Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка, 2004 - перейти до змісту підручника

Довідково-інформаційні, статистичні матеріали і джерела


192. Бізнес-аналітик.
193. Бюлетень іноземної комерційної інформації (БИКИ).
194. Ведомости.
195. Зовнішньоекономічний бюлетень.
196. Зовнішньоекономічний комплекс Росії: сучасний стан та перспективи.
197. Зовнішня торгівля.
198. Питання статистики.
199. Питання економіки.
200. Держкомстат РФ. Росія і країни світу. Статистичний збірник.
201. Гроші.
202. Комерсант.
203. Комерсант - Влада.
204. Комерсант - Гроші.
205. МЕіМО.
206. НГ-Політекономія.
207. Незалежна газета.
208. Новини, РИА.
209. Промисловість Росії. Держкомстат Росії.
210. Російська газета.
211. Російська Федерація в цифрах. Держкомстат Росії.
212. Російський статистичний щорічник.
Держкомстат Росії.
213. Ринок цінних паперів.
214. Соціально-економічне становище Російської Федерації. Держкомстат.
215. Митна статистика зовнішньої торгівлі Російської Федерації. М., ГТК Росії, 1995-2001 рр..
216. Митні відомості.
217. Митниця.
218. Фінансова Росія.
219. Фінансові новини.
220. Економіка і життя.
221. Експерт.
222. Bank for International Settlements, Annual Report. Basle.
223. BIS Quarterly Review.
224. Broad Economic Policy Guidelines.
225. European Central Bank. Monthly Bulletin.
226. FIBV Annual Report. Paris.
227. Handbook of International Trade and Development Statistics.UNCTAD.
228. Industrial Development. Global Report. UNIDO.
229. International Trade Statistics.
WTO Publications.
230. International Yearbook of Industrial Statistics. UNIDO. Vienna.
231. Japan An International Comparison.
232. Journal of International Law.
233. OECD. Economic Outlook.
234. OECD. Institutional Investors Statistics Yearbook.
235. The Global Competitiveness Report.
236. UNCTAD. World Investment Report.
237. UNESCO. World Education Report. Paris.
238. Union countries - IMF. Washington D.C.
239. UNSTAD World Investment Report, United Nations, Geneva.
240. World Development Indicators. The World Bank.
241. World Development Report.
242. World Economic and Social Survey.
243. World Economic Outlook.
244. World Investment Report. UN.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Довідково-інформаційні, статистичні матеріали та джерела "
 1. 4.6. Додаткова інформація
  інформаційної) бази системи ціноутворення і кошторисного нормування в будівництві. Власник нерухомості - фізична або юридична особа, якій належать права володіння, користування і розпорядження об'єктом нерухомості в межах, встановлених законом, об'єктивні права власності на об'єкт нерухомості. Соціальна норма площі житла - розмір площі житла,
 2. § 8. Рушійні сили і фактори економічного прогресу
  інформаційного забезпечення, щодо вдосконалення форм і методів організації праці, використання нових сил природи (наприклад, атомної, термоядерної, сонячної енергії). У цьому випадку стає ясно, що джерелом національного доходу, зокрема, прибутку, є діяльність з організації виробництва, поліпшення якості землі, збирання, збереження та поширення інформації, наукова
 3. 6.4. Складання проектів бюджетів
  інформаційною базою, яка надходить їм від відповідного уряду, статистичних, податкових органів та інших установ. Головним джерелом інформації для складання проекту бюджету служить прогноз соціально-економічного розвитку держави або території, який в свою чергу розробляється на основі даних економічного і соціального розвитку за звітний період, тенденцій
 4. ГЛАВА 17. Особливості оподаткування суб'єктів малого підприємництва
  інформаційних ресурсів, а також науково-технічних розробок і технологій; - встановлення спрощеного порядку реєстрації суб'єктів малого підприємництва, ліцензування їх діяльності, сертифікації їх продукції, подання державної статистичної та бухгалтерської звітності; - підтримка зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів малого підприємництва, включаючи сприяння
 5. 31.4. Методи і порядок проведення документальних перевірок
  довідково-цифровий матеріал, складений в процесі оформлення ув'язнення. Кожна програма нумерується, і у висновку наводяться їх порядкові номери та назви. Всі додатки повинні бути в обов'язковому порядку підписані укладачами ув'язнення. Висновок підписується посадовими особами державної податкової інспекції та особами, які брали участь у його складанні. Висновок за
