Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Додаток . Ще про криві попиту та еластичності попиту за ціною


У додатку обговорюються два питання: перше-які можливі форми кривих попиту та вто-рій - як можна домогтися стійкості при вимірі еластичностей попиту?
Різні криві попиту
Все криві попиту в даній главі є линів-
вими (г & прямими лініями). Еластичність спросаізменяется уздовж цих кривих, починаючи з високіхзначеній, коли ціна висока, досягаючи 1 в середині потім падаючи до нуля, коли ціна досягає нуля.Но, зрозуміло, не всі криві попиту є ли-Нейн. Головна перевага лінійних крівихспроса полягає в тому, що їх легко будувати і анали- зировать.
94 Частина 2: Попит, пропозиція і ринки товарів

Кількість (а)
Кількість (Ь)
РІС. 5П-1. Нелінійні криві попиту, (а) Криві попиту з постійною еластичністю. (Ь) Крива попиту з високою еластичний-ністю при низькій ієни і низькою еластичністю при високій ієни (крива попиту із зворотного еластичністю).
Приклад еластично-сті лінійної кривої попиту з високою еластичністю при високих цінах і низькою при низьких цінах являє собою толькоодін з можливих прикладів. Інші приклади наведені на даному малюнку
Еластичність постійна і дорівнює 1 вздовж всейкрівой попиту спеціального виду D на рис 5П-1а14.В даному випадку загальна сума витрат на товар яв-ляется однієї і тієї ж незалежно від цени.Крівая попиту D 'на малюнку (а) також характери- зуется постійної еластичністю. Цього разу еластичності дорівнює 3, і саме так росте загальна сум-ма витрат на товар у міру падіння його ціни внезавісимості від того, висока вона або низька. Такимобразом, на рис 5П-1а показані дві криві спро- са - DHD ', одна з яких (D') характерізуетсябольшей еластичністю, ніж інша (D) при всехзначеніях цени15.
На рис 5П-1Ь зображена інша возможность.Здесь крива попиту D, яка вигнута більш резкок початку координат, ніж криві на малюнку (а), ха-теризується низькою еластичністю при високіхценах і високою при низьких.

Важливим є те, як виглядають реальні криві попиту. Форми кривих попиту змінюються оттовара до товару, але часто буває важко прове-сти відмінності між правдоподібними альтернатив-ними формами кривих на основі наявних дан-них. Лінійні криві попиту, як і криві попиту
14 Щоб виміряти еластичність в будь-якій точці нелінійної кривої спро-са, треба спочатку побудувати дотичну до даної кривої в розглядає-ваемой точці, як обговорювалося в додатку до гл. 1. Тоді еластичний-ність дотичній (лінійної функції) у точці дотику дорівнює значеніюеластічності кривої (нелінійної функції) в даній точці.
13 Для студентів, знайомих з логарифмами, ми відзначаємо, що вздовж етіхобеіх кривих має місце лінійно-логарифмічна залежність між-ду піною і обсягом попиту
з постійною еластичністю, часто оказиваютсяудобнимі і практично корисними.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Додаток. Ще про криві попиту та еластичності попиту за ціною"
 1. Аналогічно, при русі з точкм В в точку А ціна знижується на 40%, а кількість возра-стає на 40 %. В обох
  додатку до гл. 2). Досить корисно слідувати правилу великого пальця: чим більше полога крива попиту, що проходить через дану точку, тим вище еластичність попиту; чим більш крута крива попиту, що проходить через дану точку, тим менше еластичність попиту за ціною. На рис. 5.1 представлені п'ять видів кривої попиту. В екстремальному випадку ну-лівої еластичності попит зовсім нееластичний,
 2. 3. Еластичність попиту: крайніеслучаі
  додатку в кінці цієї глави. 81 Вікно 5-1. Фермери і погані врожаї - помилка перенесення властивостей частини на ціле Бразилії постійно приводив до різкого зниження цінуй доходів на світовому ринку, оскільки попит на каву яв-ляется нееластичним. Уряд вирішив помочьбразільскім виробникам кави допомогою заходів, що перешкоджають попаданню на ринок чрезвичайнобольшіх обсягів кави в
 3. Види конкуренції
  кривих граничної виручки MR і граничних витрат МС. Дане положення означає, що фірми будуть виробляти максимально можливу кількість продукції доти, поки граничні витрати ресурсу не будуть рівні ціні, за яку його вдалося купити. При цьому досягається не тільки висока ефективність розподілу ресурсів, а й максимальна виробнича ефективність Основним критерієм
 4. Фактори
  ещене праці іншим фактором виробництва; в) еластичність пропозиції доповнюють факторів; г) еластичність пропозиції замінюють факторів; д) частка витрат на заробітну плату в загальних витратах вироб-I ництва; е) часовий чинник Пропозиція робочої сили а) кількість кваліфікованих працівників, б) умови роботи (статус, престиж, соцзабезпечення), в) рівень
 5. 2. Економічні погляди А. Маршалла
  ще в 1838 р. у роботі "Дослідження математичних принципів багатства" досліджував проблему встановлення цін в умовах монополій. Курно за допомогою математичної моделі розглянув ціноутворення для випадку, коли одна фірма концентрує виробництво і пропозиція якого товару і показав, що подібна фірма встановлює ціну значно вище тієї, яка, за тих же умов виробництва,
 6. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  ще відзначити, що Маршалл намагався представити себе як про-должателя Рікардо, що і дало привід видавати його за пред-ставника неокласичної школи. Насправді Маршалл, використовуючи ту обставину, що теорія Рікардо була вільних від протиріч і деяких вульгарних елементів, намагався витлумачити Рікардо як вульгарного економіста, приписуючи йому пріоритет у формулюванні
 7. Або, якщо знизяться ціни на квитки в кінотеатр і Емма буде проводити більше часу в кіно і менше
  попит по кожній можливій ціні зменшиться і крива її попиту зміститься вліво. Навпаки, коли вимірюв-вується змінна, що відбивається на осі координат графіка, крива не зрушується, а зміна відбивається в русі вздовж кривої. Рис. 2п.4 ЗСУВ криві попиту Положення кривої попиту Емми на романи залежить від величини її доходу. Чим більший дохід вона отримує, тим більше романів
 8. Економісти розраховують частковість пропозиції за ціною як відношення зміни обсягу
  кривих пропозиції Цінова еластичність пропозиції визначає зміна обсягу пропозиції при зміні ціни, що знаходить відображення в самих різних кривих (рис. 5.6). Рівна нулю еластичність (товар зовсім нееластичний за ціною) відповідає вертикальної кривої пропозиції, коли обсяг пропозиції не залежить від рів-ня ціни на товар. У міру збільшення еластичності крива пропозиції
 9. Еластичність та оподаткування У тих випадках, коли якийсь товар оподатковується, його
  кривих залежать від того, з кого стягується податок - з покупців або продавців, але, як ми переконай-лись, це не має значення). Криві на графіках розрізняються відносної еластичністю попиту та пропозиції. На графіку (а) мал. 6.9 представлений випадок введення податку на ринку з дуже еластичним пропозицією і відносно нееластичним попитом. Тобто продавши-ці дуже чутливі до ціни
 10. Висновки
  кривих попиту та пропозиції і прогнозувати зміна обсягу продажів у залежності від зміни факторів, що впливають на попит і пропозицію. 2. Успіх фірми на ринку багато в чому визначається тим, наскільки точно і своєчасно враховуються інтереси споживачів, їх переваги, мотиви, що змушують здійснювати покупки. Аналіз споживчої поведінки на основі кривих байдужості, бюджетних ліній і
© 2014-2022  epi.cc.ua