Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

1. Галузі і фірми в економіці США


Наше обговорення сфери пропозиції економікіначінается з розгляду повного переліку вироб-
120 Частина 2; Попит, пропозиція і ринки товарів

Сільське, лісове та рибноехозяйство
Добивающаяпромишленность
s Будівництво
ч Транспорт, зв'язок ікоммунікальноехозяйство
Загальний обсяг
виробництва США
100%
Обсяг виробництва
приватного сектора
100%
РІС. 7-1. Структура совокупноговипуска в економіці США, 1985 г.
Цифри на малюнку представляють собою (частки) у відсотках до сукупного випу-ску США (ліворуч) і до сукупного випу-ску приватного сектора США (справа). До-Чи в сумі не становлять у точності100% через округлення і статистическихпогрешностей. (Джерело: Survey ofCurrent business, July 1986, Table 6.1.)

Ввідних в Сполучених Штатах товарів і послуг.На рис 7-1 показані основні сектора або отрас-ли економіки і частки сукупного продукту (ВНП), виробленого громадським та приватним сектора-ми, а також частка кожної з найважливіших галузей всовокупності випуску приватного сектора. Їх частка ввипуске продукції свідчить про економіч-ської значимості тих чи інших галузей в економі-ці США.
Перш за все необхідно відзначити, що в Сполуче-наних Штатах велика частина благ проізводітсячастним сектором Частка держави в совокупномвипуске становить лише 12% *, що значно від-Ліча від інших країн, де у складі держав-ного сектора перебувають авіалінії, банки, про-ництво прокату, автомобільні заводи, железниедорогі, тютюнові магазини та інші підприємства. В державному секторі США виробляються послуги (від освіти до національної оборони) і матеріальні блага (від водопостачання до держав-них видань), проте велика частина продукцііпроізводітся в приватному секторі.
Малюнок 7-1 конкретизує поняття «товари іпослуги», показуючи різні галузі, проізводящіеету продуцию. Більшість галузей на рис 7-1 ліг-
1 Нагадаємо, що державні витрати становлять 1/3 ВНП Сполуче-наних Штатів (гл. 4). Різниця між державними витратами іпроізводством в державному секторі утворюється за рахунок: (1) транс-фертних платежів і (2) державних закупівель товарів і послуг, про-ізводімих в приватному секторі.
Ко отождествляеми з відповідними товараміілі послугами.
Наприклад, банківська справа або те-рговля на біржі повинні потрапити до складу галузі «фінанси, страхування і нерухомість». Ну а чтовходіт в «інші послуги»? Тут мається шірокійспектр видів діяльності, що включає освітньої-ня, організацію дозвілля, готельні послуги, міді-медичне обслуговування, ремонт автомобілів і справа-ші консультації.
У структурі випуску приватного сектора США современем відбулися значні зрушення. У 1920 г.сельское господарство складало більше 14% випускачастного сектора; його частка постійно падала на про-тяжении майже століття, тому що виробник-ність у сільському господарстві надзвичайно виросла.Сегодня сільське господарство США може прокор-мить і Сполучені Штати, і велику частьостального світу, хоча зайнятість тут составляетменее 3% робочої сили. Деякий час тому від відносна значимість обробної промисло-лінощів знизилася з приблизно 32% в 1965 р. до23% в 1985 р. Це було обумовлено зростанням доліфінансов, страхування і нерухомості, а такжепрочіх послуг. Їх загальна частка у випуску приватногосектора США зросла з 28% в 1965 р. до 36% в1985 р.
Ті, хто вважає, що цей зсув у бік услугсохранітся, стверджують, що ми вступили в «по -стіндустріальную »еру, в якій СоедіненниеШтати перетворяться на« економіку послуг »у проти-
положность індустріальній економіці, сконцент-рировать на промисловому виробництві У со-відповідності зі зрушеннями у випуску від проізводстватоваров до виробництва послуг відбуваються зрушення і вструктуре зайнятості - від робочих спеціальностей («синіх комірців») до службовців («білим воріт-ниць»). Деякі вітають ці ізмененіякак віяння майбутнього; інші пригнічені тим, чтоЯпонія та інші країни стають світовими ін-індустріальної гігантами, і побоюються, що еконо-міка США не зможе вижити тільки за рахунок оказа-ня взаємних послуг різного роду - будь то стіркабелья, турбота про здоров'я або відвідування лекцій.
Ми бачимо, що товари і послуги всередині етіхкрупних секторів економіки США проізводятпрімерно 19 млн. фірм2. Деякі з них є-ються відомими продавцями добре знайомих ви-робів: виробники автомобілів, включаючи «Дже-нерал моторз» і «Форд», мережі ресторанів і готелів, таких, як «Макдональдз» і «Холідей Інн», компа-нії в галузі зв'язку, такі, як «АТТ» і «Сі БіЕс», нафтові компанії - «Галф» і «Екссон», виробники продовольства - «Келлогг» і «Дженерал фудз» і компанії з надання фінан-сових послуг - «Амерікен Експрес» і «Сітібенк».
Однак більшість фірм економіки США є-ються дрібними і маловідомими.
Таблиця 7-1 показує розподіл фірм поразлічним секторам економіки. Тут також поки-зана диференціація галузей за величиною середньо-річного доходу у розрахунку на одну фірму, що мо-же служити показником середнього розміру фірми (середній дохід являє собою просто поступ-лення від реалізації товарів і послуг, включаючи з-тримки).
Диференціація за величиною середнього доходу нафірму, показана в табл. 7-1, є разючий-ною. Середні доходи найбільш низькі в сільському, лісовому та рибному господарстві, головним чином пото-му, що в Сполучених Штатах є майже 2млн. фермерських господарств (володінь) зі среднімдоходом від виробничої діяльності, склад-ляющим всього 40 000 долл. Дві третини фірм в Сої-діненія Штатах зосереджені в трьох галузях, що стоять в кінці списку, всі вони виробляють услугі.Судя за величиною середнього доходу, ці фірми так-же тяжіють до відносно невеликим размерам.Здесь багато дрібних бакалійних магазинів, страху-вих агентств і майстерень з ремонту автомобілей.В противагу цьому чимало промишленнихфірм мають великі розміри. Середні доходиздесь становлять 4-5 млн. дол
