Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Зрушення короткострокових крівихпредложенія


Наслідки зміни витрат проізводствапредстают у вигляді зрушень ринкових кривих запропонованого-вання. Тепер ми можемо бути більш точними пріобсужденіі цього питання.
Короткострокові криві пропозиції фірми іринка в цілому викреслюються для заданих обсягів по-
мов постійних видів витрат (типу будівель і облад-нання), для заданих цін змінних видів за- трат (типу праці та матеріалів) та для заданого со-стояння технології. Короткострокові криві-позиції зазнають зрушення тільки в результатеізмененій цих трьох чинників. Зміни в ценахпостоянних видів витрат не роблять впливуна пропозицію в короткостроковому періоді.
Розглянемо спочатку зміна ціни змінно-го фактора, наприклад збільшення зарплати рибаков.Увеліченіе ціни змінного фактора підвищує іпредельние витрати, і середні змінні з-тримки при всіх обсягах випуску Це ілюструє-ється на графіку як зрушення вгору кривих AVC і MCфірми. На рис 9-6 внаслідок збільшення зарплатипредельние витрати фірми зсуваються від MC кMC. Так як AVC також переміщується вгору, ценапрекращенія випуску фірми зростає з P1 до P2.
Таким чином, крива пропозиції фірми зсуву-ється вгору і вліво з положення 5 в положення 5 '. Відповідно галузева крива предложеніятакже зсувається вгору і вліво з ростом зарплати.Тогда за інших рівних умов збільшення зар-плати рибалок зменшить обсяг пропозиції рибипрі кожному значенні ціни і, отже, приве-дет до збільшення рівноважної ціни і сніженіюравновесного обсягу.
Як стверджувалося в гол. 8, зміни рівнів по-постійних витрат у короткостроковому періоді змінять-ють як граничні, так і середні змінні з-тримки. Якщо рибальська фірма має несколькосудов, серед яких є одне затонуле, то ееработнікі будуть менш продуктивними, так какне них припадатиме менший обсяг дійству-ющего капіталу. І граничні витрати, і се-ня змінні витрати фірми будуть вищі прівсех обсягах випуску, і її короткострокова кріваяпредложенія зрушиться приблизно так, як це про-ілюстровано на рис 9-6. З іншого боку, збіль-шення кількості судів, машин та інших постій-них факторів матиме своїм наслідком сдвігкраткосрочних кривих пропозиції вниз і вправо (як це показано зрушенням з положення S 'в поло-ються S на рис 9-6), відображаючи тим самим тенден-

Обсяг випуску
РІС.
9-6. Результати дії збільшення зарплати накрівую пропозиції фірми. Збільшення зарплати повишаетпредельние витрати виробництва, зрушуючи криву про-позиції з положення S в положення S '. Мінімальне значення AVCтакже зростає (не показано), збільшуючи тим самим ціну пре-кращения випуску з P1 до P2
цію до зниження рівноважної ціни і зростанню рав-новесного обсягу випуску
Нарешті, у міру того як фірми освоюють но-ву технологію, що дає можливість получатьбольше продукції при заданому наборі факторів, їх короткострокові криві пропозиції сдвігаютсявніз і вправо (ми обговоримо цей процес нижче). Як Показано у вікні 9-2, урядові про-грами , що ігнорують технологічні зміни, можуть через це зіткнутися з серьезниміпроблемамі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зрушення короткострокових крівихпредложенія "
 1. відсутність складається - МАЙБУТНЄ
  зсув. Ці тиску можуть тільки зрости, оскільки фірми, прагнучи до прискореного зростання продуктивності, повинні будуть зосередитися на скороченні «білих комірців», більш численних тепер, ніж «сині комірці». Тепер вони мають також для цього можливості, тому що комп'ютерні технології в чому більш пристосовані для виконання традиційної роботи «білих комірців»
 2. Сукупна пропозиція
