Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Технологічна та экономическаяэффективность


Будь-яка фірма, приступаючи до виробництва некоеготовара або виду послуг, повинна бути інформірованаоб альтернативні способи виробництва своейпродукціі. Навіть якщо фірма робить щось просте, наприклад продає бакалійні товари, їй приходить-ся приймати рішення про те, яку частину примі-ня відвести під контрольно-касові прилавки, Акакій - під вітрини, скільки обладнати полиць сохлажденіем, а скільки - без охолодження, як ча-сто купувати свіжі фрукти і овочі, іспользоватьлі складні апарати для зчитування цін з ценні-ков або ж використовувати більше праці для марки ровки цін на упаковках і вносити ці цифри в кас-совие апарати вручну. Промислова фірма
ТАБЛИЦЯ 8-1. Альтернативні способи проізводствакартофеля
Потреби s ресурсах Праця, Трактори, Земля, Добрива, Спосіб днів шт. акрів T А 10 5 березня 14 В 20 січня 19 березня З 10 3 березня 25 D 10 квітня 25 травня змушена приймати більш складні рішення обіспользуемих для виробництва своєї продукціітехнологіях.
Усі фірми прагнуть бути эфффективнымипроизводителями. Для досягнення цієї мети фір-ма повинна використовувати такі методи виробниц-ства, які є ефективними як з техно-логічної, так і з економічної точки зору.
Про Спосіб виробництва є технологи-чесання ефективним, якщо не існує ника-кого іншого способу, при якому для вироб-ництва заданого обсягу продукції витрачено-ється менша кількість по крайней мереодного виду ресурсів, при тому що ресурсовлюбого іншого виду затрачається не більш.
Або, що те ж саме, спосіб виробництва яв-ляется технологічно ефективним, есліпроізведенний обсяг продукції являетсямаксімально можливим при іспользованііточно певних обсягів ресурсів.
Ці два визначення еквівалентні, оскільки обаговорят про те, що ресурси не повинні розтрачено-тися. Якщо при способі А використовується за крайнеймере один фактор виробництва в більшому кількістю-стве, ніж при способі В, і не менше будь-якого друго-го виду витрат, тоді при способі А просто растра-чивается принаймні один вид ресурсів. Етотресурс має альтернативну вартість, которуюне слід приймати в розрахунок. Точно так же есліпрі способі В з використанням тих же колічествфакторов виробництва можна виробити більше, ніж при способі А, то було б марнотратно непроізвод додатковий обсяг продукції.
У табл. 8-1 показані чотири різних способапроізводства заданої кількості картоплі. СпособD є технологічно неефективним, оскіль-ки він використовує більше землі і тракторів, ніж спо-соб З Тільки якщо б і земля, і трактори були без-платними, то, можливо, якась фірма і захотелаби використовувати спосіб D, але навіть і тоді це не так-ло б ніяких переваг. Жодна фірма ніколине будеть використовувати спосіб виробництва, которийявляется технологічно неефективним.
Способи А В і С є технологічно ефективних. Наприклад, при А використовується большеземлі (площі), але менше добрив, ніж при С, тоді як при В витрачається більше праці, чемпрі С, але менше тракторів і менше добрив.
Після того як фірма зосередила свою увагу технологічно ефективних способах виробниц-ства, вона повинна вибрати економічно ефек-ний спосіб, з тим щоб мінімізувати витрати, тому що витрати повинні бути якомога болеенізкімі, для того щоб максимізувати прибуток.
Глава 8: Виробництво і витрати 137
Про Економічно ефективний спосіб вироб-ництва-якого заданого обсягу продук-ції - це такий спосіб, який мінімізації-рует альтернативну вартість іспользуемихв процесі виробництва видів витрат.
