Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Поняття якості

. Розвиток економіки будь-якої країни і світової економіки в цілому вирішальним чином залежить від трудових ресурсів. Їх якість має історично конкретний характер і проявляється у вигляді виразно розвинутих властивостей індивідів, які відображають здатність і готовність останніх до тієї чи іншої конкретної діяльності. Такі властивості індивідів втілюються в деятельностном, продуктивному потенціалі. Продуктивний потенціал робочої сили, крім психологічних, фізичних якостей і здоров'я працівників, включає ряд характеристик, що визначають рівень загальної і спеціальної освіти, накопичений виробничий досвід, загальний культурний рівень розвитку, що залежить від усього комплексу життєвих умов. Вони багато в чому визначаються соціально-економічним рівнем розвитку підсистем світового господарства й окремих країн.
Кожна з характеристик важлива сама по собі. В основі всіх їх лежать фізичні якості людини, визначає його здатність до праці. На процеси відтворення населення і якість робочої сили в ряді країн, крім недостатності забезпечення продовольством, стали впливати масові інфекційні захворювання. Так, за оцінками експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, в кінці минулого століття понад 34 млн осіб було заражено СНІДом, зокрема не менше 1/4 африканської робочої сили. Країни з широким розповсюдженням захворювань не можуть розраховувати на повний трудовий вклад протягом трудового віку хворих.
Більше того, хворі відволікають частина членів їх сімей на догляд за ними.
Якість робочої сили характеризує здатність населення привести в дію об'єктивні елемента продуктивних сил, а також змінювати їх відповідно до потреб суспільства. Марксова ідея про те, що люди, а не машини є рушійною силою економічного зростання, стала сьогодні аксіомою і знаходить підтвердження в статистиці. За розрахунками американського економіста Е. Денісон, 16% економічного зростання за 1948-1982 рр.. були досягнуті завдяки підвищенню освітнього рівня робочої сили, 34% - в результаті технічних нововведень і «ноу-хау», також пов'язаних з утворенням, і лише 12% визначалися зростанням витрат на устаткування.
Ключовими елементами якісних характеристик робочої сили виступають рівень загального розвитку та спеціальної освіти. Освіта здійснює продуктивну функцію з формування і розвитку суспільного інтелекту на базі накопичених знань і уявлень. Воно забезпечує формування та підвищення кваліфікаційного рівня робочої сили. Школа людського капіталу стверджує, що існує сильна залежність між економічним зростанням і освітою, збільшенням чисельності робочої сили і рівнем інвестицій не на машини. На основі цієї залежності Р. Лукас і П. Ромер запропонували ендогенний механізм генерації економічного зростання, джерела якого зв'язуються з накопиченням людського капіталу.
Сенс його полягає в тому, що в тривалому періоді часу випуск на одиницю капіталу може збільшуватися, навіть коли вкладення в основний капітал вичерпують себе, коли технічно підготовлений працівник і зростаюче знання забезпечують приріст виробництва.
Освіта підвищує продуктивність праці, що забезпечує зростання доходів. Проведені в середині 80-х років дослідження показали, що збільшення навчання робочої сили на один рік може привести до 3%-ному додатковому зростанню ВВП. Результати цього дослідження різняться від регіону до регіону. Для більшості груп країн, що розвиваються вплив розширення освіти на ВВП виразно позитивне. Чим вище початковий рівень освіти, тим вище ВВП. Винятком з'явилися країни прісахарской Африки. Тут збільшення рівня освіти з 3,5 до 4,25 років співпало з негативною динамікою виробництва ВВП, але на це вплинули інші фактори. Дослідження вказували, що в міру збільшення термінів навчання рентабельність асигнувань у професійну підготовку людини перевершує прибутковість вкладень у фізичний капітал. У зв'язку з цим витрати на освіту виступають не як непродуктивне споживання, а як один з видів найбільш ефективних капіталовкладень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття якості "
 1. 5. Бідність
  зрозуміти, наскільки це дійсно важливо, припустимо, що сім'я з річним доходом нижче 15 000 долл. об-щепрізнанно вважається бідною. Якщо 95% всіх се-мей мають доходи на рівні 16 000 долл. і 5% се-мей мають 100 000 долл., ми не виявляємо бід-ності, зате бачимо істотний рівень неравен-ства З іншого боку, при тому ж середньому уровнедохода припустимо, що половина сімей має до-хід 14 000
 2. Поняття якості життя
  поняття якості
 3. 2. Передумови людської дії
  поняття, а не просто в юридичному), практично не є людиною. Хоча закон і біологія вважають їх людьми, вони позбавлені необхідної ознаки людської природи. Новонароджене немовля також не є чинним істотою. Він ще не пройшов весь шлях від задуму до повного розвитку своїх людських якостей. Але наприкінці цієї еволюції він стає чинним істотою. Про щастя В
 4. 4. Раціональність і ірраціональність, суб'єктивізм і об'єктивність праксиологических досліджень
  поняття раціональний і ірраціональний недоречні і безглузді. Кінцева мета діяльності завжди полягає в задоволенні певних бажань діючої людини. Оскільки ніхто не в змозі замінити свої власні суб'єктивні оцінки суб'єктивними оцінками діючого суб'єкта, безглуздо поширювати свої судження на цілі і бажання інших людей. Ніхто не має права оголошувати, що
 5. 6. Інша Я
  поняття причинності в самому широкому сенсі, то телеологію можна назвати видом причинного дослідження. Кінцеві причини це передусім причини. Причина події розглядається як дія або квазідействіе, спрямоване до деякої мети. І первісна людина, і дитина з наївно-антропоморфічні точкою зору вважають цілком правдоподібним, що будь-яка зміна або подія є
 6. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  понять мови. Але мова є суспільним феноменом. Людина завжди член колективу. Як ціле логічно і в часі передує своїм частинам або членам, так і вивчення індивіда слід за вивченням суспільства. Єдиний адекватний метод наукового дослідження проблем людини метод універсалізму або колективізму. Дискусія про те, що логічно первинно, ціле або його частини,
 7. 9. Про ідеальному типі
  поняття, що застосовуються в історичному дослідженні та в представленні його результатів. Це концепції розуміння. Як такі вони докорінно відрізняються від праксиологических категорій і понять і від понять природничих наук. Ідеальний тип не є родовим поняттям, оскільки його опис не вказує на ознаку, присутність якого ясно і недвозначно визначає приналежність до даного класу.
 8. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  поняття, що з'явилося після смерті Маркса, вона являла собою раціоналістичне пояснення потреб капіталістів [Хоча термін раціоналістичне пояснення є новим, то, що він позначає, було відомо задовго до цього. Див, наприклад, твердження Бенджаміна Франкліна: Ось як зручно бути істотою розумним: розум завжди підкаже виправдання для будь-якого вчинку, який нам захочеться
 9. 1. Засоби і цілі
  зрозуміти, що частини зовнішнього світу стають засобами тільки в результаті роботи людського розуму і його слідства людської діяльності. Зовнішні об'єкти як такі суть лише явища фізичного світу і предмет вивчення природничих наук. Саме людські наміри і діяльність перетворюють їх на кошти. Праксиология вивчає не зовнішній світ, а поведінка людини по відношенню до нього.
 10. 1. Закон граничної корисності
  поняття корисності (суб'єктивної споживної цінності за термінологією ранніх економістів австрійської школи) має бути чітко відмежоване від технологічного поняття корисності (об'єктивної споживної цінності за термінологією тих же економістів). В об'єктивному сенсі споживна цінність є відношення між річчю і результатом, який вона здатна призвести. Коли люди використовують
© 2014-2022  epi.cc.ua