Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Ринкова короткострокова кріваяпредложенія


Обсяг запропонованої ринку продукції по каждойцене являє собою суму обсягів продукціівсех фірм на ринку У короткостроковому періоді чис-ло фірм і їх постійні фактори представляютсобой постійні величини. Нові фірми не име-ют часу на будівництво фабрик і організа-цію виробництва, так що в короткостроковому періоди-де вся продукція повинна вироблятися вже діючими фірмами.
На рис 9-5 показано, як ринкова краткосроч-ная крива пропозиції співвідноситься з крівиміпредложенія окремих фірм. Для простоти нарис 9-5 показана ситуація, в якій діють

Обсяг випускаФірма А
Обсяг випускаФірма В
Обсяг випускаОтрасль в цілому
Kf
РІС. 9-5. Додавання кривих пропозиції фірм для отримання галузевої кривої пропозиції. Галузева крива-позиції виходить шляхом складання по горизонталі кривих пропозиції всіх фірм в галузі
тільки дві фірми А і В. Кожна є вдосконалення-шенно конкурентної, приймаючи ціну як данную.Крівая пропозиції кожної фірми представляетсобой, як і на рис 9-4, частина їх кривої предель-них витрат, розташованої вище ціни прекра-домлення випуску. P1 - це ціна припинення випу-ска для фірми A, a P2 - ціна припинення випу-ска (більш висока) для фірми В.
Обсяг предлагае-мій кожною фірмою продукції падає до нуля, коли ціна опускається нижче ціни припинення ви-пуску кожної з них.
При будь-якій ціні сукупний обсяг, предлагаемийринку, являє собою суму обсягів про-позиції обох фірм. Наприклад, при ціні P3 фірма Апредлагает обсяг Q3A, а фірма В - Q38. Таким обра-зом, сукупний обсяг пропозиції при ціні P3 ра-вен Q3=Q3 А + Q38. Крива пропозиції для ринкуі цілому виходить шляхом підсумовування об'емовпродукціі, пропонованих обома фірмами прікаждой можливої цене4. У тому випадку, коли фірммного, ринкова крива пропозиції получаетсяточно таким же способом.
Про Короткострокова ринкова крива запропонованого-вання виходить шляхом підсумовування об'ємів пропозиції всіх фірм при кожній віз-можной піні.
4 Показана на рис 9-5 галузева крива пропозиції має здійснений-но пологу частину при ієни припинення випуску фірмою В. горизонтальному відрізок кривої відображає той факт, що невелике увеліченіецени з рівня, трохи меншого P2 , до рівня, трохи більшого P2, пріводітк входженню у виробництво нової фірми і, отже, обумовлюючи-ет помітний стрибок обсягу пропозиції вгору в тому випадку, когдаімеются тільки дві фірми. Коли фірм багато, крива пропозиції становится гладкою в силу того, що - фірмою більше, фірмою менше-відносна різниця в сукупному випуску галузі дуже мала.