Щоб домогтися економічної ефективності, фір-ма повинна розглянути вартість всіх видів витрат, які вона могла б використовувати. У пріведенномв табл. 8-1 прикладі фірма повинна розрахувати, є-ється чи найбільш дешевим виробляти картопля, використовуючи способи А, В або С, при заданій стоїмо-сті витрат землі, праці, добрив і тракторів. На-приклад, якби праця була дуже дорогим, то способВ навряд чи виявився б найдешевшим; якщо удобре-ня були б дуже дорогими, то фермери не вибралби спосіб С При заданої вартості витрат факто-рів потрібно лише проста калькуляція для приня-ку рішення про те, який спосіб іспользовать1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Технологічна та экономическаяэффективность "
 1. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  технологічних поліпшень і звільнили геній реформаторів і новаторів від гамівних сорочок гільдій, опіки уряду і різноманітного громадського тиску. Саме вони знизили престиж завойовників і експропріаторів і продемонстрували користь ділової активності для суспільства. Жодне з сучасних великих винаходів не можна було використовувати, якби ментальність докапіталістичної епохи
 2. 7. Предмет і особливий метод історії
  технологічних знань чинного індивіда. У багатьох випадках можна оцінити результати застосування засобів з точки зору праксиологии або природничих наук. Але дуже багато не можна пояснити з їх допомогою. Дослідження цих ціннісних суджень і результатів дій, які не можуть бути проаналізовані в рамках інших галузей знання, і є особливою завданням історії, для чого вона
 3. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  технологічного базису; всі інші характеристики необхідна ідеологічна надбудова цього технологічного базису. Дух змушує людину породжувати технологічні ідеї, відповідні базису свого часу, і реалізовувати їх. Все інше є результат технологічного базису. Ручний млин створила феодалізм; паровий млин створила капіталізм [Ручний млин дає вам товариство з
 4. 1. Невизначеність і діяльність
  технологічного результату створення машини, якою б високою вона не була, не виключає невизначеності, властивої всієї діяльності. Майбутні потреби і оцінки, реакція людей на зміну обставин, майбутні наукові та технологічні знання, майбутні ідеології та політичні курси неможливо передбачити інакше, ніж з більшою чи меншою часткою ймовірності. Будь-яка дія звернено в майбутнє. У цьому
 5. 4. Імовірність події
  технологічно задовільного вирішення своєї проблеми проектування машини. Залишки невизначеності, що не піддаються врегулюванню, він намагається виключити, створюючи запас міцності. Інженеру відомі тільки розв'язні проблеми і проблеми, які не можна вирішити при даному рівні знання. Іноді невдалий досвід підказує йому, що його знання були не так повні, як він припускав, і що він не
 6. 1. Закон граничної корисності
  технологічного поняття корисності (об'єктивної споживної цінності за термінологією тих же економістів). В об'єктивному сенсі споживна цінність є відношення між річчю і результатом, який вона здатна призвести. Коли люди використовують такі терміни, як теплотворна здатність і енергетична цінність вугілля, вони звертаються саме до об'єктивної споживної цінності.
 7. 3. Людська праця як засіб
  технологічними вдосконаленнями і більш рясним застосуванням капіталу, в цілому розвивається тенденція скорочення робочого часу. У число задоволень, якими може насолоджуватися цивілізована людина більшою мірою, ніж його менш цивілізований предок, входить також і велика тривалість дозвілля. У цьому сенсі можна дати відповідь на питання, що часто ставиться філософами і філантропами:
 8. 6. Рікардіанський закон утворення зв'язків
  технологічно більш сприятливі, і імпортувати товари, вироблені за кордоном в умовах, абсолютно і технологічно менш сприятливих, ніж невикористані місцеві ресурси. Діючи відповідно з такою логікою, хірург може порахувати виправданим використовувати для прибирання операційної та стерилізації інструменту людини, якого він перевершує і в цьому, а самому цілком зосередитися
 9. 3. Могутність
  технологічному перевазі. Але це нічого не змінює. У довгостроковій перспективі неможливо вберегти краще озброєння від представників більшості. Чи не оснащення армії, а ідеологічні чинники охороняли Британію в Індіі6. Громадська думка країни може бути ідеологічно розділене на частини так, що жодна група не володіє достатньою силою, щоб встановити тривале правління. Тоді
 10. 3. Проблема економічного розрахунку
  Діюча людина використовує знання, отримані природничими науками, для розробки технології, прикладної науки про дії, можливих у світі зовнішніх подій. Технологія показує, чого можна досягти, якщо хтось бажає цього досягти, і як це може бути досягнуто в тому випадку, якщо люди готові застосувати зазначені кошти. З прогресом природничих наук технологія також прогресує.
© 2014-2022  epi.cc.ua