Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

2. Організаційні форми підприємницької діяльності


У Сполучених Штатах існують три основнихтіпа підприємницьких фірм: одноосібні вла-дення (підприємства, засновані на особистій власності власника), партнерства і корпора-ції. Малюнок 7-2 показує, що в СоедіненнихШтатах в 1982 р. з 16,5 млн. фірм переважнабільшість були одноосібними володіннями ичто в середньому річні доходи одноосібних владе-ний становили тільки 42 400 дол, партнерств б-ли приблизно в 4 рази вище, а вартість проданнихкорпораціямі товарів і послуг в середньому перевищувала-ла 2 млн. дол
Одноосібні володіння і партнерства
Припустимо, ви вирішили відкрити на розі магазінздоровой їжі. Вам доведеться орендувати примі-ня під магазин, закупити продукти, щоб билочем заповнити полиці, і, можливо, найняти кого-ні-будь, хто стояв би за касою, поки ви на занятіях.Ви будете повністю розпоряджатися залишком при-були після оплати ваших предпринимательскихрасходов.
122 Частина 2: Попит, пропозиція, і ринки товарів
12052
2104
РІС . 7-2. Підприємницькі фір-ми в Сполучених Штатах, 1982 г.
Діаграма (а) показує распределеніефірм в Сполучених Штатах в 1981 р. потіпам організації, а діаграма (ред)-середні доходи фірми кожного типу в1981 р. (Джерело: Statistical Abstract of theUnited States, 1986, Tables 876 and 1126.)

(а) ЧИСЛО фірм (в тисячах)
(b) Середні доходи на фірму (в тисячах ДОЛ.)