 6. 32.2. Особливості побудови інформаційної системи управління фінансами
  довідкової та правової інформації, вхідних і вихідних документів, описів інформаційних об'єктів, правил завдання і представлення результатів) для забезпечення уніфікованої обробки фінансової інформації як єдиної взаємозалежної системи; - підвищення достовірності даних з обліку бюджетних коштів та ефективного контролю за їх отриманням та використанням; - поглиблений автоматизований
 7. 32.3. Прогресивні інформаційні технології в податковій системі
  довідкової інформації; - стандартизовану систему кодування даних, призначених для обміну інформацією між об'єктами податкової служби; - ідентифікацію інформації з оподаткування відповідно до стандартизованої системою присвоєння внутрішніх машинних імен реквізитів; - додаткову (крім загальносистемної - на рівні операційної системи або системи управління базами
 8. § 1. РИНОК ПРАЦІ: ЙОГО СУЧАСНА СТРУКТУРА І ЦІНА ТОВАРУ
  інформаційного суспільства викликав наступні якісні та кількісні зрушення в структурі ринку праці. 1. Різко знизилася питома вага "синіх комірців", особливо некваліфікованих і малокваліфікованих фабрично-заводських робітників. Так, в США питома вага "синіх комірців" серед всіх зайнятих знизився з 39% в 1955 р. до 27% в 1991 р., у тому числі кваліфікованих робітників відповідно
 9. 1.1.13. ЗАКОНИ РИНКУ КАПІТАЛУ
  інформаційну індустрію. Переваги великого виробництва над дрібним складаються більшою можливості вводити поділ праці, підвищувати його технічну оснащеність, утилізувати відходи і т.д. У результаті знижуються витрати, і створюється можливість отримувати більший прибуток. Концентрація капіталу представляє зростання розмірів капіталу окремого підприємства на основі його
 10. 5.5.1. Становлення та розвиток банківської системи Росії
  довідники, бюлетені, тим не менше це не переступає порогу банківської таємниці. За законом банки не мають права (крім особливо обумовлених випадків) Давати інформацію про залишки коштів на рахунках, про їх рух, і в цьому сенсі обмін інформацією носить «закритий» характер. За своїм характером банківська сістемаявляется «самоорганізується», оскільки зміна економічної кон'юнктури,
 11. Передмова
  інформаційному суспільстві; про інтерактивний бізнесі та ін Вперше показано дію таких законів ринку, як закон ціни по масовому попиту і закон ціни з масового пропозицією. Знання цих законів дозволяє зрозуміти вплив національної конкуренції на ринкову економіку, цінову політику монополій і монопсонія, процес зміни ціни на землю. Особливу увагу приділено аналізу ролі
 12. Керуюча підсистема
  інформаційного забезпечення та звітності, аналіз відхилень і обговорення результатів аналізу з відповідальними керівниками підрозділів підприємств, розробка альтернативних рішень, розрахунок ефективності нових проектів та ін Бізнес, на думку фахівців, стає всесвітнім і диверсифікованим. Тому впроваджується корпоративна інформаційна система в управлінні. На сучасному
 13. ГЛАВА 4. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
  інформаційною базою виступає співвідношення між темпами зростання капітальних вкладень і національного доходу. Нині стоїть завдання забезпечення більш швидкого зростання національного доходу в порівнянні з капітальними вкладеннями. Для цього потрібні наступні заходи: підвищити ефективність функціонування підприємств будівельного комплексу, сконцентрувати обмежені фінансові і
 14. ГЛАВА 5. МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  інформаційно-обчислювального обслуговування та інших видів виробничої діяльності, а також доходів від зовнішньої торгівлі. При цьому національний дохід може визначатися як у фактичних, так і порівнянних цінах. Для зіставлення, як правило, застосовуються ціни попереднього аналізу року. Водночас для перерахунку використовується індекс цін, розрахованих відповідно до міжнародної
 15. ГЛАВА 9. ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ В РОСІЇ
  інформаційним обслуговуванням, оптовою торгівлею); галузями сфери послуг населенню матеріального виробництва - роздрібною торгівлею та громадським харчуванням та матеріально-речовими галузями; між цивільними і військовими галузями; в цілому між першим і другим підрозділами суспільного виробництва. Зміна пропорцій розподілу працівників між матеріальним і нематеріальним
© 2014-2022  epi.cc.ua