Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Тенденції структурних зрушень

Аж до початку XX в. можна говорити, з окремими винятками, про переважну пануванні у сфері суспільного виробництва первинних його галузей (сільське і лісове господарство, видобувні галузі промисловості). У передвоєнні та повоєнні роки (середина XX ст.) Безперервно зростала частка вторинних галузей суспільного виробництва (обробні галузі промисловості і будівництво) і
зменшувалася частка первинних галузей у ВВП (ВНП) промислово розвинених країн.
З 60-х рр.. XX в. стала чітко проявлятися тенденція випереджаючого розвитку третинних галузей суспільного виробництва (послуги, торгівля). В результаті до кінця століття їх частка в національному продукті розвиненої частини світу зросла приблизно до 50-65%. Якщо говорити про США, то питома вага цих галузей у ВНП збільшився з 45% (60-і рр..) До 65% (90-і рр..). Мали місце процеси механізації та автоматизації зачіпали в основному первинні та вторинні галузі, що вело до вивільнення в значних масштабах робочої сили.
Приріст зайнятих відбувався в основному за рахунок розвитку теоретичних галузей, характеризувалися високою трудомісткістю. У результаті в 1950-1995 рр.. чисельність зайнятих в теоретичних галузях збільшилася приблизно в 3 рази, тоді як в первинних і вторинних галузях - менш ніж на 1/4.
При цьому звертає на себе увагу падіння частки продукції сільського господарства і частки зайнятих у цій сфері. Частка промислового виробництва зростала, але в основному за рахунок скорочення частки сільського господарства. Причому в промисловості отримали найбільший розвиток наукомісткі галузі: машинобудування, електротехнічна, хімічна промисловість при одночасному скороченні частки продукції традиційних галузей промисловості. Отже, і в рамках вторинних галузей суспільного виробництва відбулися суттєві і якісні зміни.
Іншою тенденцією є небачене розширення сфери третинних галузей суспільного виробництва з її високим рівнем трудомісткості.

До початку XXI в. індустріально розвинена частина світу знову «підкотила» до проблеми зміни органічної будови капіталу у бік збільшення, але тепер уже у сфері теоретичних галузей, технічне переоснащення яких і використання в них принципово нових
технологій гостро ставить проблему зайнятості. Поява другий, четвертинної сфери галузей поки не простежується, бо науковий прогноз ще не в змозі її виявити. Це ставить людство перед завданням забезпечення зайнятості. Вихід з цієї соціальної пастки, породженої НТР, - у зверненні до інших галузей знання, сполученим з людською життєдіяльністю.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тенденції структурних зрушень "
 1. № 57. Друга технологічна революція: основні нововведення і структурні зрушення
  структурним зрушенням: 1. Початок ери автотранспорту (двигун внутрішнього згоряння, гумові та пневматичні шини, електромотори та ін.) 2. Нововведення, що стимулювали видобуток і переробку нафти, що замінила вугілля і що стала головним паливним ресурсом (бензин, гас). 3. Нововведення в електроенергетиці і електротехніці (генератори змінного струму, динамо-машини, лампочки розжарювання,
 2. Зміни на ринку праці
  тенденціями розвитку НТП і змінами в суспільному розподілі праці. Дані процеси знаходять свій прояв у швидкій зміні видів трудової діяльності. Нині в індустріально розвинених країнах світу приблизно 70% видів трудової діяльності відносяться до тих з них, яких взагалі не було на початку ХХ століття. Іншими чинниками, що роблять істотний вплив на ринок праці,
 3. Тема 7. Основні тенденції в розвитку світового господарства наприкінці XIX - першої третини XX ст.
  зрушення в економіці в період революцій 1917 р. та громадянської війни. Господарське розвиток радянської Росії в 1917-1927 рр.. Політика «воєнного комунізму». НЕП. Грошова реформа 1922-1924 рр.. Індустріалізація і колективізація. Становлення фінансової системи. Господарські реформи 1929-1932 рр.. Підсумки і проблеми першого
 4. 30. Динаміка галузевої структури сучасної промисловості
  тенденції до подорожчання самого відтворювального процесу. Що проходить структурна перебудова націлена на підвищення якісних параметрів виробництва і виробів, що випускаються, посилення ресурсозберігаючого типу відтворення, інтенсифікацію народно-господарських процесів, прискорене розвиток новітніх наукомістких галузей. Структурні зміни відбуваються в галузевому та воспроизводственном
 5. I.4.1. Структура світової економіки і національного господарства, їх сутність
  структурні зміни являють собою зрушення в продуктово -галузевій структурі. У широкому сенсі до цих змін слід додати також зміни у складі виробництва і споживання ресурсів: інвестицій і основного капіталу (галузева, територіальна, технологічна тощо), трудових ресурсів (з погляду половозрастного, професійного, галузевого складу), матеріальних і
 6. Стагфляція
  тенденція була перервана, що послужило початком стагфляційних процесів, з особливою силою проявилися в світових економічних кризах 1974-1975 рр.. та 1981-1982
 7. 14.2. Структурні зрушення
  структурні компоненти взаємопов'язані і впливають один на
 8. Тема 7. Основні тенденції в розвитку світового господарства наприкінці XIX - першої третини XX ст.
  зрушення в економіці в період революцій 1917 р. та громадянської війни. Господарський розвиток радянської Росії в 1917-1927 рр.. Політика "воєнного комунізму". НЕП. Грошова реформа 1922-1924 рр.. Інду-стріалізація і колективізація. Становлення фінансової системи. Господарські реформи 1929-1932 рр.. Підсумки і проблеми перших
 9. Спроба структурного підходу
  структурні зрушення на ринку позичкового капіталу , які неминучі при проведенні кредитно-грошових заходів. Peiu. йде насамперед про вплив цих заходів на структуру процен i них ставок, а через них - на сукупні витрати та їх структуру. Особливу увагу цій проблемі приділено в моделі Бруннер;! Мелцера10. В цієї моделі автори досліджували ефект зростання прани тельственних витрат у
 10. Роль держав
  тенденцією до переміщення центру ваги на питання довгострокового зростання, зміцнення економічних потенціалів на основі глибоких структурних зрушень, якісного оновлення виробничої бази. На макроекономічному рівні досі важливе місце займає антиінфляційна політика, зростає значення підтримки економічного
 11. Концепція структурної перебудови економіки Росії
  структурної перебудови в Росії виходить із збереження галузевого розмаїття народногосподарського комплексу. У структурі промисловості виділяються три групи галузей: 1) паливно-енергетичний комплекс. Ці галузі зберігають свою конкурентоспроможність і можуть залучати іноземні інвестиції; 2) галузі обробної промисловості, здатні поставляти продукцію на експорт
 12. № 98. Причини і наслідки структурних криз капіталізму 70-80-х років 20 століття.
  Структурних криз відносного недовироблення є енергетичний та сировинної кризи, що вразили капіталістичний світ в 70-і роки. Їх виникнення пов'язане, з одного боку, з глибокою диспропорциональностью світового розвитку протягом 50 - 60-х років, коли низькі ціни на нафту і сировину, нав'язані молодим країнам, що розвиваються монополіями, призвели до відносної недостачі цих
© 2014-2022  epi.cc.ua