Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

5. Розподіл безробіття


Вельми нерівномірні не тільки продолжительностьбезработицы, але і та ступінь, в якій вона затра-гивает різні групи населення. Таблиця 32-4іллюстрірует два важливих факти. По-перше, уро-вень безробіття серед чорних приблизно в 2 разавише, ніж серед білих. По-друге, так само відрізняє-ся цей показник для молоді від рівня, фикси-руемого для працівників більш старшого віку.
У табл. 32 ^ сукупна робоча сила разделенана групи. Якщо провести угруповання на основераси, віку і статі, то найбільш низький рівеньбезробіття спостерігається серед білих мужчінстарше 20 років, найбільш високий - в середовищі черноймолодежі, причому останній більш ніж у 7 разів ви-
ТАБЛИЦЯ 32-4 . Рівень безробіття для разлічнихгрупп сукупної робочої сили (у%)
Частка безробітних Групи 1983 * 1986 * Середня норма безробіття 8,5 6,9 За расі, статтю і віком Білі, чоловіки, 20 років і старше 6,9 5,4 Білі, жінки, 20 років і старше 6Д 5,1 Біла молодь 17,4 15,5 Чорні, чоловіки, 20 років і старше 15,6 12,6 Чорні, жінки, 20 років і старше 15,6 12,4 Чорна молодь 47,8 36,1 За професіями Управлінський персонал і службовці 2,1 Механіки, збирачі і чорнороби 10,8 Дані за віком, расою та статтю наводяться до IV кварталу року, попрофессіям - до грудня 1986 г.Істочнік Employment and Earnings, January 1987, Tables A-IZ, A-44.
Ше показника, характерного для першої группи.Поразітельний факт: в 1983 р. майже половина чер-ної молоді, що входить до складу сукупної рабо-чий сили, була безробітною.
Як показують дан-ні 1986 р. із табл. 32-4, безробіття було нерав-номерно розподілена по професіях. «Сині во-ротнічкі» страждають від безробіття більше, ніж «білі комірці».
Хоча більшість груп в табл. 32-4 мають нор-му безробіття, більш ніж в 2 рази превишающуюпоказатель для білих 20 років і старше, середній уро-вень безробіття вище лише приблизно в 1,5 раза.Почему це можливо? Чи не повинна середня нор-ма бути більш високою, якщо врахувати, що рівеньбезробіття в інших групах вельми високий ідостігает в деяких з них 30% працездатних? Частка безробітних в економіці близька до уровнюбезработіци серед білих 20 років і старше, оскіль-ки вони становлять майже 80% усієї чисельності ра-бочей сили. Той факт, що безробіття в цій груп-пе нижче середньої, компенсує внесок дуже висо-кого рівня безробіття серед представників НЕ-яких інших груп.
Тривалість періоду безробіття средімолодежі сильно відрізняється від інших груп. Длямолодих людей характерні часті короткі про-проміжки безробіття, інтенсивні перемещеніямежду ринком праці і позицією поза ним, а такжемежду роботою і її відсутністю. Люди більш стар-шого віку, що стали безробітними, частіше остают-ся такими протягом тривалого часу.
Ці факти змушують поставити запитання чому зна-чення норми безробіття варіюють в таких ши-рокіх межах? І відповідно що можна зро-
лать, щоб скоротити безробіття серед тих, у когоона найбільш висока? Щоб зрозуміти причини диференціацію в рівні безробіття по возрастнимкатегоріям, варто подумати про те шляху, которийпроходіт звичайна людина в своїй кар'єрі Людімогут стати елементом сукупної робочої сили, починаючи пошуки тимчасової роботи, ще навчаючись вишкіл або коледжі.
Потім, не маючи определеннихпланов щодо навчання або ж по закінченні коллед-жа, вони легко переміщуються з однієї роботи наіншу. У якийсь момент людина і робота «при-тирана» один до одного, після чого перемещеніястановятся невеликими.
