Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Лекції з податків та оподаткування, 2012 - перейти до змісту підручника

Питання 2 Платежі за користування надрами

.
Систему обов'язкових платежів, що стягуються при надрокористуванні, утворюють податок на видобуток корисних копалин , акцизи на мінеральну сировину і нафтопродукти, а також ряд платежів, передбачених Законом про надра. Крім того, при скоєнні експортних операцій із здобутими корисними копалинами сплачується мито на умовах, встановлених митним законодавством. Особливий податковий режим встановлений для осіб, з якими було укладено угоду про розподіл продукції.
Платежі, передбачені ст. 39 Закону про надра відповідно до законодавства про податки і збори * (47) сплачуються крім податків і зборів, встановлених в НК РФ. Сплата таких платежів не звільняє надрокористувачів від сплати інших податків і зборів, якщо інше не встановлено законом.
У систему платежів у сфері надрокористування, встановлену в ст. 39 Закону про надра, входять:
- разові платежі за користування надрами при настанні певних подій, обумовлених у ліцензії;
- регулярні платежі за користування надрами;
- плата за геологічну інформацію про надра;
- збір за участь у конкурсі (аукціоні);
- збір за видачу ліцензій.
Разові платежі за користування надрами при настанні певних подій, обумовлених у ліцензії. Разові платежі за користування надрами сплачуються відповідно до ст. 40 Закону про надра. Підставами для їх справляння можуть бути події, обумовлені в ліцензії, наприклад, відкриття родовища, підписання ліцензійної угоди, досягнення певного рівня видобутку і т.п.
Мінімальні (стартові) розміри разових платежів за користування надрами встановлюються в розмірі не менше 10 відсотків від величини суми податку на видобуток корисних копалин в розрахунку на середньорічну проектну потужність добувної організації. Остаточні розміри розглянутих платежів встановлюються за результатами конкурсу або аукціону і фіксуються в ліцензії на користування надрами. Не допускається встановлення у ліцензії розміру разових платежів за користування надрами нижче встановлених умовами конкурсу (аукціону), а також кожного з цих платежів нижче заявлених в конкурсних пропозиціях переможця.
Сплата разових платежів проводиться в порядку, встановленому в ліцензії на користування надрами.
При укладенні та виконанні угод про розподіл продукції розміри разових платежів за користування надрами, а також порядок їх сплати встановлюються в таких угодах.
Регулярні платежі за користування надрами. Підстави, розміри, порядок і строки сплати регулярних платежів за користування надрами визначені ст. 43 Закону про надра.
Регулярні платежі за користування надрами стягуються за надання користувачам надр виключних прав на пошук і оцінку родовищ корисних копалин, розвідку корисних копалин, геологічне вивчення і оцінку придатності ділянок надр для будівництва та експлуатації споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, за винятком інженерних споруд неглибокого залягання (до 5 м), що використовуються за цільовим призначенням. У розглянутих платежах найбільш яскраво виражений концесійний характер.
Регулярні платежі за користування надрами стягуються з користувачів надр окремо по кожному виду робіт, здійснюваних в Російській Федерації, на континентальному шельфі Російської Федерації та у виключній економічній зоні Російської Федерації і за межами Російської Федерації на територіях, що знаходяться під юрисдикцією Російської Федерації (а також орендованих у іноземних держав або використовуються на підставі міжнародного договору, якщо інше не встановлено міжнародним договором).
Закон про надра передбачив, що регулярні платежі за користування надрами не стягуються при:
- користуванні надрами для регіонального геологічного вивчення;
- користуванні надрами для освіти особливо охоронюваних геологічних об'єктів, що мають наукове, культурне, естетичне, санітарно-оздоровче і інше значення. Порядок віднесення об'єктів користування надрами до особливо охоронюваним геологічних об'єктів, що мають наукове, культурне, естетичне, санітарно-оздоровче й інша значення, встановлюється Урядом Російської Федерації;
- розвідці корисних копалин на родовищах, введених в промислову експлуатацію , в межах гірничого відводу, наданого користувачеві надр для видобутку цих корисних копалин;
- розвідці корисних копалин у межах гірничого відводу, наданого користувачеві надр для видобутку цієї корисної копалини.
Розміри регулярних платежів за користування надрами визначаються залежно від економіко-географічних умов, розміру ділянки надр, виду корисної копалини, тривалості робіт, ступеня геологічної вивченості території та ступеня ризику.

Регулярний платіж за користування надрами справляється за площу ліцензійної ділянки, наданого недропользователю, за винятком площі повернутої частини ліцензійної ділянки. Платежі за право користування надрами встановлюються в суворій відповідності з етапами та стадіями геологічного процесу і стягуються:
- за ставками, встановленими за проведення робіт з розвідки родовищ, - за площу ділянки надр, на якій запаси відповідного корисного копалини (за винятком площі гірничого відводу і (або) гірничих відводів) встановлені і враховані Державним балансом запасів;
- за ставками, встановленими за проведення робіт з пошуку та оцінці родовищ корисних копалин, - за площу, з якої виключаються території відкритих родовищ.