Таким чином, ринкові криві пропозиції по-променя в результаті того ж самого процесу сло-вання по горизонталі, яким ми пользовалісьдля отримання ринкових кривих попиту з індиві-дуальних кривих попиту в гол. 6. Ринкові крівиепредложенія і попиту в свою чергу определяютриночную ціну. Отже, на ціну оказиваютвліяніе всі продавці, разом узяті, але ні одінотдельно узятий продавець.
Обсяг пропозиції в короткостроковому періоді насовершенно конкурентному ринку збільшується, коли зростає ринкова ціна, за двома прічінам.Во-перше, крива пропозиції кожної індивіду-альної фірми є висхідною, і, слідчий-но, кожна фірма пропонує більший обсяг. По-друге, у міру зростання цін фірми, які були доетого закриті, починають виробництво (як толькоуровень цін досягає рівня їх цін прекращеніявипуска). Число фірм, наявних на ринку (т. аосуществляющіх необхідні для їх деятельностіпостоянние витрати), в короткостроковому періодефіксіровано, але кількість функціонуючих фірм, як правило, зростає в міру зростання цін на про-дукцію.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ринкова короткострокова кріваяпредложенія "
 1. ЗРУШЕННЯ У пропозиціях
  ринкові крівиеспроса на товари і послуги. Вікно 5-2. ОПЕК і ціна, на вугілля Як ми обговорювали в гол. 3, масований ріст ценинефті в 1973 і 1974 рр.. поклав початок підвищенню цінна інші джерела енергії, такі, як вугілля і природ-ний газ. Ціна нафти пішла вгору, оскільки ОПЕК, ко-торая в той час мала можливість встановлювати ціну, - прийняла рішення підняти її. Але ціна на вугілля не
 2. Зрушення короткострокових крівихпредложенія
  ринкових кривих запропонованого-вання. Тепер ми можемо бути більш точними пріобсужденіі цього питання. Короткострокові криві пропозиції фірми іринка в цілому викреслюються для заданих об'ємів постійних видів витрат (типу будівель і облад-нання), для заданих цін змінних видів за-трат (типу праці та матеріалів) та для заданого со-стояння технології. Короткострокові криві-позиції
 3. Довгострокова крива пропозиції фірми
  ринкова крива пропозиції виходить путемсложенія обсягів пропозиції всіх фірм прікаждом значенні ціни. Але тут є одне оченьважное відмінність. Так як в довгостроковому періодефірми можуть входити на ринок і йти з нього, ми повинні підсумувати обсяги випуску всехфірм, потенційно існують на ринку. Вцілому різні точки на ринковій долгосрочнойкрівой пропозиції відповідають
 4. Форми довгострокових ринкових крівихпредложенія
  риночнаякрівая пропозиції є пологої, заметьтепрежде всього, що обсяг пропозиції буде нулі-вим в довгостроковому періоді при будь ціною, меншої LAC *. Далі, припустимо, що ціна встанов-ється на рівні P2, тобто вище LAC *. При ціні P2каждая фірма в галузі виробляє в долгосроч-ном періоді обсяг Q2 і отримує положітельнуюпрібиль, так як ціна перевищує величину довгостро-РОЧНО середніх
 5. Завдання
  риночногоуровня заради залучення більшої кількості клиен-тов. Скористайтеся рис 9-1 в якості складової ча-сти вашого пояснення. 2. (А) Чи можете ви навести приклади якихось НЕ-сільськогосподарських абсолютно конкурентнихринков? Поясніть ваш вибір в термінах п'яти кри-теріев, сформульованих в п. 1. (Ь) Чи близькі ка-кі-небудь з нижчеперелічених галузей до вдосконалення-шенно конкурентним, і
 6. 3. Людська праця як засіб
  ринковому суспільстві завжди існують покупці на будь пропонований запас праці. Достаток і надлишок будуть існувати тільки в окремих секторах ринку праці; це призведе до виштовхування праці в інші сегменти і розширенню виробництва в інших областях економічної системи. З іншого боку, збільшення кількості наявної землі за інших рівних умов призведе до збільшення виробництва
 7. 5. Коріння ідеї стабілізації
  ринковому суспільстві немає іншого шляху збереження придбаного багатства, крім придбання його кожен день заново в жорсткій конкуренції з усіма як з вже існуючими фірмами, так і з новими гравцями, ходять по лезу ножа. Підприємець, постарілий і втомлений, що не готовий більше ризикувати своїм важко заробленим багатством в нових спробах задовольнити бажання споживачів, і спадкоємець
 8. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  ринковою ціною. Тільки ті потенційні покупці і продавці, які вважають ринкову ціну занадто високою або, відповідно, занадто низькою, нічого не продали і не купили [З метою спрощення ми нехтуємо коливаннями цін протягом робочого дня.]. Те ж саме стосується будь-якої угоди. Вся ринкова економіка, так сказати, один великий обмін або ринок. У будь-який момент часу здійснюються тільки ті
 9. 6. Свобода
  ринковій економіці соціальної організації типу laissez faire існує область, в рамках якої індивід вільний вибирати між різними видами діяльності, не перебуваючи під загрозою бути покараним. Однак, якщо держава займається не тільки захистом людей від насильницької агресії і шахрайства з боку антигромадських індивідів, то воно зменшує свободу індивідів діяти більшою
 10. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  ринкової економіки в сферу підприємницької діяльності входить також визначення напрямів використання додаткових капітальних благ, накопичених в результаті нових заощаджень. Вкладення цих додаткових капітальних благ повинно збільшити загальну суму виробленого доходу, тобто пропозиція споживчих благ, які можуть бути спожиті без зменшення наявного капіталу, і,
© 2014-2022  epi.cc.ua