Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Успіхи і протиріччя капіталізму


Перед лівим рухом стоїть серйозна проблема - знову обгрунтувати прогрес-сивність соціалізму не тільки з точки зору вищих моральних і етичних цінностей, а й з економічних позицій. Для цього належить повторити шлях, одного разу вже прой-денний Марксом, і насамперед виявити причини вражаючою живучості капіталізму-ма, хоча ще 150 років тому йому передрікали швидку загибель.
Маркс стверджував, що «жодна суспільна формація не гине раніше, ніж розвинуться всі продуктивні сили, для яких вона дає досить простору» 2. Цей висновок повною мірою відноситься і до капіталізму. Дійсно, капіталістичне суспільство не може не розвивати свої продуктивні сили, прагнення до їх постійн-ному оновленню і безперервного вдосконалення закладено в його природі і носить характер об'єктивного закону. Основоположники марксизму детально проаналізували це його властивість. Основним джерелом енергії буржуазного способу виробництва є-ється конкуренція незалежних виробників. За словами Енгельса, «рушійна сила со-ціальної анархії виробництва перетворює можливість нескінченного вдосконалять-вання машин, що застосовуються у великій промисловості, у примусову закон для кожного окремого промислового капіталіста, в закон, які веліли йому беспрерив-но удосконалювати свої машини під страхом загибелі» 3 .
Це цінне для суспільства властивість капіталістичної ринкової економіки спо-власної її сприйнятливості до досягнень науки і техніки, і саме воно багато в чому забезпечило якісне оновлення і стрімке зростання продуктивних сил бур-жуазного суспільства в останні десятиліття.
Навпаки, внаслідок тотального панування загальнонародної форми власності, відсутності незалежних виробників і нор-бітної конкуренції радянська економіка з часом значною мірою втратила спо-собность до саморозвитку.
І все-таки обгрунтування необхідності соціалістичної альтернативи капита-лізму слід шукати тільки у зв'язку з вирішенням проблеми прискореного розвитку вироб-водительности сил. Вся історія людства підводить нас до цього висновку. Справді, в кінцевому рахунку війни, революції, релігійні єресі, колонізації, експропріації та приватизації являють собою лише різні форми боротьби за володіння виробляй-них силами і за потенціал для їх розвитку - території, природні та людські ресурси, засоби виробництва. Закон неухильного розвитку громадських виробляй-них сил дійсний не тільки для епохи капіталізму, а й для всієї історії чоло-вечества. В основі його лежить прагнення людей задовольняти свої зростаючі материаль-ні і духовні потреби. Тому ступінь історичної прогресивності суспільно-економічної формації характеризується насамперед тим, якою мірою вона ство-дає сприятливі умови для безперешкодного розвитку продуктивних сил.
Отже, якщо ми хочемо довести необхідність усуспільнення (у тій чи іншій формі) основних засобів виробництва, нам належить відповісти на питання: надаючи-ють чи капіталістичні виробничі відносини гальмівний вплив на розви-нення продуктивних сил суспільства ?
У разі негативної відповіді соціалістичний спосіб виробництва може бути затверджений лише всупереч об'єктивним законам суспільного розвитку, як результат волюнтаристського прагнення до насильницького прискоренню ходу історії.
Такий «соціалізм», незважаючи на самі благі спонукання його творців, знову відтворить ситуацію, яка мала місце в СРСР, для якої характерна неадекватність виробництв-ських відносин досягнутому рівню розвитку і характеру продуктивних сіл4. Рано чи пізно неминучою розплатою за це стане новий контрреволюційний пере-воріт. Навпаки, в разі позитивної відповіді на поставлене питання новий соціалізм буде природним, а не штучним чином виростати з протиріч старо-го суспільства.