Ставка регулярного платежу за користування надрами встановлюється за один квадратний кілометр площі ділянки надр на рік.
Конкретний розмір ставки регулярного платежу за користування надрами повинен бути встановлений виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації за поданням територіального підрозділу МПР Росії окремо по кожній ділянці надр, на який в установленому порядку видається ліцензія на користування надрами, і який має місцезнаходження на території відповідного суб'єкта Російської Федерації, в таких межах:
--- --- T --- T ---
| Найменування корисної копалини | Мінімальна | Максимальна |
| або виду робіт | ставка | ставка |
+ --- --- + --- + --- --- +
| | крб. за 1 кв. км ділянки надр |
+ --- + --- +
| 1. Регулярні платежі за користування надрами в цілях пошуку |
| і оцінки родовищ корисних копалин |
+ --- --- T --- T --- --- +
| Вуглеводнева сировина | 120 | 360 |
+ --- --- + --- + --- --- +
| Вуглеводнева сировина на | 50 | 150 |
| континентальному шельфі Російської | | |
| Федерації та у виключній | | |
| економічній зоні Російської | | |
| Федерації, а також за | | |
| межами Російської Федерації | | |
| на територіях, | | |
| знаходяться під юрисдикцією | | |
| Російської Федерації | | |
+ --- + --- + --- +
| Дорогоцінні метали | 90 | 270 |
+ --- + --- + --- +
| Металеві корисні копалини | 50 | 150 |
+ --- + --- + --- +
| Розсипні родовища корисних | 45 | 135 |
| копалин всіх видів | | |
+ --- --- + --- + --- +
| Неметалічні корисні копалини: | 27 | 90 |
| вугілля, торф, горючі сланці і т.п. | | |
+ --- + --- + --- +
| Інші тверді корисні копалини | 20 | 50 |
+ --- + --- + --- +
| Підземні води | 30 | 90 |
+ --- + --- + --- +
| 2. Ставки регулярних платежів за користування надрами |
| в цілях розвідки корисних копалин |
+ --- --- T --- T --- --- +
| Вуглеводнева сировина | 5000 | 20000 |
+ --- --- + --- + --- --- +
| Вуглеводнева сировина на | 4000 | 16000 |
| континентальному шельфі Російської | | |
| Федерації та у виключній | | |
| економічній зоні Російської | | |
| Федерації, а також за | | |
| межами Російської Федерації | | |
| на територіях, | | |
| знаходяться під юрисдикцією | | |
| Російської Федерації | | |
+ --- + - --- + --- +
| Дорогоцінні метали | 3000 | 18000 |
+ --- + - --- + --- +
| Металеві корисні копалини | 1900 | 10500 |
+ --- + - --- + --- +
| Розсипні родовища корисних | 1500 | 12000 |
| копалин всіх видів | | |
+ --- --- + --- + --- +
| Неметалічні корисні копалини: | 1500 | 7500 |
| вугілля, торф, горючі сланці і т.
п. | | |
+ --- + - --- + --- +
| Інші тверді корисні копалини | 1000 | 10000 |
+ --- + - --- + --- +
| Підземні води | 800 | 1650 |
+ --- + - --- + --- +
| 3. Ставки регулярних платежів за користування надрами |
| при будівництві та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних |
| з видобуванням корисних копалин |
+ --- T --- --- T --- +
| Зберігання нафти і газоконденсату | 3,5 | 5 |
| (рублів за тонну) | | |
+ --- --- + --- + --- +
| Зберігання природного газу і гелію | 0,2 | 0,25 |
| (рублів за 1 000 куб.м) | | |
L --- + --- --- + ---
Сума регулярних платежів за користування надрами включається організаціями до складу інших витрат, пов'язаних з виробництвом та реалізацією , що враховуються при визначенні податкової бази по податку на прибуток, протягом року рівними частками.
Розміри регулярних платежів за користування надрами, умови та порядок їх справляння при виконанні угод про розподіл продукції встановлюються угодами про розподіл продукції в межах, встановлених Законом про надра.
Регулярні платежі за користування надрами сплачуються користувачами надр щокварталу не пізніше останнього числа місяця, наступного за завершеним кварталом, рівними частками в розмірі однієї четвертої від суми платежу, розрахованого за рік.
Порядок і умови стягування регулярних платежів за користування надрами з користувачів надр, які здійснюють пошук і розвідку родовищ на континентальному шельфі Російської Федерації та у виключній економічній зоні Російської Федерації, а також за межами Російської Федерації на територіях, що знаходяться під юрисдикцією Російської Федерації, встановлюються Урядом Російської Федерації, а суми зазначених платежів спрямовуються до федерального бюджету.
Користувачі надр щокварталу не пізніше останнього числа місяця, наступного за завершеним кварталом, подають до територіальних органів по суб'єктах Російської Федерації МНС Росії і МПР Росії за місцем знаходження ділянок надр розрахунки регулярних платежів за користування надрами за формами, затверджується МНС Росії за узгодженням з МПР Росії.