Звідси зрозумілі деякі з причин, викликаю-щие диференціацію. Високе безробіття средімолодежі відображає частково специфіку роботи, яку вони шукають, а також той факт, що багато зних ще навчаються або планують повернутися до учебе.Предпрінімателі, розуміючи, що молодь, вероят-но, не залишиться у них на тривалий час, не пропонують їм хорошої роботи, що вимагає спе-ціального навчання. Високий рівень безработіцисреді чорних частково пояснюється тим, що многіечерние володіють професіями «синіх воротніч-ков», надлишок пропозиції яких вище посравнению з «білими комірцями» і попит накоторие найбільшою мірою схильний вліяніюекономіческого циклу. Що стосується працівників бо-леї старшого віку, які, як правило, не ме-няют роботу протягом тривалого часу, то, бу-Дучі звільненими, вони зазвичай також довго не име-ют роботи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Розподіл безробіття "
 1. 6. Монопольні ціни
  розподіл квот між партнерами. Мистецтво створення картелів полягає в умінні домовитися про квоти. Як тільки його члени не готові далі дотримуватися угод про квоти, картель розпадається. Просто розмови між власниками ресурсу m про бажаність більш високих цін безглузді. Як правило, причиною можливої появи монопольних цін виступає економічна політика
 2. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  розподілі неадаптіруемих факторів між різними галузями виробництва. Цю диспропорцію можна виправити тільки шляхом накопичення нового капіталу і його застосування в тих галузях, де потреба в ньому найбільш нагальною. Процес цей повільний. Поки він йде, виробничі потужності деяких заводів, для яких не вистачає компліментарних чинників виробництва, неможливо використовувати
 3. 4. Каталлактіческая безробіття
  розподілу праці між різними галузями виробництва. Вони карають непокору шляхом пониження ставок заробітної плати в галузях з відносно надлишкової зайнятістю і винагороджують покора шляхом підвищення ставок заробітної плати в галузях, де існує відносний брак робочих рук. Тим самим вони підпорядковують індивіда суворому суспільному тиску. Очевидно, що побічно
 4. 1. Плоди интервенционизма
  розподіл. Будь-який захід зрештою виправдовується заявою, що було б справедливо приборкати багатьох заради блага бідних. У сфері державних фінансів найбільш характерним проявом цієї доктрини виступає прогресивне оподаткування доходів і майна. Обкладення податками багатих і витрачання доходів на поліпшення умов існування бідних є головним принципом
 5. Коментарі
  розподілу суспільного продукту. Вони вважали, що чистий продукт створюється тільки сільськогосподарською працею. Виступали проти меркантилізму, були прихильниками вільної торгівлі. Ідеї фізіократів проклали шлях, по якому йшли Адам Сміт і за ним весь вік. [12] Laissez faire може бути визначена як доктрина, що вимагає мінімального втручання уряду в економічні та
 6. РІЗНІ СОЦІАЛЬНІ СИСТЕМИ, РІЗНІ ЗОВНІШНІ ПРОЯВИ
  розподілом заробітків, де нижча дециль робочої сили заробляє на 80% більше, чим нижча дециль робочої сили в Сполучених Штатах (116). Внаслідок цього цілий ряд виробництв і послуг з низькими заробітками, існуючих і розширюються в Сполучених Штатах, не може існувати і розширюватися в Європі (117). Коли азіати пишуть про європейську систему соціального забезпечення для людей
 7. РЕГІОНАЛЬНІ ТОРГОВІ БЛОКИ
  розподілені права голосу в торговому блоці Азіатсько-Тихоокеанського регіону? У Тихоокеанському блоці є одна країна, яка є економічним гігантом, але військовим пігмеєм, - це Японія; як країна, вона дуже мало зацікавлена в проблемах інших країн світу, навіть Азії. У регіоні є також країна, яка є популяційних гігантом і, ймовірно, вже другий в світі військовою державою, але з
 8. СИЛИ, перетворюючої ЕКОНОМІЧНУ поверхні Землі
  розподіл заробітків і багатства. Аналіз треба почати з боротьби проти інфляції. Вона була оголошена в середині 70-х рр.. і все ще продовжується через двадцять п'ять років. 70-е і 80-е рр.. були десятиліттями інфляції. Інфляція почалася з погано розрахованого фінансування в'єтнамської війни, прискорилася внаслідок нафтового шоку ОПЕК і продовольчих шоків середини 70-х рр.., Ще більш прискорилася
 9. ХТО змінив структуру ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
  розподіл кваліфікацій приводить в Сполучених Штатах до більш нерівного розподілу заробітків. Для чоловіків - глав домогосподарств, у віці від двадцяти п'яти до п'ятдесяти чотирьох років, які працюють повний робочий день цілий рік (таблиця 8.1), між Сполученими Штатами та іншими промисловими країнами є велика відмінність. В Америці верхня дециль більше заробляє по відношенню до нижньої
 10. ДЕМОКРАТІЯ ПРОТИ РИНКУ
  розподілу політичної влади. Демократія вірить в абсолютно рівний розподіл політичної влади за принципом «одна людина - один голос», тоді як капіталізм вірить, що економічно пристосовані повинні виганяти з ринку непристосованих - в економічний небуття. Сенс капіталістичної ефективності полягає саме в «виживанні найбільш пристосованих» і в нерівності купівельної
© 2014-2022  epi.cc.ua