Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001 - перейти до змісту підручника

Висновки


1. Макроекономічна рівновага є центральною проблемою національної економіки. Рівноважний стан всієї ринкової системи називається загальним рівновагою, під яким розуміється встановлення рівності попиту і пропозиції на всіх взаємопов'язаних ринках.
2. Слід відрізняти: загальна рівновага (в цілому в національній економіці) від часткового (на окремому ринку); ідеальне (при повній оптимальної [реалізації інтересів господарюючих суб'єктів) від реального рівноваги (встановленого в умовах недосконалої конкуренції).
3. Перетин кривих сукупного попиту (сукупні витрати на придбання усіх кінцевих товарів і послуг або F (/=C + / + G+ Xn) і сукупної пропозиції (сума проведених в країні кінцевих товарів і послуг) на графіку дає точку Е загальної економічної рівноваги.
4. Концепції загальної економічної рівноваги в економічній теорії представлені ідеями А. Сміта, моделлю Л. Вальраса, системою лінійних рівнянь «витрати - випуск» В. Леонтьєва, моделями Дж. фон Неймана і Д. Патінкіна. Найбільш відомі сьогодні дві графічні інтерпретації макроекономічної рівноваги: «національний дохід - сукупні витрати» (кейнсіанський хрест) і «сукупний попит - сукупна пропозиція» (AD-AS).
5. Розрізняють економічні системи рівноважні (Y=С + I, де Y-реальний НД; С-споживчі витрати; / - чисті інвестиції) і нерівноважні (У=С + / + / н, де / н - незаплановані інвестиції в товарно-матеріальні цінності).
6. Ринок товарів і послуг - це форма конкурентної зв'язку між суб'єктами ринку з приводу купівлі і продажу всіх благ, вироблених в національній економіці протягом певного періоду часу і призначених для кінцевого використання.
Ринок товарів і послуг - центральна ланка загальної системи взаємопов'язаних ринків. Саме цей ринок визначає сукупний попит і сукупна пропозиція в макроекономіці.
7. Фактори, що визначають сукупний попит: загальний рівень цін в країні, рівень реального національного доходу, вартість накопиченого майна, політика держави в галузі оподаткування, грошей, кредиту і т.д.
8. Різкі зміни сукупного попиту та пропозиції - шоки - призводять до відхилення обсягу випуску і зайнятості від потенційного рівня.
Теорія катастроф досліджує, як обвальний характер зміни цін змінює криву пропозиції, впливає на величину сукупного попиту і на загальний стан економіки. Так як ринок сам не справляється з нестандартною ситуацією, то необхідна стабілізаційна політика держави .
9. Споживання - сума грошових коштів, яка витрачається на придбання матеріальних благ і послуг, що використовуються для задоволення матеріальних і духовних потреб людей. Це найзначніша частина сукупного попиту та ВНП. З споживанням пов'язана «якісна модель поведінки »(закони Енгеля) - усереднена модель витрат людей з різним рівнем доходів (бюджетів сімей).
10. Функція споживання (відносини споживання і доходу та їх движ-
ня) залежить від наступних факторів: величини наявного доходу
(7
(Yj - Y-Т7, де Т-податки), середньої схильності до споживання (АРС=-) і
Yd
граничної схильності до споживання (МРС=-). В економічній тео-
рії існують три обгрунтування обмеженості граничної схильності до споживання: підхід Кузнеця, Дюзенбері і Модільяні.
1 січня. Заощадження - та частина доходу, яка не споживається, залишається невикористаною при витратах на поточні виробничі та споживчі потреби, накопичується.
12. Функція заощадження - відношення заощаджень і доходу та їх руху, є похідною від функції споживання і будується шляхом вирахування з функції наявного доходу функції споживання. Середня
схильність до заощадження - це частка наявного доходу, яку Ощад-
§ гают домашні господарства (APS=-). Гранична схильність до збережемо-
Yd нию - частка приросту заощаджень у будь-якому зміні наявного доходу
13. Інвестиції - витрати на розширення і оновлення виробництва, пов'язані з введенням нових технологій, матеріалів та інших знарядь і предметів праці. Роль інвестицій у розвитку макроекономіки неоднозначна: з одного боку, можуть сприяти зростання національного виробництва, з Інший - його скорочення.
14. Основні типи інвестицій: виробничі, в товарно-матеріальні запаси (ТМЗ), у житлове будівництво. Розрізняють також інвестиції реальні та фінансові (портфельні), валові і чисті.

