Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ ВЛАСНОСТІ


Радянська практика сприяла формуванню певного стереотипу мислення: громадська власність часто ототожнюється виключно з об-щенародной (державної) її формою. Насправді можливі й інші форми усуспільнення, зокрема, колективізація власності. У цьому випадку собственни-ком засобів виробництва і всього підприємства є трудовий колектив. Як приклад можна навести, зокрема, сільськогосподарські кооперативи. У цій главі буде підданий аналізу спосіб виробництва, заснований на колективній формі власності на засоби виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ ВЛАСНОСТІ "
 1. Філософське обгрунтування
  Під цей спосіб виробництва можна підвести філософське обгрунтування. Справа в тому, що логіка процесу усуспільнення засобів виробництва дуже добре ілюструє діалектичну сутність закону заперечення заперечення. Теорія Маркса стверджує, що, перш ніж піддатися демонтажу або зламу, будь-яка суспільно-економічна формація повинна досягти межі свого розвитку, повністю вичерпати
 2. Основне протиріччя капіталізму як обгрунтування
  В прагненні обгрунтувати зв'язок соціалістичного способу виробництва з колективної формою власності на засоби виробництва, як це не здасться парадок-сальним, можна спертися на авторитет основоположників марксизму. А саме, використати для обгрунтування процесу колективізації власності основне (корінне) протиріччя капіталізму? між суспільним характером виробництва і
 3. Права конкретного працівника
  Торжество справедливості на рівні колективу не передбачає з неминучістю повну справедливість по відношенню до конкретного працівника. Функції засновника тепер виконує трудовий колектив. Але, хоча працівник яв-ляется його членом, він не обов'язково зливається з ним. Різниця їх інтересів може во-плоти в протистояння. У підсумку по відношенню до рядового працівнику трудової колек-тив буде
 4. Розподіл по праці
  Слід ще раз окремо зупинитися на розподілі по праці. Здійснення розподілу відповідно до кількості і якості витрат праці - дуже важливий інструмент для стимулювання високопродуктивної праці і, в кінцевому рахунку, для забезпечення економічної ефективності соціалістичного способу виробництва. Із синтетичної концепції вартості випливає, що ринкову ціну
 5. Проміжний висновок
  Як же можна в цілому оцінити розглянуту економічну модель з позицій синтетичної концепції? Метою є перехід до більш ефективного, ніж капіталізм, способу вироб-ництва. Засобом для цього в теоретичній моделі обрана колективізація засобів виробництва. Вона покликана зробити безпосереднього виробника реальним собст-венником засобів виробництва і усунути психологію
 6. «Участь»
  Тепер від теоретичних міркувань перейдемо до аналізу практичних даних. Думка, що колективна форма власності на засоби виробництва майже не зустрічається в сучасній реальності і являє собою справа далекого майбутнього, помилково. Насправді накопичений уже чималий досвід, що дозволяє зробити опре-ділені висновки. Тому має сенс розібрати деякі показові
 7. Остаточні висновки
  Як ми бачили, є цілком певні теоретичні аргументи на користь того, що соціалістичний спосіб виробництва повинен базуватися на колективній формі власності на засоби виробництва. (Слід мати на увазі, що ця форма власності може існувати в різних варіантах). Синтетична концепція вартості підсилює ці аргументи і збільшує їх число. Приклади
 8. Вульгарний комунізм
  Все це змушує нас для досягнення поставленої мети? виявлення логіки іс-торії СРСР? найсерйознішу увагу приділити існував «радянському» спо-собу виробництва. Докладний його аналіз викладено в інших публікаціях2, 3. Тут доречний-но обмежитися лише короткими тезами. Основні риси існуючого в СРСР способу виробництва були предопре-делени в далекому 1875 році, коли Маркс на
 9. Форма усуспільнення
  Пошук економічного обгрунтування соціалізму не можна вважати завершеним без з'ясування форми, в якій має бути здійснене соціалістичне обобществляя-ня засобів виробництва. Для вирішення цього питання слід знову звернутися до аналізу основного протиріччя капіталізму. Громадський характер виробництва проявляється не тільки на макроекономічного ському рівні у вигляді концентрації та
 10. Еволюція відносин власності в сільському господарстві
  У російському сільському господарстві перетворення відносин власності відбувається зовсім іншими шляхами в порівнянні з промисловістю і сферою послуг. Колишні радянські колгоспи, як правило, пішли шляхом перетворення в товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Кожному їх члену, колишньому колгоспникові, формально виділено земельну наділ і частка у виробничому майні ТОВ. Однак
© 2014-2022  epi.cc.ua