Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Зв'язок джерела вартості і постулату


Які ж з наведених вище відомостей випливають висновки для обговорюваної теми? формування методології пошуку і виявлення джерела вартості в синтетичної концепції?
Перший висновок прямо-таки напрошується сам собою: ми не можемо визнати ні од-но з перерахованих вище обгрунтувань традиційних теорій вартості переконливим. Однак це не означає, що хоча б одне обгрунтування було остаточно або навіть в ка-кой-то мере спростовано. І цей другий висновок не менш очевидний, ніж перший.
Справа в тому, що, як уже зазначалося, в основі кожної теорії лежить постулат вар-тості? положення, прийняте без доказів. І всі перераховані основи не доводять прийнятий постулат, навпаки, вони випливають з нього.
Тому неможливо довести той чи інший постулат (і тим самим, всю теорію вартості) за допомогою тих обгрунтувань, які ми приводили. З іншого боку, кожне обгрунтування засноване на прийнятому в теорії постулаті вартості, і тому воно йому не суперечить, ситуація «внутрішньо несуперечлива». Спробувати спростувати обгрунтування можна тільки з позицій іншої теорії, що грунтується на іншому постулаті. Ситуація посилюється тим, що в основі всіх теорій і їх постулатів лежать дійсні економічні фак-ти.
Тут від критики слід перейти до самокритики і визнати, що синтетична концепція так само недовідна в строго науковому сенсі, як і її «старші сестри». І апеляція до здорового глузду теж не допоможе: не відмовиш адже апологетам інших теорій вартості в наявності здорового глузду?
Пора зробити важливий для методології пошуку джерела вартості висновок.
А зву-чит він так: можливі джерела вартості безпосередньо випливають з прийнятого в тео-рії постулату, і шукати їх за межами постулату безперспективно. Ситуація проста: ми прийняли певний постулат вартості і тепер повинні подивитися, які дже-рел вартості з нього випливають. При цьому необхідно мати на увазі, що нам ніколи не вдасться суворим науковим, досвідченим шляхом довести істинність тих джерел вар-тості, які ми виявимо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зв'язок джерела вартості і постулату "
 1. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 2. 4.4. Економічне зростання і еволюційна макроекономіка
  - Необхідність застосування еволюційного підходу при розробці концепції економічного зростання; Еволюційний підхід, достатньо успішно застосовуваний при вивченні інституційних перетворень, а також у дослідженнях з теорії фірм і теорії но-вовведеній, не отримав адекватного поширення в рамках аналізу макроекономічних процесів, зокрема процесу еко-кого зростання
 3. Обгрунтування трудової теорії
  Для обгрунтування трудової теорії досить довести «особливість» праці серед застосовуваних факторів виробництва. (Слід зауважити, що у трудовій теорії її обос-нувального розглядаються швидше як докази її істинності). Перше загальновідоме обгрунтування представлено в «Капіталі», і воно особливо цікаво тим, що засноване на аналізі категорій. Зміст аргументації викладено всього в двох
 4. Облік витрат праці у вартості товару
  У трудовій теорії єдиним джерелом вартості товару вважаються витрати праці. Одночасно в ній діє закон вартості, постулює обмін рівних (!) вартостей. При таких обмеженнях виникають труднощі з поясненням джерела при-були (додаткової вартості): якщо працівник, найнятий капіталістом, створює вартість, еквівалентну витратам своєї праці, а потім, відповідно до закону
 5. Сутність радянської економічної системи
  У Додатку 1 в тезовій формі викладається погляд К. Маркса і Ф. Енгельса на соціалізм. Там констатується, що основоположники марксизму в своїх працях в якос-стве альтернативи капіталізму протиставили комунізм (а не соціалізм, що ви-дивиться куди логічніше з сучасних позицій). І тільки труднощі безпосереднього переходу від капіталізму до комунізму змусили їх згадати про необхідність
 6. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  Проблема цін і витрат досліджується і за допомогою математичних методів. Завжди існували економісти, які вважали, що єдиним підходящим методом вивчення економічних проблем є математичні методи, і що висміювали економістів-логіків як літературних економістів. Якби антагонізм між економістами прихильниками логіки і математики представляв собою просто розбіжності
 7. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  Суть мудрості політиків-інтервенціоністів полягає в підвищенні ціни праці або шляхом державного декрету, або шляхом насильницьких дій або загрози подібних дій з боку профспілок. Підвищення ставок заробітної плати вище рівня, який був би визначений вільним ринком, вважається постулатом вічних законів моральності, а також необхідністю з економічної точки зору. Хто
 8. ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ
  інфляція спотворює цінові сигнали і підриває ринкову економіку Гроші, і це найголовніше, є засобом обміну. Вони скорочують витрати обміну, оскільки являють собою той загальний знаменник, до якого приведені всі товари і послуги. Гроші дозволяють людям вступати у відносини обміну на строк, що включають отримання доходу та оплату покупки через тривалий час, відкладання
 9. КВАЛІФІКАЦІЯ: ЄДИНИЙ ДЖЕРЕЛО СТАЛОГО КОНКУРЕНТНОГО ПЕРЕВАГИ
  Знання стає єдиним джерелом довготривалої стійкої конкурентної переваги, оскільки все інше випадає з рівняння конкуренції; але знання може бути використане тільки через кваліфікацію індивідів. Як і все інше, знання і кваліфікації будуть двігатьсявокруг світла - але повільніше, ніж все інше. Для завершення освіти та професійної підготовки
 10. КАПІТАЛІЗМ БЕЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
  Щоб стати життєздатним, капіталізм потребував ідеології нарощування особистого доходу, але понад те він потребував також у технології парової машини, яка народилася в 1795 р. (1). Але в двадцять першому столітті ключове стратегічне значення матимуть мислення та уяву, винахід і організація нових технологій. Фізичний капітал буде все ще необхідний , але він став продуктом, який можна зайняти
© 2014-2022  epi.cc.ua