Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

Строки сплати митних зборів, податківПри ввезенні товарів митні збори, податки повинні бути сплачені не пізніше 15 днів з дня пред'явлення товарів до митного органу в місці їх прибуття на митну територію РФ або з дня завершення внутрішнього митного транзиту, якщо декларування товарів здійснюється не в місці їх прибуття.
При вивезенні товарів митні мита повинні бути сплачені не пізніше дня подання митної декларації, якщо інше не встановлено ТК.
При зміні митного режиму митні збори, податки повинні бути сплачені не пізніше дня, встановленого ТК для завершення дії змінюваного митного режиму.
При використанні умовно випущених товарів в інших цілях, ніж ті, у зв'язку з якими було надано митні пільги, для цілей обчислення пені строком сплати митних зборів, податків вважається перший день, коли особою було порушено обмеження на користування та розпорядження товарами.
Якщо такий день установити неможливо, строком сплати митних зборів, податків вважається день прийняття митним органом митної декларації на такі товари.
При порушенні вимог і умов митних процедур, яка відповідно до ТК тягне обов'язок сплатити митні збори, податки, строком сплати митних платежів для цілей обчислення пені вважається день здійснення такого порушення. Якщо такий день установити неможливо, строком сплати митних зборів, податків вважається день початку дії відповідної митної процедури.
Строки сплати митних платежів щодо товарів, що переміщуються фізичними особами для особистого користування, у міжнародних поштових відправленнях, трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, тимчасово ввезених товарів з частковим звільненням від сплати митних зборів, податків, незаконно ввезених товарів, виявлених у їх набувачів (організацій, що здійснюють оптову або роздрібну продаж ввезених товарів) на території РФ, визначаються ТК.


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Терміни сплати митних зборів, податків "
 1. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, т . е. на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 2. 8.3. ПОДАТКИ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ФУНКЦІЇ. ПРИНЦИПИ І ФОРМИ ОПОДАТКУВАННЯ (крива Лаффера)
  Податки - це обов'язкові безоплатні платежі, що стягуються державою з юридичних і фізичних осіб у формі відчуження належних їм на праві власності, господарського відання або оперативного управління грошових коштів з метою фінансового забезпечення діяльності держави. Від податку слід відрізняти збір, що представляє собою обов'язковий внесок, сплата якого є-ється одним
 3. 8.2. Податкова система і класифікація податків
  Прямі і непрямі податки. Систему податків, що надходять до бюджетів різних рівнів, можна класифікувати за різними ознаками: за об'єктами оподаткування, за характером побудови податкових ставок, по використанню і т. д. Виходячи з об'єктів оподаткування розрізняють прямі і непрямі податки. Прямі податки - це податки, що стягуються державою безпосередньо з доходів або майна платника податків,
 4. Словник термінів
  Активи підприємства - власність підприємства, відображена в активі балансу. Розрізняють три види активів: 1) поточні активи, що складаються з грошового капіталу і засобів, які можуть бути швидко трансформовані в готівку; 2) основний капітал з тривалим терміном служби, використовується підприємством при виробництві товарів і послуг; 3) інші активи, які включають нематеріальні активи, що не
 5. 7.3. Методи та інструменти державного регулювання
  Для здійснення цілей і завдань державного регулювання використовується набір засобів як економічного, так і неекономічного характеру. Вони поділяються на методи прямого і методи непрямого впливу. До першої групи відносять переважно адміністративні, а до другої - економічні засоби регулювання. Адміністративні методи регулювання економіки досить численні
 6. Словник термінів
  Абстрактні податки - платежі, які при внесенні їх до бюджету не мають цільового призначення. Це означає, що податкові доходи не призначені для конкретних державних витрат. Грошові кошти надходять до бюджету на потреби всієї держави. Акредитив - це доручення про виплату певної суми особі або компанії при виконанні зазначених в акредитивній листі умов. Амортизація
 7. Питання 4. Класифікація податків
  . Категорія "податок" в російському законодавстві останнього десятиліття проробила складну еволюцію від "широкого" розуміння до диференційованого. Йдеться про податкові платежі у широкому і вузькому сенсі. До прийняття частини першої Податкового кодексу Російської Федерації (НК РФ) фактично всі обов'язкові платежі до бюджетів та позабюджетні фонди об'єднувалися законодавцем поняттям "податкова
 8. Питання 2. Сучасна податкова система РФ, її елементи, принципи побудови, тенденції розвитку
  . Одним з основних засобів державного регулювання підприємницької діяльності та економіки в цілому є система оподаткування, податки. Податки - основне джерело формування держбюджету, за допомогою якого здійснюється реалізація соціально-економічних функцій будь-якої держави. За рахунок коштів бюджету усуваються недосконалості, недоліки ринкової економіки,
 9. Питання 2 Платежі за користування надрами
  . Систему обов'язкових платежів, що стягуються при надрокористуванні, утворюють податок на видобуток корисних копалин, акцизи на мінеральна сировина і нафтопродукти, а також ряд платежів, передбачених Законом про надра. Крім того, при скоєнні експортних операцій із здобутими корисними копалинами сплачується мито на умовах, встановлених митним законодавством. Особливий податковий
 10. Питання 1 Митні платежі та їх роль в економічній та фінансовій політиці держави
  . За своїм характером мита збори повністю відповідають визначень "податок" і "збір", наведеним у першій частині НК РФ (ст. 8). зазначеними платежами притаманні більшість елементів оподаткування, які повинні бути визначені в силу ст. 17 НК РФ. Єдиним елементом, який відсутній у митних зборів і зборів, є податковий період. Його відсутність обумовлено
© 2014-2022  epi.cc.ua