2 Оцінка авторів на 1987 У 1982 р. налічувалося 16,5 млн. фірм, і Цебув останній рік. за який були офіційні дані.
ТАБЛИЦЯ 7-1. Галузеве розподіл і средніедоходи фірм економіки США, 1982 г.
Кількість Середній дохід фірм, на фірму в Галузь у% тис дол Усі галузі 100,0 419,5 Сільське, лісове та рибне господарство 14 , 9 61,8 Добувна промисловість 1,4 955,0 Будівництво 9,4 218,4 Переробна промисловість 3,2 4487,4 Транспорт, зв'язок і комунальне господарство 3,5 1086,0 Оптова та роздрібна торгівля 21,4 633,7 Фінанси, страхування і нерухомість 13,0 478,0 Інші послуги 32,6 98,5 Джерело: Statistical Abstract of the United States, 1986, Tables 876 and1126. Сума не дає 100 відсотків через округлення.
Цією диференціації в розмірах фірм відпо-обхідних і відмінності в способах їх організації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Галузі і фірми в економіці США "
 1. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  галузі знання. На думку Маркса, буржуазна економічна наука служить буржуазії двояким чином. Спочатку вона допомагала в боротьбі проти феодалізму і королівського деспотизму, а потім у боротьбі проти висхідного класу пролетарів. Вона забезпечує раціональне і моральне виправдання капіталістичної експлуатації. Якщо використовувати поняття, що з'явилося після смерті Маркса, вона представляла
 2. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  галузям і фірмам, розміри і номенклатура випуску кожного заводу і фабрики вважаються заданими і мається на увазі, що в цьому відношенні ніяких змін не проводиться. Єдине завдання дотримуватися старого маршруту. У подібному стаціонарному світі, зрозуміло, немає потреби в новаторів і промоутерах; загальна величина прибутку урівноважена загальною величиною збитків. Щоб показати помилковість цієї
 3. 4. Облік витрат виробництва
  галузях виробництва. У виробничій житті цей факт має першорядне значення. Однак слід побоюватися численних неправильних тлумачень його сенсу. Одним з подібних помилок була доктрина, згідно з якою в обробній галузі превалює закон зростаючої віддачі, в той час як у сільському господарстві та гірничодобувної промисловості закон спадної віддачі.
 4. 6. Монопольні ціни
  галузей, де вони використовуються для задоволення більш насущних потреб споживачів. Він виробляє не р + r, а лише р, тому що таке збільшення зробить його підприємство неприбутковим-менш прибутковим, тоді як продовжують існувати інші більш прибуткові напрямки використання капіталу. У другому випадку він не виробляє r, тому що йому вигідніше залишити частину готівкового
 5. 6. Вплив минулого на діяльність
  галузі, що висувається на користь протекціонізму. Його прихильники стверджують, що для розвитку підприємств обробної промисловості в містах, де природні умови для їх роботи більш сприятливі або щонайменше не менш сприятливі ніж у тих районах, де розташовуються визнані ринком конкуренти, їм потрібно тимчасовий захист. Більш старі підприємства здобули перевагу в результаті
 6. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  галузеву структуру виробництва в різних галузях промисловості, ні на споживання, багатство і дохід різних верств населення. Тоді валова ринкова ставка відсотка також не відчувала б ніякого впливу ні тимчасового, ні постійного з боку змін в області грошей і фідуціарної кредиту. Ставка первинного відсотка може змінитися внаслідок змін в багатстві і доходах
 7. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  галузями виробництва. Цю диспропорцію можна виправити тільки шляхом накопичення нового капіталу і його застосування в тих галузях, де потреба в ньому найбільш нагальною. Процес цей повільний. Поки він йде, виробничі потужності деяких заводів, для яких не вистачає компліментарних чинників виробництва, неможливо використовувати повністю. Безглуздо заперечувати, що крім цього
 8. 6. Заробітна плата та засоби існування
  галузі), виражену в грошах, поділену на кількість працівників, або як обсяг виробництва (фірми або галузі) на людино-годину роботи. Порівнюючи величини, розраховані за такою методикою на початок і кінець певного періоду часу, вони називають різницю, на яку другу перевищує першу, збільшенням продуктивності праці і заявляють, що вона по праву цілком і повністю належить
 9. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  галузях промисловості, визначаються поведінкою не окремої людини, що шукає роботу, а мас людей, що шукають роботу. Якщо перерва на обід прийнято робити з 12 до 13 год, то окремий робітник, якому подобається обідати з 13 до 14 год, має мало шансів на задоволення свого бажання. Однак суспільний тиск, якому піддається цей винятковий індивід, здійснюється не працедавцем, а
 10. 5. Квазіринок
  галузями і виробничими одиницями жорсткою і не враховують необхідність зміни структури з метою приведення її у відповідність з обставинами, що змінилися. Вони мають на увазі світ, в якому не відбувається ніяких змін, а економічна історія досягла своєї останньої сходинки. Вони не можуть зрозуміти, що робота посадових осіб корпорації полягає просто в лояльному виконанні завдань,
© 2014-2022  epi.cc.ua