Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

3. Структура відносин відокремлення та усуспільнення виробництва

Важливим аспектом дослідження суспільного розподілу праці та усуспільнення виробництва є їх характеристика з точки зору виникаючих відносин виробництва. З'ясування їх природи і структури - найважливіша передумова для розкриття механізму взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин.

У структурі виробничих відносин необхідно розрізняти відносини, що виражають процес поділу праці й усуспільнення виробництва, і відносини, що характеризують власність. У той же час сам процес поділу праці й усуспільнення виробництва відчуває на собі вплив сформованих відносин власності.
Це дозволяє зробити висновок про те, що стосовно поділу праці й усуспільнення виробництва повинні знаходити відображення і матеріально-речова, і соціально-економічна сторони суспільного виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Структура відносин відокремлення та усуспільнення виробництва "
 1. 2.1.2 Примат виробництва
  відносин. Продукти праці можуть бути призначені для особистого споживання. Тоді виникає їх розподіл на основі господарювання сімей (домогосподарств). Зберігаються і чисті економічні відносини розподілу, наприклад, в монастирях. Коли джерелом благ стало їх виробництво, то виникла виробнича економіка. У такому випадку відносини у виробництві детермінують ринкові відносини.
 2. 2.5.3. Зміст праці
  відносин. КОМБІНУВАННЯ ПРАЦІ представляє об'єднання виробництва товарів в рамках окремих підприємств на основі концентрації та централізації виробництва і власності. Прогрес цього об'єднання лежить в основі розвитку форм підприємств ІНТЕГРАЦІЯ ПРАЦІ відбувається за законами ринку. Постійно зростають закони монополістичної інтеграції праці всіх секторів економіки.
 3. 27.4. Зміни в структурі пропозиції
  структурою і динамікою місцевого виробництва. Існує тісний взаємозв'язок між структурою виробництва і процесом суспільного поділу праці. У ході розвитку продуктивних сил суспільства відбувається якісна диференціація трудової діяльності людей, ведуча до відокремлення різних видів праці. Зрушення в структурі виробництва також взаємопов'язані з споживанням, спрямованістю
 4. 1. Зміст перехідності
  структурі виробничих (економічних) відносин, які, як ми вже знаємо, зміняться в результаті розвитку продуктивних сил, суспільного поділу праці й усуспільнення виробництва, а також змін у політичній структурі влади, соціально-правових відносинах. Водночас відбуваються перетворення в економічних відносинах вимагають трансформації і в елементах
 5. 34. Обчисленням і сплатою податків платником податків, має відокремлені підрозділи
  відокремлені підрозділи, обчислення та сплату у федеральний бюджет сум авансових платежів, а також сум податку, обчисленого за підсумками податкового періоду, виробляють за місцем свого знаходження без розподілу зазначених сум по відособлених підрозділах. Сплата авансових платежів проводиться платниками податків - російськими організаціями за місцезнаходженням організації, а також по
 6. 3. Власність і ринок
  структурних зрушень, досягнень науково-технічного прогресу, нових організаційно-управлінських форм функціонування різних видів господарської діяльності. Нарешті, розвиток товарно-грошових відносин обумовлено не тільки різноманіттям форм власності, а й наявністю опосередкованих форм реалізації відносин привласнення через володіння і розпорядження. Реалізація відносин власності
 7. Інструменталізація
  відособленість і проста кооперація. Остання за своєю суттю не міняла нічого, за винятком того, що сталося організаційне об'єднання під одним «дахом» (капіталом) тих же, але раніше відокремлених ремісників. У результаті змінився лише масштаб виробництва і з'явилися перші ефекти економії від подібного роду об'єднання працівників, тоді як сам ТСП не зазнав ніяких
 8. Висновки
  відносин, виражених в цінах і витратах , попиті і пропозиції і т.д. 3. У рамках суспільного поділу праці необхідно розрізняти одиничне, приватне і загальне поділ праці. Перше характеризує розподіл праці всередині підприємства, другий - в рамках окремих галузей, третє - в межах великих сфер суспільного виробництва. 4. Формами прояву розподілу праці є
 9. Порядок та строки сплати податку та авансових платежів
  щодо майна, що знаходиться на балансі російської організації, податок і авансові платежі з податку підлягають сплаті до бюджету за місцезнаходженням вказаної організації з урахуванням особливостей обчислення та сплати податку за місцезнаходженням відокремлених підрозділів організації, а також щодо об'єктів нерухомого майна, що перебувають поза місцезнаходженням організації або її відокремленого
 10. Особливості обчислення і сплати податку платником податків, які мають відокремлені підрозділи
  відокремлені підрозділи, - обчислення та сплату у федеральний бюджет сум авансових платежів, а також сум податку, обчисленого за підсумками податкового періоду, виробляють за місцем свого знаходження без розподілу зазначених сум по відособлених підрозділах. Сплата авансових платежів, а також сум податку, що підлягають зарахуванню до доходної частини бюджетів суб'єктів РФ і бюджетів муніципальних
 11. Товарообмін та товарне звернення
  відносини обміну, при яких продаж і купівля товару збігалися в часі й відбувалися без участі грошей. Форма такого товарного обміну має наступний вигляд: Т (товар) - Т (товар). В результаті розвитку товарообміну відкривалися все нові можливості для відокремлення видів діяльності, бо зростала гарантія одержання відсутніх благ або продуктів, від виробництва яких товаровиробник
 12. КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ ВЛАСНОСТІ
  усуспільнення, зокрема , колективізація власності. У цьому випадку собственни-ком засобів виробництва і всього підприємства є трудовий колектив. Як приклад можна навести, зокрема, сільськогосподарські кооперативи. У цій главі буде підданий аналізу спосіб виробництва, заснований на колективній формі власності на засоби
 13. Інвестиційний процес
  усуспільнення на економічні основи СРСР, досить ос-тановила на тому , як вона вплинула на характер інвестиційного процесу. Приватний капіталізм не може стійко функціонувати за відсутності при-чи. Тому в тих випадках, коли інвестиції об'єктивно необхідні з точки зору роз-витку суспільного виробництва, але прибуток недостатня або її отримання отодві-нуто на невизначений
 14. Основне протиріччя капіталізму як обгрунтування
  усуспільнення власності. Саму ідею усуспільнення засобів виробництва Маркс і Енгельс обгрунтовували необхідністю дозволу корінного протиріччя ка-піталізма, оскільки воно є джерелом і генератором всіх головних вад цього способу виробництва. Але чи справді для подолання протиріч капіталізму потрібна усуспільнити власність в граничної, загальнонародної формі?
 15. § 1. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ
  усуспільнення праці. Сам закон поділу та усуспільнення праці конкретно проявляється в сфері виробництва через форми організації суспільного виробництва - спеціалізацію, концентрацію, кооперацію і комбінування виробництва. Кожна з них - самостійна форма організації виробництва, хоча вони тісно взаємопов'язані і взаємозумовлені. На першому етапі розвитку громадського
 16. Суспільний поділ праці
  відносин розподіл праці вирішальною мірою зумовлюється економічною доцільністю, отриманням додаткових вигод, доходів, зниженням витрат і
© 2014-2022  epi.cc.ua