Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. У табл. 4-1 визначте категорії витрат, коториеотражают (а) державні асигнування на загально-недержавні блага, (Ь) стосуються нагальних благ, (с) каса-ються розподілу доходу
2. Обговоріть, чим відрізняється Діснейленд від національно-го парку? Який з двох є общественнимблагом? Чи повинен один з них або обидва финансиро-тися за рахунок суспільства? Чи можуть національні паркіуправляться на основі приватного підприємництва?
3. Чому суспільство намагається переконатися в тому, що кож-ний дитина отримує освіту? Обговоріть различ-ні способи, якими це могло б бути зроблено, іобоснуйте вибір саме одного методу, а не іншого.
4. Які з наступних благ кваліфікуються в качествеобщественних: (а) протипожежна безпека, (Ь) чисті вулиці, (с) прибирання сміття, (d) поліклініческіеуслугі, (е) оркестр військових моряків США, (f) почто-ші послуги? Поясніть і обговоріть альтернатівниеспособи забезпечення цими благами.
5. Чи купуєте ви які-небудь товари і користуєтеся ліуслугамі, виробленими монополіями? Визначте, які саме, і поясніть, чому цей продукт яв-ляется об'єктом монопольної продажу і чому мо-же знадобитися державне втручання дляконтроля цін, установлюваних монополією.

6. У 70-х роках держава встановила строгі нормидопустімого обсягу забруднюючих вихлопів для ма-шин. Чи підпадає це під яку-небудь категорію, що виправдує державне втручання в де-ла ринку? Поясніть.
7. Які є підстави для роздумів з пово-ду того, що розподіл доходу, вироблене част-ними ринками, було б бажаним або, навпаки, небажаним? Яка ваша точка зору на ба-ність державного втручання для оказ-ня впливу на розподіл доходу?
8. У чому полягає основна відмінність процесу прийняттярішень приватними особами і державою, обумовлений-вающее необхідність вивчення принципів суспільного венного вибору?
9. Обговоріть таке положення: «Проблема, пов'язаний-ва з громадськими рішеннями, полягає в тому, що люди ненавидять податки так сильно, що государ-ство ніколи не зважиться взяти на себе всі витрати ізстраха образити тих, хто змушений за це платити».
10. Припустимо, держава хотіла б сприяти по-требления молока.
Покажіть, використовуючи схему тіпапріведенной на рис 4-3, як субсидія (противопол-ожность податку) виробникам молока може повели-чить його споживання. (Вам треба показати крівиеспроса та пропозиції при відкладеної по вертикаль-ної осі ціну, заплачену споживачами.) Коли го-сударство надає субсидію, воно платить визначену суму в розрахунку на 1 галон производителю.Следовательно, для відповіді на питання ви повинні поки- зать, що відбувається з кривою пропозиції молока (накресленої так, що по вертикальній осі відкладаючи-ється ціна, заплачена споживачами), коли государ-ство оплачує субсидію.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання "
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  Економічна теорія є наймолодшою наукою. Звичайно, за останні 200 років на основі дисциплін, знайомих ще стародавнім грекам, виникло багато нових наук. Однак у даних випадках частина знання, яка до цього вже утвердилася в ситуації старій системі знань, просто стала автономною. Область досліджень була більш точно подразделена і досліджена за допомогою нових методів; в ній до цих пір
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  У новій науці все здавалося сумнівним. Вона була незнайомкою в традиційній системі знань; люди були збиті з пантелику і не знали як її кваліфікувати і яке визначити їй місце. Але з іншого боку, вони були переконані, що включення економічної теорії в перелік наук не вимагає реорганізації або розширення всієї системи. Люди вважали свою класифікацію повній. І якщо економічна теорія в неї
 3. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  Багато хто звик звинувачувати економічну науку в відсталості. В даний час цілком очевидно, що наша економічна теорія знаходиться не в кращій формі. У людському знанні немає стану досконалості, як немає його і у інших людських досягнень. Людина позбавлена всезнання. Найдосконаліші теорії, що задовольняють на перший погляд нашу спрагу знань, одного разу виправляються або замінюються на
 4. 6. Інша Я
  Якщо ми готові прийняти поняття причинності в самому широкому сенсі, то телеологію можна назвати видом причинного дослідження. Кінцеві причини це передусім причини. Причина події розглядається як дія або квазідействіе, спрямоване до деякої мети. І первісна людина, і дитина з наївно-антропоморфічні точкою зору вважають цілком правдоподібним, що будь-яка зміна або
 5. 1. Праксиология та історія
  Існують дві гілки наук про людську діяльність: праксиология та історія. Історія це збирання і систематичне упорядкування всіх даних досвіду, що стосується людської діяльності. Вона займається конкретним змістом людської діяльності. Історія вивчає всі людські зусилля в їх нескінченної множинності та різноманітності і всі індивідуальні дії з їх випадковими,
 6. 3. Апріорі і реальність
  Апріорні міркування чисто концептуальні і дедуктивний. Вони не можуть дати нічого, крім тавтологію та аналітичних міркувань. Всі їхні слідства виводяться з посилок і вже містяться в них. Отже, згідно популярному запереченню вони нічого не можуть додати до нашого знання. Всі геометричні теореми укладені в аксіомах. Поняття прямокутного трикутника вже включає в себе теорему
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  Праксиология займається діяльністю окремих людей. І лише в процесі її досліджень з'являється знання про людський співпрацю, а соціальна діяльність трактується як особливий випадок більш загальної категорії людської діяльності як такої. Цей методологічний індивідуалізм завжди піддавався лютої критики різних метафізичних шкіл і зневажливо називався
 8. 5. Принцип методологічної одиничності
  Праксиология починає свої дослідження не просто з дій індивіда, а з окремої дії. Вона не звертається в неясних термінах до людського дії взагалі, а має справу з конкретною дією, яке певний людина скоїла в певний день в конкретному місці. Зрозуміло, вона не стосується випадкових і зовнішніх характеристик цієї дії і його відмінностей від всіх інших дій, а
 9. 6. Індивідуальні та мінливі характеристики людської діяльності
  Зміст людської діяльності, тобто переслідувані цілі і засоби, обрані і приємним для досягнення цих цілей, визначається особистими якостями кожного діючої людини. Окрема людина результат тривалої зоологічної еволюції, сформувала його фізіологічну спадковість. Він несе на собі відбиток своїх предків; його біологічна спадковість це екстракт, сухий
 10. 7. Предмет і особливий метод історії
  Дослідження всіх даних досвіду, що стосується людської діяльності, є предметом історії. Історики збирають і критично аналізують усі доступні документи. На основі цих доказів вони підходять до виконання своєї істинної завдання. Стверджується, що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до
© 2014-2022  epi.cc.ua