Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

РИС. 25.4 НАСЛІДКИ ДЕФІЦИТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ КОЛИ ВИТРАТИ ДЕР-ЖАВИ

Рис. 25.4 НАСЛІДКИ ДЕФІЦИТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ Коли витрати дер-жави перевищують його податкові по-ходження, бюджетний дефіцит означає зниження націо-нальних заощаджень. Пропозиції позику-них засобів уменьша-ються, і рівноважна ставка відсотка зростає. Покриваючи дефіцит бюджету за рахунок використання ресурсів ринку позикових коштів, держава витіснити-ет з нього приватних інвесторів. На малюнку ця ситуація відображена зміщенням кривої пропозиції з положення S1 у положення S2 Рівноважна ставка відсотка зростає з 5% до 6%, а рівноважний обсяг що зберігаються і інвестуються позикових коштів знижується з $ 1200 млрд до $ 800 млрд. Витіснення - зменшення обсягу приватних інвестицій як результат зростання державних запозичень. 552 Частина 9. Реальна економіка в довгостроковому періоді Отже, з аналізу впливу бюджетного дефіциту на попит і пропозицію на ринку позикових коштів випливає висновок про те, що коли внаслідок зростання Дефі-цита державного бюджету рівень національних заощаджень знижує-ся, це призводить до збільшення рівноважної ставки відсотка і зменшенню обсягів приватних інвестицій.
Оскільки інвестиції - один з найважливіших факторів довгострокового економічного зростання, зростання дефіциту державного бюджету означає неминуче зниження темпів розвитку економіки. Практикум Державний борг і дефіцит бюджету США З початку 1980-х рр.. бюджетний дефіцит перетворився на хронічну проблему американської економіки. Коли в 1981 р. новим господарем Білого дому став Рональд Рейган, він обіцяв знизити податки і державні витрати. Одна-ко виконання другої частини його обіцянки з політичних міркувань виявилося вкрай складним, і США вступили у тривалий період зростання бюджетного дефіциту, який продовжився при Джорджі Буші і Біллі Клінтоні. РІВНІСТЬ РІКАРДО: АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ Більшість економістів переконані в тому, що дефіцит державного бюджету означає зменшення націо-нальних заощаджень та інвестицій. Однак невелика група вчених не згодна з цим твердженням. Їх погляди базуються на висновках з так званого ра-венства Рікардо, що отримав назву по імені видав-ющегося економіста XIX в.
Давида Рікардо, першим проаналізував його в своїх теоретичних рабо-тах (і першим поставив під сумнів можливість його практичного застосування). Теоретичні побудови Д. Рікардо виглядають сле-дмуть чином. Уявіть, що держава переста-ет отримувати дохід у вигляді податків, а його витрати остают-ся на колишньому рівні. Внаслідок бюджетного дефіциту громадські заощадження скоротяться. Але якщо домаш-ня господарства направлять всі заощаджені в результаті відсутності податків кошти не на споживання, а на сбе-реження, їх обсяг зросте рівно настільки, насколь-ко зменшаться громадські заощадження. У результаті національні заощадження, рівні сумі громадських і приватних, залишаться на колишньому рівні. Не зміниться ні пропозиція позикових коштів, ні рівноважна ставши-ка процента.Такім чином, в економіці не произой-дет ніяких змін, крім відносного перерозподілу пределенія громадських і приватних заощаджень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Рис. 25.4 НАСЛІДКИ ДЕФІЦИТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ Коли витрати дер-жави "
 1. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Рісто почали реа-лізацію своєї програми з низки соціальних заходів, погіршення економі-чного становища під впливом світової енергетичної кризи призвело до згортання цього курсу. В результаті низьких темпів зростання промислової продукції Вели-кобрітанія з кінця 60-х рр.. пересунулася з другого місця на четвер-тое - після США, ФРН і Японії. У 1970 і 1971 р. Англія переживала економічну
