці длярозрахунку еластичності попиту за ціною на товар 1 та пе-рекрестно еластичності попиту за ціною на товар 1 сучетом ціни товару 2. Чи є товари 1 і 2 взаємо-мозаменяемимі або взаємодоповнюючими?

Витрати (в млрд. дол) на
Доходи, -
Рік млрд. дол Одяг і взуття Житло
1-й 600 50 100
10-й 1500 100240
ПотребленіеЦена товару 1 Ціна товару 2 товару 1
Ситуація А 16 жовтня 40
Ситуація У 10 грудня 50
Ситуація З 12 12 52
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Завдання "
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  завданням інших дисциплін. Трансформація вчення, початок якому поклали економісти класичної школи, була завершена тільки сучасної суб'єктивної економічною теорією, яка перетворила теорію ринкових цін в загальну теорію людського вибору. Тривалий час ніхто не усвідомлював, що перехід від класичної теорії цінності до суб'єктивної теорії цінності виявився не просто заміною
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися марними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих
 3. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  завдань даного трактату якраз і є викриття хибності таких ідей. У цих вступних зауваженнях, напевно, досить буде сказати кілька слів про їх психологічної підгрунтя. Мислити вузько люди зазвичай беруть під сумнів все, що відрізняє інших людей від них самих. Верблюд з байки заперечує проти будь-яких тварин, що не мають горба, руританці критикують лапутанцев за те, що вони не
 4. 6. Інша Я
  завдання не в тому, щоб схвалювати або не затверджувати, а в тому, щоб описувати те, що є. Предмет праксиологии людська діяльність. Вона займається діяльною людиною, а не людиною, перетвореним на рослину і зведеним до простого вегетативному
 5. 1. Праксиология та історія
  завдань. Природничі науки також мають справу з минулими подіями. Будь-який досвід є досвід чогось, що пішов у минуле; досвіду майбутніх подій не існує. А досвід, якому природничі науки зобов'язані всіма своїми успіхами, це досвід експерименту, де окремі елементи зміни можна спостерігати ізольовано. Накопичені таким способом факти можуть бути використані для індукції спеціальної процедури
 6. 3. Апріорі і реальність
  задача апріорних міркувань з одного боку, виявити все те, що мається на увазі під різними категоріями, концепціями і посилками, і, з іншого боку, показати, що під ними мається на увазі. Їхнє призначення зробити явним і очевидним все те, що раніше було приховано і невідомо [Наука, каже Мейєрсон, є дія, за допомогою якого ми відновлюємо як ідентичне, що спочатку,
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  задач опис та аналіз їх становлення і зникнення, що змінюється структури та функціонування. Він вибирає єдиний метод, що дозволяє домогтися задовільного вирішення цієї проблеми. Перш за все ми повинні усвідомити, що всі дії проводяться індивідами. Колективне завжди проявляються через одного або декількох індивідів, чиї дії відносяться до колективного як до вторинного
 8. 5. Принцип методологічної одиничності
  завдань. Храм відрізняється від купи каміння, звалених в купу. Але єдиний спосіб побудувати храм це класти один камінь на інший. Для архітектора головне проект в цілому, для виконроба одна стіна, а для муляра кожна цеглина. Для праксиологии важливо, що рішення великої задачі неминуче вимагає проходження крок за кроком, частина за частиною всього шляху від самого
 9. 6. Індивідуальні та мінливі характеристики людської діяльності
  завданням
 10. 7. Предмет і особливий метод історії
  завдання. Стверджується, що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до ціннісних суджень). Повідомлення історика має бути правдивим образом минулого, так званої уявної фотографією, яка дає повне і неупереджене опис всіх фактів. Воно повинно відтворити перед нашим уявним поглядом минуле
© 2014-2022  epi.cc.ua