  зрушуючими криву AS, виступають усі фактори, що змінюють витрати на одиницю продукції. Так, якщо витрати ростуть, то сукупна пропозиція скорочується і крива AS зсувається вліво вгору. Якщо витрати знижуються, то сукупна пропозиція збільшується і крива AS зсувається вправо вниз. Більшість нецінових факторів впливають на сукупну пропозицію в короткостроковому періоді, але
 3. Кейнсіанська макроекономічна модель
  зсув кривої LD 1 до LD 2) ціна праці (номінальна ставка заробітної плати) НЕ знизиться до W 2, а залишиться («залипне») на рівні W 1. На товарному ринку жорсткість цін пояснюється тим, що на ньому діють монополії, олігополії або фірми - монополістичні конкуренти, які мають можливість фіксувати ціни. Тому на графіку ринку товарів (рис. 3.3, в) при скороченні попиту на товари
 4. Економічний цикл
  зсув кривої SRAS 1 вправо до SRAS 0). Головним індикатором фаз циклу виступає показник темпу зростання ВВП (g), який виражається у відсотках і розраховується за формулою g=[(Yt - Yt - 1) / Yt - 1] 100%, де Yt і Yt - 1 - реальний ВВП поточного та попереднього року відповідно. Таким чином, даний показник характеризує процентна зміна реального ВВП (сукупного випуску) в
 5. Види безробіття. Природний рівень безробіття
  зрушеннями в економіці, які пов'язані:> по-перше, зі зміною структури попиту на продукцію різних галузей - попит на продукцію одних галузей збільшується, виробництво в них розширюється, що веде до зростання попиту на робочу силу в цих галузях, у той час як попит на продукцію інших галузей падає, що веде до скорочення зайнятості, звільнення робітників і зростання безробіття;>
 6. Рівняння кількісної теорії грошей. Емісія грошей та її наслідки
  зрушенням вправо кривої сукупного попиту (рис. 7.1). Однак наслідком емісії (що випливає з рівняння кількісної теорії грошей і видно на графіку) є інфляція. І якщо в короткостроковому періоді зростання рівня цін (від Р 1 до Р 2) поєднується із збільшенням обсягу виробництва (від Y 1 до Y 2) (рис. 7.1, а), оскільки в умовах рецесії, викликаної скороченням сукупного попиту, ця міра
 7. Цілі та інструменти монетарної політики
  зрушення вліво кривої пропозиції грошей від МS 1 до МS 2), а ринкова ставка відсотка зростає (від R 1 до R 2) (рис . 9.1, а). Тому, навіть якщо ЦБ тільки оголошує про можливе підвищення облікової ставки відсотка, економічні агенти знають, що ця міра повинна привести до зменшення грошової маси, відповідно, економіка швидко реагує, комерційні банки підвищують ставку відсотка по кредитах,
 8. Види монетарної політики
  зсув кривої сукупного попиту вправо від AD 1 до AD 2), що забезпечує зростання випуску від Y 1 до Y * і, отже, подолання рецесії та використання ресурсів на рівні їх повної зайнятості (рис. 9.2, а). Стримуюча монетарна політика проводиться в період буму, «перегріву» економіки, спрямована на зниження ділової активності і розглядається як засіб боротьби з інфляцією. Дана
 9. Величина і характер зміни попиту
  зсув прямої вправо з положення D у положення D2. Навпаки, зменшення доходу призведе до зміщення лінії попиту вліво в положення Dv Зрушення лінії попиту веде до зміни обсягу попиту при деякій постійній ціні Р, і одного й того ж обсягу попиту при зсуві лінії попиту відповідають різні ціни попиту (Р \, Р2, Р3) - Зміна смаків та уподобань також впливає на положення кривої
 10. 1. Суспільне відтворення та кругообіг доходів і продуктів
  зрушення. Крім того, це дозволяє глибше зрозуміти, що III і IV підрозділи ніяких матеріальних субстанцій споживчого та виробничого призначення самі по собі не виробляють (крім конверсії). Звідси висновок: матеріальним джерелом поповнення III і IV підрозділів, а також товарного покриття (забезпечення) споживчого попиту цих підрозділів є суспільний продукт,
© 2014-2022  epi.cc.ua