Про Одноосібне володіння - це підприємство, що знаходиться у власності однієї особи, що має повне право на отриману в ре-док господарської діяльності прибуток повністю відповідального за будь-які збитки, які терпить підприємство .
Можливо, ваш магазин виявиться збитковим, як ібагато підприємства, що знаходяться в едінолічнойсобственності. У цьому випадку вам доведеться розплився-Чіван за збитки з власної кишені Есліпотері великі, ви можете виявитися не в состояніііх оплатити.
Тоді ви будете змушені об'явітьсебя банкрутом і дозволити розділити всю вашу де-ніжну готівку та інше приватне імуществомежду тими, кому ви винні гроші.
Але одноосібні володіння не завжди терплять крах.Чаще вони забезпечують тяжкий існування сво-їм власникам, які працюють багато години, не-рідко заробляючи при цьому менше тих, хто напів-чає середню зарплату. Але підчас одноосібні вла-дення забезпечують цілком пристойні доходи сво-їм власникам.
Якщо ваш магазин здорової їжі процвітає, можливо, ви захочете розширитися. Для цього вам, ймовірно, доведеться перебратися в більшу примі-ня, створити більший запас товарів, призначений-них для продажу, можливо, купити вантажівку длядоставкі товарів, найняти більше службовців, пріоб-ресті меблі для офісу Вам знадобиться свобод-
ний фінансовий капітал (money up front), чтобирасплатіться за все нове обладнання та запаси.Где взяти на це кошти? Якщо особисто у вас денегнедостаточно, ймовірно, ви спробуєте дістати не-обхідні фінансові кошти у одного або рід-ственника, який у цьому випадку стане вашімпартнером або компаньйоном
Про Партнерство (повне товариство)-це підприємство, що знаходиться в совместнойсобственності двох або більше осіб, імеющіхсвою частку в прибутку. Кожен з власників, або партнерів, несе спільну відповідальність за всі збитки, які терпить підпри-ємство.
Іноді справа веде тільки один з партнерів, а дру-гой тільки дає гроші; іноді обидва або всі володів-ци є активними учасниками предпріятія.Существует кілька дуже великих партнерств ссотнямі компаньйонів, зокрема серед юридиче- ських та бухгалтерських фірм
Однак форма партнерства має два существен-них нестачі перше, партнерства (як і оди-нолічние володіння) є підприємствами з не-обмеженою відповідальністю.
Це означає, чтоеслі підприємство несе збитки, то кожен з пар-тнеров особисто відповідальний за всі борги незалежновід того, був він дійсно активним учас-ником справи Наприклад, якщо один з двох парт-
Глава 7: Організація підприємницької діяльності і поведінку виробників 123
рів збанкрутував, то інший несе ответственностьза всі борги фірми. Партнер по бізнесу ставить накарту своє власне майно, а не тільки иму-суспільством фірми3.
Другим істотним недоліком цієї організаційної форми є негнучкість партнерскіхсоглашеній. Якщо приймається новий партнер іліодін з існуючих партнерів вмирає або хо-чет вийти зі справи, то повинні бути пріглашениюрісти для складання нового партнерського злагоди-шення. Ця негнучкість створює незручності в процес-се залучення фінансового капіталу, необхідно-го для початку діяльності підприємства та фінансу-вання його зростання Деякі підприємства, такі, як юридичні фірми, що вимагають мало обладнання-вання і не потребують великих обсягах това-рів на полицях для продажу, можуть сформіроватьнеобходімие фонди за рахунок стану одноосібно-го власника або партнерів, можливо, з помощьюбанковскіх позик або інших осіб. Але чим большепредпріятіе і чим більше обладнання і запасовему потрібно для функціонування, тим труднеестановітся забезпечити необхідне фінансування-ня зазначеними вище способами. Швидко растущеепредпріятіе також має бути в змозі фор-рмувати великі обсяги фінансування на бо-леї-менш регулярній основі Це дуже незручний-але робити за допомогою постійного прівлеченіянових партнерів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Організаційні форми підприємницької діяльності "
 1. Валовий внутрішній продукт
  організаційно-правових формах фірм: а) прибуток некорпоративного сектора економіки, що включає одноосібні (індивідуальні) фірми і партнерства; цей вид прибутку носить назву «доходи власників», б) прибуток корпоративного сектора економіки, заснованого на акціонерній формі власності (акціонерному капіталі). Цей вид прибутку називається «прибуток корпорацій». Прибуток корпорацій ділиться на
 2. Господарська діяльність. Блага і потреби
  організаційних зв'язків є важливою умовою економічного зростання. Господарська (економічна) діяльність людей здійснюється за певних умов, в певній обстановці, економічної та соціальної середовищі. У своїй господарській діяльності люди обмежені і обумовлені: по-перше, природою (кліматичними та грунтовими умовами, умовами спадковості, кількістю
 3. 2. Фірма. Витрати виробництва та їх види
  організаційно-економічні форми підприємницької діяльності. Сюди належать державні і приватні (одноосібні, товариства, акціонерні) підприємства. За ступенем концентрації виробництва виділяють дрібні (до 100 чол.), середні (до 500 чол.) і великі (більше 500 чол.) підприємства. Визначення величини і структури витрат підприємства (фірми) на виробництво продукції, які
 4. Процентна ставка
  організаційної діяльно стю з ведення бізнесу. З цією (широкої) точки зору відсоток отримує не тільки кредитор (позичковий капіталіст), а й предприни мець, що використовує у виробництві свій власний капітал, так як він в одній особі об'єднує капіталіста-власника і функци ОНДР капіталіста. Відсоток, таким чином, виступає як універсальна форма доходу капіталу-власності .
 5. Роздержавлення і приватизація
  організаційних структур, створення нових форм підприємницької діяльності (концерни, консорціуми, асоціації тощо), між якими провідну роль відіграють горизонтальні зв'язки . Таким чином, роздержавлення спрямоване на подолання монополізму, розвиток конкуренції і підприємництва. Це - центральна проблема переходу до ринкової економіки. У тісному зв'язку з роздержавленням
 6. Тема 17. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ФІРМА
  організаційної структури і т. д. Цивільний кодекс РФ в якості основного принципу класифікації передбачає використання тієї чи іншої форми власності: 1) індивідуальна (сімейна) фірма; 2) товариство (товариство) в трьох різновидах: а) повне; б) змішане (командитне) товариство; в) товариство з обмеженою відповідальністю. Кожна з перелічених форм має
 7. Умови і види конкуренції (форми ринкових структур)
  організаційних об'єднань та структур). Розрізняють декілька видів конкуренції, або так званих форм ринкових структур. Досконала (чиста) конкуренція виникає за таких умов: - існує безліч дрібних фірм, що пропонують на ринку однорідну продукцію, при цьому споживачу байдуже, у якої фірми він набуває цю продукцію; - частка кожної фірми в загальному обсязі
 8. 3. Організаційні форми підприємництва
  організаційно-правовими формами) в Росії розрізняють такі види підприємств відповідно до Цивільного кодексу Російської Федерації: 1) господарські товариства і суспільства; 2) виробничі кооперативи; 3) державні та муніципальні унітарні підприємства; 4) некомерційні організації (включаючи споживчі кооперативи, громадські та релігійні організації / об'єднання, фонди й
 9. Глосарій
  організаційної структури (організаційна реструктуризація) і фінансове оздоровлення (фінансова реструктуризація) Ресурсообеспеченность - співвідношення між величиною природних ресурсів і розмірами їх використання. Виражається або кількістю років, на які повинно вистачити даного ресурсу, або його запасами на душу населення Ризик - оцінка ймовірності очікуваної події в умовах
 10. § 7. Сутність і критерії економічного прогресу
  організаційно-виробничих та техніко-економічних відносин можна виділити фактори економії робочого часу. Що стосується основної продуктивної сили, то до таких факторів належать рівні освіти, кваліфікації, розвитку творчих здібностей людини, її психологічного, емоційного стану та ін Безпосередній вплив на економію живої і матеріалізованої праці в сфері
© 2014-2022  epi.cc.ua