Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

трудомістких

витрати праці, робочого часу на виробництво одиниці продукції (фізичної одиниці на один рубль випущеної продукції).
Трудомісткість обернено пропорційна продуктивності праці, виробленні продукції на одного працівника.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " трудомістких "
 1. 22.2. Планування трудомісткості виробництва
  трудомісткості виробничої програми. Саме трудомісткість виробництва визначає в першу чергу величину таких показників, як чисельність персоналу і продуктивність праці. Похідною величиною від чисельності персоналу буде фонд оплати праці. Можливий і зворотний випадок, коли на сформованому підприємстві з добре підібраним висококваліфікованим персоналом обсяг виробництва і,
 2. 16.6. Аналіз трудомісткості продукції
  трудомісткості продукції. Взаємозв'язок показників трудомісткості продукції та продуктивності праці. Методика аналізу трудомісткості продукції. Фактори зміни її рівня. Визначення резервів зниження трудомісткості виробів. Трудомісткість - витрати робочого часу на одиницю або весь обсяг виготовленої продукції. Трудомісткість одиниці продукції (ТІ) розраховується відношенням фонду робочого часу
 3. хронометраж
  трудомісткості цих операцій,
 4. 19.5. Аналіз прямих трудових витрат
  трудомісткості продукції та рівня оплати праці на підприємстві. Методика розрахунку їх впливу на собівартість виробів. Прямі трудові витрати займають значну питому вагу в собівартості продукції і роблять великий вплив на формування її рівня. Тому аналіз динаміки зарплати на карбованець товарної продукції, її частки в собівартості продукції, вивчення факторів, що визначають її величину, і
 5. § 3. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПО ФАКТОРАМ
  трудомісткість якого вироби в загальному обсязі виробництва, визначається за формулою: де: Т - відсоток зниження трудомісткості продукту,% Д - питома вага даного продукту в загальному обсязі виробництва ,%. Загальний приріст продуктивності праці по всіх факторів визначається простою їх складанням: Потім порівнюється отриманий результат з програмою розвитку галузі (підприємства) і
 6. Парадокс Леонтьєва
  трудомісткі. І навпаки, у країнах, відносно більш трудонасищенних, в експорті будуть переважати трудомісткі товари, а в імпорті - капіталомісткі. Теорія співвідношення факторів виробництва багаторазово піддавалася емпіричним перевіркам шляхом аналізу конкретних статистичних даних стосовно різних країнам. При цьому економісти прагнули з'ясувати існування кореляційної
 7. Теорема Рибчинського
  трудомістким, а товар Y-відносно більш капіталомістким. Вектор OF показує оптимальне поєднання праці і капіталу на основі використання найбільш ефективної технології при виробництві товару X, а вектор ОЕ - відповідно при виробництві товару Y. Забезпеченість країни в цілому трудовими ресурсами і капіталом показана точкою G, що означає, що в країні є OJ праці та JG капіталу. При
 8. 18.2. Споживчий попит
  трудомісткість в силу їх соціальної та технологічної
 9. Питання 26. Статистика продуктивності праці. Показники статистики праці
  трудомісткістю одиниці продукції, тобто витратами часу на одиницю продукції. Для подальшого вивчення продуктивності праці необхідно ввести такі позначення: Q - кількість виробленої продукції; T - витрати праці на виробництво всієї продукції; t - витрати часу на виробництво однієї одиниці продукції або трудомісткість; w - середня вироблення продукції в одиницю часу
 10. 21.3 Аналіз використання робочого часу та трудомісткості продукції
  трудомісткість продукції. При зниженні трудомісткості годинна вироблення підвищується, і навпаки, тобто показник годинниковий вироблення знаходиться в зворотній залежності від трудомісткості продукції. Отже, за характером впливу на показники годинний, денний і річний вироблення внутрішньовиробничі резерви можна поділити на три групи: резерви зниження трудомісткості продукції, резерви
 11. Марксова модель
  трудомістких сфер господарської діяльності - торгівлі і послуг, які виступили в ролі поглиначів вивільняється робочої сили, від чого органічна будова капіталу в цілому зазнало не настільки радикальна зміна. Проте в даний час проблема зайнятості знову зростає у зв'язку зі сплеском зростання органічної будови капіталу під впливом технічного переоснащення цих
 12. Питання 27. Натуральні, трудові та вартісні показники рівня продуктивності праці
  трудомісткість: w=Q / T, де Q - обсяг виробництва в трудових одиницях виміру. Гідність трудового методу полягає в тому, що з його допомогою можна виміряти продуктивність праці робітників, що виконують різні види робіт. Однак даний метод також характеризується обмеженою сферою застосування, т. к. нормативи трудомісткості на різних підприємствах не збігаються. Трудовий метод
 13. Питання 28. Аналіз динаміки продуктивності праці в умовах виробництва однорідної продукції
  трудомісткість у звітному і базисному періодах відповідно; 3) метод, при якому індекс продуктивності праці розраховується як величина, зворотна індексом трудомісткості it: {foto86} 4) метод , при якому зіставляються індивідуальні індекси обсягу продукції і витрат праці: {foto87} де {foto88} Показник обсягу продукції Q при виробництві однорідної продукції залежить від двох
 14. 16. ЗАВДАННЯ І ОБ'ЄКТИ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
  трудомісткості. Показник обсягу виробництва характеризується валовою і приватної продукцією, а її випуск - готовою і товарною продукцією. Підприємство визначає вартість всієї виробничої продукції, виконаних робіт і наданих послуг, включаючи незавершене виробництво. Товарна продукція відрізняється від готової тим, що в неї включають залишки незавершеного виробництва і внутрішньогосподарський
 15. Основні поняття
  - Фактори виробництва - Теорія факторних пропорцій - Забезпеченість країн факторами виробництва і відмінності в пропорціях їх використання - Теорія Хекшера-Оліна - Теорема Хекшера-Оліна - Теорема вирівнювання цін на фактори виробництва - Факторну перевага - Конкурентна перевага - Наділення факторами виробництва - Інтенсивність використання факторів - Ціна
 16. 5.2 Показники і методи вимірювання продуктивності праці
  трудомісткість. Вони пов'язані між собою обернено пропорційною залежністю і виражаються формулами: (5.1) (5.2) де В - вироблення; Тn - трудомісткість; V-обсяг продукції (робіт, послуг) у відповідних одиницях; Т - трудові витрати на випуск продукції (проведення робіт, виконання послуг) у відповідних одиницях. У масштабі народного господарства рівень продуктивності праці (виробітку)
 17. Тенденції структурних зрушень
  трудомісткістю. У результаті в 1950-1995 рр.. чисельність зайнятих в теоретичних галузях збільшилася приблизно в 3 рази, тоді як в первинних і вторинних галузях - менш ніж на 1/4. При цьому звертає на себе увагу падіння частки продукції сільського господарства і частки зайнятих у цій сфері. Частка промислового виробництва зростала, але в основному за рахунок скорочення частки сільського господарства. Причому в
© 2014-2022  epi.cc.ua