Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

5. Економічне зростання і структура суспільного виробництва

У тісному взаємозв'язку з економічним зростанням знаходиться структура народного господарства. Протягом тривалої історії людського суспільства відбувалися певні структурні зрушення в економіці, пов'язані насамперед з розширенням і поглибленням поділу праці і виділенням таких великих сфер господарської діяльності, як сільське господарство, ремесло, торгівля, видобувні, обробні галузі промисловості, промисловість у цілому, транспорт, фінанси з їх грошово-кредитною системою, сфера послуг.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Економічне зростання і структура суспільного виробництва "
 1. 27.4. Зміни в структурі пропозиції
  структурою і динамікою місцевого виробництва. Існує тісний взаємозв'язок між структурою виробництва і процесом суспільного поділу праці. У ході розвитку продуктивних сил суспільства відбувається якісна диференціація трудової діяльності людей, ведуча до відокремлення різних видів праці. Зрушення в структурі виробництва також взаємопов'язані з споживанням, спрямованістю
 2. Недосконалість ринкових структур та інфляція
  зростання цін і підтримання їх на високому рівні. Наочною демонстрацією дії даного інфляційного чинника є російська дійсність 1992-1993 рр.., Коли ціни були відпущені при повному пануванні раніше сформованих олигополистических і монополістичних структур в суспільному виробництві. У результаті зростання цін супроводжувався затоварюванням підприємств і зупинкою
 3. Глава 17. Економічний ріст і розвиток
  економічна категорія, що є показником не тільки абсолютного збільшення обсягів суспільного виробництва, а й здатності економічної системи задовольняти зростаючі потреби, підвищувати якість життя. Саме тому економічне зростання включається до числа основних цілей суспільства поряд з економічною свободою, економічною ефективністю і
 4. Глава 17. Економічний ріст і розвиток
  економічна категорія, що є показником не тільки абсолютного збільшення обсягів суспільного виробництва, а й здатності економічної системи задовольняти зростаючі потреби, підвищувати якість життя. Саме тому економічне зростання включається до числа основних цілей суспільства поряд з економічною свободою, економічною ефективністю і
 5. Терміни і поняття
  зростання Економічний цикл Економічна структура Структурні кризи Галузева структура Відтворювальна
 6. 3. Структура відносин відокремлення та усуспільнення виробництва
  економічна сторони громадського
 7. Структура суспільного виробництва і підприємств
  економічних умов, так і в результаті різних рівнів соціально-економічного розвитку та місця різних галузей в економічній системі. При цьому галузева структура економіки виявляється і в переважному розвитку тих чи інших форм власності і господарювання. Справа в тому, що кожна галузь має специфікою відносно трудомісткості і капіталомісткості, швидкості обороту капіталу,
 8. 14.3. Науково-технічний прогрес і економічне зростання
  економічний аналіз виходить з того, що в міру збільшення маси використовуваного капіталу норма прибутку знижується і її стійке зростання можливий тільки за рахунок впровадження нових технологій (Солоу). Він призводить до зміни технологічних систем, а зрушення в них викликають підвищення сукупної продуктивності. Це виражається формулою Y=AF (KL), де А - технологічний рівень
 9. 13. СТРУКТУРИЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ
  економічними суб'єктами. На формування структури впливають такі фактори: - що склалася ринкова кон'юнктура; - ємність і рівень монополізації ринків; - ступінь участі країни в міжнародному поділі праці; - рівень розвитку продуктивних сил, масштаби і темпи науково-технічного прогресу; - якість природних ресурсів і стан екології . Кількісні
 10. 1. Національний ринок
  економічного аналізу вивчається національний ринок як органічна єдність його складових. Його не можна представляти як просту суму доданків ринків окремих товарів, окремих галузей чи регіонів країни. Це якісно нове утворення, яке виражається в перевазі над сумою складових його елементів. Національний ринок - це вся система соціально-економічних відносин в
 11. Нові риси в суспільному відтворенні
  зростання випуску засобів виробництва над темпами збільшення витрат на одиницю приросту виробничих потужностей, що відкриває можливість нарощування виробничих потужностей темпами, що перевищують збільшення випуску продукції I підрозділи; - наростання розриву між зростанням сукупного попиту і темпами нарощування ВВП (ВНП), який викликає уповільнення інвестиційного процесу, стимулює
 12. Лекція 14 Тема: СПОЖИВАННЯ. ЗАОЩАДЖЕННЯ. ІНВЕСТИЦІЇ. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ, ЙОГО ТИПИ, ТЕМПИ І МОДЕЛІ
  економічну рівновагу системи (ОЕРС). ОЕРС - це стан економіки, при якому суспільне виробництво (сукупна пропозиція) збалансоване з громадським споживанням (сукупний попит). Для розкриття макроекономічної рівноваги необхідно розглянути категорії: сукупний попит, сукупна пропозиція, споживання, заощадження, інвестиції та економічне зростання. Їх аналізу
 13. Типи економічного зростання
  економічне зростання характеризується збільшенням обсягів суспільного виробництва шляхом кількісного нарощування одних і тих же в якісному відношенні факторів виробництва, розширення поля діяльності. Інтенсивний економічне зростання пов'язане із збільшенням обсягів суспільного виробництва шляхом залучення в господарський оборот більш досконалих в якісному відношенні факторів
 14. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  економічною ефективністю? 5. Якими показниками вимірюється ефективність суспільного виробництва? 6. Які види праці є продуктивними? 7. Охарактеризуйте механізм перерозподілу національного доходу. 8. Що таке тіньова економіка і які конкретні форми її прояву? . 9. Назвіть основні шляхи оптимізації фонду споживання і фонду
 15. 9. НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО
  економічний прогрес суспільства, що відбувається під впливом науково-технічних змін, супроводжується не тільки збільшенням, але і зміною структури національного багатства. Збільшення національного багатства і прогресивне зміна його структури є матеріальною основою підвищення добробуту всього населення країни. Для вимірювання останнього використовується показник чистого
 16. Організаційно-економічна структура виробництва
  економічних відносин відособлення і усуспільнення виробництва в їх єдності і протилежності утворює організаційно-економічну структуру виробництва, яка відображає досягнутий суспільний рівень розподілу праці та усуспільнення виробництва. Організаційно-економічна структура виробництва, представлена конкретними формами концентрації, спеціалізації, кооперування
© 2014-2022  epi.cc.ua