 2. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  ріспособленій, які виконують виробничі операції відповідно до зало-женной в них програмою, 385 тис. сконструйовані в Японії. Вона займає перше місце і за кількістю роботів на одного робітника. Особливе значення має той факт, що цій країні вдається утримувати лідерство у світі за стабільності цін і рівнем заробітної плати. Разом з тим останнім часом в японській економіці
 3. 5. Наслідки бюджетного дефіциту
  ріскінфляціі при дефіцитному фінансуванні. Знадобилося тривалий час для прінятіяідеі Кейнса про користь бюджетного дефіциту у вре-мя спадів. І якщо вона була прийнята, Дефі-Цітни фінансування стало використовуватися навітьв сприятливі часи. У 80-х роках дефіцітполной зайнятості Сполучених Штатів перешагнулза позначку 3% ВНП (див. рис 34-3). Настільки значні масштаби дефіциту,
 4. Витрати, податки і дефіцит
  рис 4-1, по всій ймовірності, не з-зберігається. Звичайно, проти даної тенденції, під-хто розумів, що уряд не буде в найближче майбутнє розпоряджатися більшою долейресурсов, ніж зараз, у Сполучених Штатах суще-ствовало сильне політичний рух. У ба-гих інших країнах ОЕСР консервативні уряди, прийшовши до влади, намагаються обмежити пра-рі витрати. Проблема
 5. Глава 28. Бюджет, Фіскальна політика і СУКУПНИЙ ПОПИТ
  наслідків. І якщо для отдельногочеловека абсолютно неможливо постійно тра-тить більше, ніж він отримує, то чому подобноеудается уряду? А якщо уряд в дей-ствительности не здатна це робити, чи може Цеозначає, що одного разу податки повинні будуть статьстоль високі, щоб компенсувати сегодняшнійдефіціт? Ми розглянемо дані про величину бюд-житнього дефіциту і обговоримо
 6. 7. Державний борг і дефіцітбюджета
  рис. 28-10 представлені щорічні дані оразмере державного боргу (вираженого в про-центах від ВНП) починаючи з 1955 р. До кінця 1986 р. Загальна сума урядової заборгованості на-селищу становила близько 1389 млрд. дол З техпор вона продовжувала наростати. Заборгованість уряду представляє собойобещаніе сплатити цей борг в будущем. Тут мож-ника цілком природне запитання а
 7. Глосарій
  ризик, якому оніподвергаются. БРУТТО-ЕФЕКТ ОПОДАТКУВАННЯ. Deadweight bur-den of a tax Витрати, рівні сумі чистого сокращеніяразмеров споживчої вигоди і чистого скорочення ви-роки виробників, які виникають в результаті ство-ваемих оподаткуванням спотворень, що вносяться в процессраспределенія ресурсів. БУФЕРНИЙ ЗАПАС. Buffer stock. Програма або інститут, заснований з метою
 8. 1. Плоди интервенционизма
  наслідків, які передбачали економісти. Війни, громадянські війни, жорстоке пригнічення мас самопризначеної диктаторами, економічні депресії, масове безробіття, проїдання капіталу, голод. Однак не ці катастрофічні події призвели до кризи интервенционизма. Інтервенціоністські доктринери і їх послідовники пояснюють всі ці небажані наслідки як неминучі властивості
 9. СТАРІННЯ
  наслідки для державного бюджету, треба розглядати загальний дохід і загальна витрата як одне ціле. Якщо в уряду дефіцит всього бюджету в цілому, то не має значення та обставина, що в частині бюджету є профіцит через бухгалтерської умовності, що виділяє для деякого сектора витрат більше податків, ніж йому потрібно. Які б не були ці умовності, в тому, що стосується
 10. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  рісущі капіталізму, як землетруси властиві геології Землі. Вони завжди були у капіталізму і завжди будуть. Протягом п'ятдесяти років, з 1945 по 1995 р., Сполучені Штати пережили десять років, коли обсяг виробництва падав (1946, 1949, 1954, 1958, 1970, 1974, 1975, 1980, 1982, 1991), і в 1960-1961 рр. . був період у дванадцять місяців з негативним зростанням, хоча і не настільки глибоким, щоб
© 2014-2022  epi.cc.ua