Тому наступним логічним кроком у пошуку соціалістичної альтернативи капіталістичному способу виробництва має стати звернення до аналізу його проти-воречие. Як відомо, основне з них - між суспільним характером виробництв-ва і частнокапіталістічеськой формою привласнення його результатів. Показати, як це про протиріч реалізується в даний час, - значить, багато чого зрозуміти в сучасному капи-талізм.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Успіхи і протиріччя капіталізму "
 1. 6. На захист розуму
  успіх, і помилки мають багато першопричин. Перераховувати і класифікувати їх завдання психології. Заздрість широко поширений недолік. Безсумнівно, багато інтелектуали заздрять високим доходам процвітаючих комерсантів і це почуття штовхає їх до соціалізму. Вони вважають, що влада соціалістичного суспільства будуть платити їм вищу платню, ніж те, яке вони отримують при
 2. 2. Світогляд і ідеологія
  успіху шляхом агресії і завоювань. Поки не будуть повністю викрито омани, породжують агресивні умонастрої, немає ніякої надії на їх викорінення. Це завдання не психіатрів, а економістів [Cf. Mises. Omnipotent Government. New Haven, 1944. P. 221228, 129131, 135140.]. У людини є тільки один засіб боротьби з помилками
 3. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  успіху, тільки володіючи надлюдськими розумовими здібностями. Йому необхідно одним поглядом охопити все мінові відносини, що встановилися на ринку, і відповідно до них точно визначити належне місце кожному товару. Неможливо заперечувати, що всі дослідження, що стосуються співвідношення цін і витрат, припускають як використання грошей, так і ринковий процес. Але прихильники
 4. 2. Обмеження потомства
  успіху тільки в тому випадку, якщо воно буде більш радикальним, ніж у попередні епохи. Перехід до капіталізму усунення перешкод, які перш сковували приватну ініціативу і вільне підприємництво, зробив сильний вплив на сексуальні звичаї. Новиною є не практика контролю народжуваності, а просто той факт, що до його допомоги вдаються набагато частіше. Особливо примітно те,
 5. 2. Реакція ринку на втручання держави
  успіху в стримуванні занепаду судноплавства, ніж закони про торгівлю зерном в стримуванні погіршення постачання міст сільськогосподарськими продуктами. Дивовижна цивілізація античності загинула через те, що вона не адаптувала свої моральні норми і законодавство до вимог ринкової економіки. Громадський порядок приречений, якщо види діяльності, які необхідні для його нормального
 6. 3. Конфіскаційному оподаткування
  успіхів у задоволенні потреб споживачів. Якби цей закон був введений в дію в Сполучених Штатах 50 років тому, то багато сьогоднішніх мультимільйонери жили б набагато скромніше. Але все нові галузі промисловості, що постачають широкі маси раніше нікому не відомими виробами, якщо й існували б, то працювали б з куди меншим розмахом, а їх продукція була б недоступна простому
 7. 4. Гильдейский соціалізм і корпоративізм
  успіхів. Зарубіжні автори захлинаючись вихваляли дивовижні досягнення нової системи. Уряду Австрії та Португалії підкреслювали, що вони твердо прихильні благородним ідеям корпоративізму. Деякі місця папської енцикліки Quadragesimo anno (1931) можна було але необов'язково витлумачити як схвалення корпоративізму. У будь-якому випадку фактом є те, що католицькі автори підтримували цю
 8. відсутність складається - МАЙБУТНЄ
  успіху. Капіталізм класичних порівняльних переваг не потребував в урядовому фінансуванні НДР. Економічна діяльність визначалася розташуванням природних ресурсів і відносинами капіталу до праці. Але в капіталізмі штучних інтелектуальних галузей промисловості головне місце займають громадські технологічні стратегії. Штучні інтелектуальні галузі будуть
 9. Пролетарська політична економія
  успіху.
 10. 2. Інституціоналізм. Економічні погляди Т. Веблена
  успіху, то це змушує споживачів середнього класу і бідняків імітувати поведінку багатих. Звідси Веблен робить висновок, що ринкову економіку характеризує не ефективність і доцільність, а демонстративне марнотратство, зневажливу порівняння, навмисне зниження продуктивності. Категорія "зневажливу порівняння" грає в системі Веблена надзвичайно важливу роль. За допомогою
© 2014-2022  epi.cc.ua