Плата за геологічну інформацію про надра. За користування геологічною інформацією про надра, отриманої в результаті державного геологічного вивчення надр від МПР Росії та його територіальних підрозділів, справляється плата, розмір та порядок справляння якої визначаються Урядом РФ.
Згідно з постановою Уряду РФ від 25 січня 2002 р. N 57 * (48) мінімальний розмір плати за геологічну інформацію про надра становить 10000 руб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 2 Платежі за користування надрами "
 1. 8.2. Податкова система і класифікація податків
  питання оподаткування. З 1992 р. відбулися кардинальні зміни в сфері економіки і політики. Численність податків і високий рівень оподаткування стали гальмом для розвитку продуктивних сил, спонукає господарюючі суб'єкти застосовувати способи ухилення від податків, в результаті чого бюджет недоотримує значні кошти, знижується збирання податків і росте недоїмка. В
 2. Контрольні питання
    платежів за природні ресурси? 2. Які платежі за природні ресурси віднесені: а) до федеральним і б) місцевих податків і зборів? 3. Охарактеризуйте систему платежів за користування надрами. 4. Поясніть суть відрахувань на відтворення мінерально-сировинної бази. 5. Які збори встановлені за право користування об'єктами тваринного світу, водними біологічними ресурсами? 6. Що таке лісової
 3. Питання 4. Класифікація податків
    платежах в широкому і вузькому сенсі. До прийняття частини першої Податкового кодексу Російської Федерації (НК РФ) фактично всі обов'язкові платежі до бюджетів та позабюджетні фонди об'єднувалися законодавцем поняттям "податкова система". У літературі податок підчас визначався як всякий "загальнообов'язковий платіж, що стягується з фізичних та юридичних осіб" * (1). Ст.2 Закону РФ від 27.12.1991 N 2118-1 "Про
 4. Питання 1 Значення платежів за природні ресурси
    питання можна навести й інші приклади. Наприклад, ФЗ "Про плату за користування водними об'єктами" та Закон РФ "Про плату за землю" будучи по суті податковими законами, найтіснішим чином пов'язані відповідно з водним та земельним законодавством. Або інший приклад, що показує істотну особливість природоресурсних платежів, - ліцензійний (дозвільний) порядок платного використання.
 5. Питання 3 Порядок визначення митних платежів
    питань, пов'язаних з оподаткуванням та зі зборами, які не можуть змінювати або доповнювати законодавство про податки і збори (див. п. 1 ст. 4 НК в РФ ред. Федерального закону від 29.06.2004 N 58-ФЗ). Федеральні органи виконавчої влади, уповноважені здійснювати функції з контролю та нагляду у сфері податків і зборів і в галузі митної справи, і їх територіальні органи не мають
 6. 4.4. Критерії прийняття рішень про фінансування нерухомості
    питання про кредитування в кожному окремому випадку необхідно заново вивчати ринкову кон'юнктуру. Слід звернути увагу на поточне та очікуване співвідношення попиту і пропозиції, на об'єкти, що вимагають позикового фінансування, ризики, особливості місця розташування нерухомості і прибутковість кредиту та інвестиційного проекту. Попит і пропозиція. Якщо поточний і прогнозований рівень пропозиції
 7. 4.5. Кредитний консалтинг
    питання управлінської, економічної, фінансової, інвестиційної діяльності організацій, стратегічного планування, оптимізації загального функціонування компанії, ведення бізнесу, дослідження та прогнозування ринків збуту, руху цін і т.д. Іншими словами, консалтинг - це будь-яка допомога, що надається зовнішніми консультантами, у вирішенні тієї чи іншої проблеми. Основна мета консалтингу
 8. 4.6. Додаткова інформація
    запитальник. Рівень матеріального благополуччя робить значний вплив на спосіб життя. Люди з меншими доходами частіше хворіють і рідше вдаються до медичної допомоги. Однак на здоров'я людини впливають не стільки самим гроші, скільки характер їх використання в інтересах здоров'я. Наприклад, люди з більш високими доходами мають можливість отримати кращу освіту. У свою чергу, смертність
 9. Три групи найважливіших макроекономічних показників
    питання про необхідність виключення з вартості всіх товарів вартості використаних при їх створенні засобів виробництва. Висновок про єдність суспільного продукту і національного доходу отримав надалі своє нове теоретичне обгрунтування в працях французького економіста Ж.Б. Сея, який побудував свою систему доказів на виявленні ролі факторів виробництва - праці, землі і капіталу
 10. Структура кредитно-банківської системи
    питань. Центральний банк зберігає золотовалютні резерви країни. В умовах існування золотого стандарту металевий запас емісійного банку був гарантійним фондом забезпечення грошей. Наявність обов'язкового золотого покриття в певному відсотку до суми випущених банкнот дозволяло жорстко контролювати випуск готівки. Після скасування більшістю країн золотого стандарту в 30-х
© 2014-2022  epi.cc.ua