15. Основні фактори, що визначають динаміку інвестицій: очікувана норма чистого прибутку, реальна ставка відсотка, динаміка сукупного доходу та інші. Інвестиції є спадна функція норми відсотка [I-I (r) \, заощадження - зростаюча функція норми відсотка [S=S (r)]. Рівноважний рівень відсотка (/ -? -) забезпечує рівність заощаджень та інвестицій в масштабі всієї економіки (точка Е на перетині кривих інвестицій та заощаджень).
Гранична схильність до інвестування показує залежність інве-
стіцій від доходу (У=-).
6 Січень. Кейнсіанська теорія пропонує два способи визначення рівноважного рівня національного доходу: 1) на основі рівності заощаджень та інвестицій; 2) на основі споживання та інвестицій «кейнсіанський хрест».
17. Залежність зміни доходу від зміни інвестицій характеризує коефіцієнт мультиплікатора. У теорії Кейнса мультиплікатор (множник) - Кг=---.
А MPS
Ефект мультиплікатора показує взаємозв'язок між збільшенням інвестування та зростанням рівня економічної активності в одному і тому ж році.
Ефект акселератора полягає в тому, що масштаби інвестування в поточному (?) Році залежать від збільшення ВНП в попередньому (f-1) порівняно з роком (? -2), Тоді /,=A (Yf, - Y: _.)=А ДУ] _,, де /, - обсяг інвестицій в поточному році (?), А - акселератор, Y, _t - приріст ВНП в г-1 році.
18. В економічній теорії розрізняють два підходи до розподілу сукупного доходу: традиційний (дохід і багатство нації ростуть в тому ж темпі, що і накопичення капіталу, прагнення зберігати - головна причина суспільного прогресу, потрібно підтримувати схильність до заощадження) і кейнсіанський (збільшення схильності до заощадження веде до зменшення схильності до споживання, до скорочення сукупного попиту і звідси - скорочення виробництва і зростання безробіття, падіння рівня ВНП - сутність парадоксу ощадливості, тому правильна політика стимулювання не заощаджень, а підтримання сукупного попиту в умовах неповної зайнятості в економіці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Висновки"
 1. 2. Передумови людської дії
  Ми називаємо задоволеністю або задоволенням такий стан людської істоти, яке не веде і не може привести ні до якого дії. Діюча людина прагне виправити незадовільний стан справ і досягти більш задовільного. Він уявляє собі умови, які краще підходять йому, а його діяльність спрямована на те, щоб здійснити бажане стан.
 2. 6. Інша Я
  Якщо ми готові прийняти поняття причинності в самому широкому сенсі, то телеологію можна назвати видом причинного дослідження. Кінцеві причини це передусім причини. Причина події розглядається як дія або квазідействіе, спрямоване до деякої мети. І первісна людина, і дитина з наївно-антропоморфічні точкою зору вважають цілком правдоподібним, що будь-яка зміна або
 3. 1. Праксиология та історія
  Існують дві гілки наук про людську діяльність: праксиология та історія. Історія це збирання і систематичне упорядкування всіх даних досвіду, що стосується людської діяльності. Вона займається конкретним змістом людської діяльності. Історія вивчає всі людські зусилля в їх нескінченної множинності та різноманітності і всі індивідуальні дії з їх випадковими,
 4. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  Заперечення існування будь-якого апріорного знання нова модна тенденція сучасної філософії. Все людське знання, стверджує вона, виводиться з досвіду. Цю позицію легко можна пояснити як перебільшену реакцію на крайнощі теології і помилкової філософії історії та природи. Метафізики прагнули інтуїтивно відкрити моральні заповіді, сенс історичної еволюції, властивості духу і матерії і
 5. 3. Апріорі і реальність
  Апріорні міркування чисто концептуальні і дедуктивний. Вони не можуть дати нічого, крім тавтологію та аналітичних міркувань. Всі їхні слідства виводяться з посилок і вже містяться в них. Отже, згідно популярному запереченню вони нічого не можуть додати до нашого знання. Всі геометричні теореми укладені в аксіомах. Поняття прямокутного трикутника вже включає в себе теорему
 6. 5. Принцип методологічної одиничності
  Праксиология починає свої дослідження не просто з дій індивіда, а з окремої дії. Вона не звертається в неясних термінах до людського дії взагалі, а має справу з конкретним дією, яка певний людина скоїла в певний день в конкретному місці. Зрозуміло, вона не стосується випадкових і зовнішніх характеристик цієї дії і його відмінностей від всіх інших дій, а
 7. 8. Концептуалізація і розуміння
  Завдання наук про людську діяльність полягає в розумінні сенсу і значущості людської діяльності. Вони застосовують з цією метою дві різні пізнавальні процедури: концептуалізація (сonception) і розуміння-інтерпретація (understanding). Концептуалізація розумовий інструмент праксиологии; розуміння специфічний засіб історії. праксиологической пізнання понятійно.
 8. 10. Метод економічної науки
  Предмет праксиологии суть експлікація категорії людської діяльності. Все, що потрібно для виведення всіх теорем праксиологии, знання сутності людської діяльності. Це наше власне знання, оскільки ми люди; жодна істота людського походження, якщо патологічні стани не звели його до простого рослинного існування, не позбавлене його. Для розуміння цих теорем не потрібно
 9. 2. Логічний аспект полілогізма
  Марксистський полілогізм стверджує, що логічна структура мислення різна у членів різних громадських класів. Расистський полілогізм відрізняється від марксистського тільки тим, що приписує специфічну логічну структуру мислення різних рас і стверджує, що всі члени певної раси незалежно від приналежності до якого-небудь класу наділені цієї специфічної логічної
 10. 2. Сенс ймовірності
  Трактування ймовірності заплутана математиками. З самого початку існувала двозначність у підході до обчислення ймовірності . Коли шевальє де Мере консультувався у Паскаля з проблем гри в кості, математик повинен був чесно сказати своєму другові правду, а саме те, що математика нічим не може допомогти учаснику гри, заснованій на чистій випадковості. Замість цього він огорнув свою відповідь
© 2014-2022  epi.cc.ua