Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Виробнича функція


Відповідно до відмінності між технологіческойі економічною ефективністю вибір оптималь-ного виробничого процесу (производственнойтехнологии) часто описується як інженерно- тех-технічне рішення, за яким слід економіч-ське рішення Інженер або інший технічний ек-спертий відбирає технологічні процеси, характе-різующіеся мінімальними потребами в ресу-рсах, відкидаючи всі ті, які є техноло-гически неефективними. Потім настає очередьбізнесмена приймати економічне рішення, те.вибрать технічно ефективний процес, характе-різующійся найменшими витратами і, отже, є економічно ефективним
Для узагальнення інженерної інформації про тих-нологіческім ефективних способах виробництва, доступних для даної фірми, економісти користь-ются виробничою функцією фірми.

0 Виробнича функція фірми задаетмаксімальний обсяг випуску продукції, ко-торий фірма може призвести при любомзаданном наборі ресурсів.
Оскільки виробнича функція дає величи-ну максимального випуску, який може битьпроізведен, то вона показує результати вико-вання альтернативних технологічно еффектівнихспособов проізводства2.
1 Дане рішення досліджується для більш загальних (і складних) випадків в гол. 15.
2 Для любителів математики: в економічній теорії зазвичай використовує-ся проста виробнича функція, якої обсяг випуску продук-ції задається як функція обсягів витрат ресурсів. Найбільш ізвестнимпрімером може служити виробнича функція Кобба-Дугласа, ко-торая задає випуск (Y) у вигляді такої функції від витрат капіталу (К) та праці (L): У ™ А К "1Ь, де Л, а і% - це позитивні константи.

Жодна фірма не приймає ні своїх інженерні нерно-технічних, ні своїх економічних рі-шень раз і назавжди Фірми постійно питаютсянайті більш економічно ефективні (т. е менеезатратние) способи виробництва Коли вони їх на-ходять, виробничі способи зазнають з-трансформаційних змін і криві пропозиції зсуваються. Точнотак ж при зміні цін на фактори виробниц-ства фірми повинні вирішити, чи варто переключити-ся на відмінний від даного спосіб виробництва
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Виробнича функція "
 1. Коментарі
  виробничої функції Кобба-Дугласа. Зомбарт Вернер (Sombart, Werner) (1863-1941) - німецький економіст, історик, соціолог, філософ-неокантініанец. Кант Іммануїл (Kant Emanuel) (1724 -1804) - німецький філософ, родоначальник німецької класичної філософії. Кантильон Річард (Cantillon Richard) (1680-1734) - підприємець, банкір, економіст ірландського походження, що зробив статки в
 2. Економічне зростання
  виробничих можливостей економіки; 3) реального ВВП (а не номінального, зростання якого може відбуватися за рахунок зростання рівня цін, причому навіть при скороченні реального обсягу виробництва). Тому важливим показником економічного зростання виступає показник величини реального ВВП. Головна мета економічного зростання - зростання добробуту і збільшення національного багатства. Чим більше
 3. Взаємозамінність факторів виробництва
  виробничу функцію. Виробнича функція - технологічна залежність між витратами ресурсів і випуском продукції. Вона завжди будується для певної технологічної структури. Виробнича функція може використовуватися для визначення мінімальної кількості витрат, необхідного для виробництва будь-якого даного обсягу товарів. Якщо весь набір факторів виробництва та
 4. Модифікацією виробничої функції є изокванта
  виробничих факторів, використання яких забезпечує однаковий обсяг випуску продукції. Графік, на якому представлений набір ізоквант, називається картою ізоквант (рис. 6.2). При аналізі господарської діяльності використовуються також ізокости. Ізокости - це лінії рівних витрат, в яких витрати на фактори виробництва обмежені бюджетними можливостями підприємця.
 5. Висновки
  виробничої функції є изокванта і изокоста. Накладення графіків ізокванти і ізокости забезпечує прийняття гнучкого рішення при мінімумі витрат у виробництві. 4. Залежність приросту обсягу виробництва від збільшення використання виробничих факторів характеризується позитивним ефектом масштабу (випуск продукції зростає), незмінним ефектом масштабу (розмір фірми не впливає
 6. Терміни і поняття
  функція Ізокванта . Карта ізоквант Изокоста Агрегатна функція Дугласа і Солоу Теорія людських відносин Ефект масштабу: позитивний, незмінний і негативний Сукупний (77 "), середній (АР) і граничний (МР) продукти Продуктивність праці Закони спадної віддачі Закон граничної продуктивності Фірма: державна і приватна (одноосібна, товариство, акціонерне обшества);
 7. 4. Сучасні моделі економічного зростання
  виробничої функції або моделі Кобба-Дугласа і згодом вдосконалену в роботах Роберта Солоу, Джеймса Міда, Яна Тінбергена та інших вчених. Неокласичні моделі зростання долали ряд обмежень кейнсіанських моделей і дозволяли більш точно описувати особливості макроекономічних процесів, а економічне зростання розглядали з точки зору взаємозамінних факторів
 8. Форми власності
  виробнича структура, екологічний захист, фундаментальна наука і наукомістке виробництво, таке, як освоєння космосу і т.д.). Державна форма власності виникає і при необхідності державної допомоги потерпілим банкрутство недержавним підприємствам. Відбувається це на основі націоналізації фактично збиткових підприємств, їх санації з допомогою державних коштів і
 9. 1. Теорія граничної продуктивності Дж. Кларка
  виробничому фактору доход, який відповідає вимогам не тільки "ефективності", але і "справедливості". Звичайно, треба мати на увазі, що Кларк розвинув цю теорію стосовно до умов досконалої конкуренції, вчиненого передбачення і абсолютної мобільності факторів виробництва. Але навіть у цих умовах результати дії ринкових механізмів навряд чи можна вважати справедливими. Якщо
 10. 2. Інституціоналізм. Економічні погляди Т. Веблена
  виробничих функцій і зайнятий лише фінансовою діяльністю, стаючи тим самим зайвою ланкою економічної організації. У сценарії майбутнього Веблена передбачається страйк технічних фахівців, яка відразу призведе до "паралічу старого порядку" і змусить бізнесменів відмовитися від керівних позицій у виробництві, від влади. Веблен стверджує, що достатньо об'єднається
© 2014-2022  epi.cc.ua