Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Єфімова. Економіка для юристів, 1999 - перейти до змісту підручника

7.1. Обсяг виробництва: сукупний, середній і граничний продукт


Для виробництва товарів і послуг використовуються певні ресурси (сировина, матеріали, обладнання, праця тощо). Існує безліч способів з'єднання факторів виробництва для випуску заданого обсягу продукції. Залежність між кількістю вкладених ресурсів і обсягом виробництва описується виробничою функцією. Виробнича функція характеризує максимальний обсяг випуску, якого можна досягти при будь-якому заданому наборі ресурсів:
Q=f (R1, R2, R3, ... Rn),
де
Q - обсяг випуску (виробництва) продукції;
R - кількість використовуваних ресурсів різного виду.
Виробнича функція - це технологічна функція, вона встановлює залежність між кількістю використовуваних ресурсів і обсягом випуску в натуральному вираженні.
Розглянемо двухфакторную виробничу функцію. Для виробництва 100 одиниць продукції може бути використана різна комбінація витрат праці і капіталу (табл. 7.1).
Таблиця 7.1
Можливі комбінації праці та капіталу
для виробництва 100 од. продукції
Комбінація Праця, од. (L) Капітал, од. (С) А 1 травня О 3 2 За 3 лютого D 1 червня
Графічно виробнича функція зображується за допомогою ізоквант (грец. ізо - однаковий, лат. Кванто - кількість). Изокванта - крива, що відображає різні комбінації ресурсів, використовуваних у виробництві, які мають своїм результатом один і той же обсяг випуску.
Відклавши на горизонтальній осі витрати праці, а на вертикальній - витрати капіталу при кожному з можливих способів виробництва і з'єднавши відповідні точки, отримаємо ізокванту, яка характеризує можливі поєднання витрат праці і капіталу для отримання заданого обсягу виробництва (100 одиниць продукції) (рис.
7.1).

Оскільки існує безліч варіантів виробництва одного і того ж обсягу продукції, то виникає питання: який же з них вибрати, який варіант є економічно ефективним? Економічно ефективний спосіб виробництва заданого обсягу продукції мінімізує витрати виробництва (витрати чинників виробництва у вартісному вираженні).
Припустимо, що в розглянутому нами випадку ціна одиниці праці - 150 ден. од., а капіталу - 1000 ден. од., тоді витрати на виробництво складуть при варіантах:
А - 1750 ден. од. (150? 5) + 1000;
В - 2450 ден. од. (150? 3) + (1000? 2);
С - 3300 ден. од. (150? 2) + (1000? 3);
D - 6150 ден. од. 150 + (1000? 6).
Очевидно, що економічно ефективний спосіб А, при якому використовується 5 одиниць праці та 1 одиниця капіталу.
Для вимірювання обсягів виробництва використовуються різні показники:
- сукупний (сумарний, загальний,, валовий) продукт (ТР) - загальний випуск продукції, отриманий при використанні всього обсягу застосовуваних факторів виробництва;
- середній продукт (AР) - випуск продукції в розрахунку на одиницю ресурсу одного виду. Так, середній продукт праці
АРL=ТР: L,
де
ТР - сукупний продукт;
L - кількість праці.
- граничний продукт (MР) - приріст сукупного продукту в результаті застосування додаткової одиниці даного змінного ресурсу. Граничний продукт праці:
MРL=? ТР:? L,
де
? ТР-приріст сукупного продукту;
? L - приріст вкладення праці.
Припустимо, що виробництво здійснюється з використанням фіксованого (капітал) і змінного (праця) чинників. Результати виробництва представлені у вигляді табл.
7.2.
Таблиця 7.2
Сукупний, середній і граничний продукт праці Витрати праці Сукупний продукт Граничний продукт Середній продукт 0 0 - 15 1 15 15 25 2 40 20 17 3 63 21 13 4 76 19 9 5 85 17 5 6 90 15 1 7 91 13
Відклавши на горизонтальній осі витрати праці, а на вертикальній - обсяг випуску, можна побудувати криві сукупного, середнього та граничного продукту (рис . 7.2).

Рис. 7.2. Криві сукупного, середнього та граничного продукту
а) крива сукупного продукту (ТР), б) криві середнього (АР)
і граничного (МР) продукту.
Як видно з графіків, сукупний продукт спочатку швидко зростає, а потім темп зростання сповільнюється; граничний і середній продукт спочатку зростають, а потім після певного моменту починають падати. Така динаміка продукту пояснюється дією закону спадної віддачі, згідно з яким при фіксованій величині одного ресурсу збільшення вкладень іншого (змінного) ресурсу на одиницю, починаючи з певного моменту, веде до зменшення граничного продукту в розрахунку на кожну наступну одиницю змінного ресурсу.
Спочатку крива МР зростає швидше АР, так як кожен новий робочий додає до загального продукту величину бoльшую, ніж середній продукт. Потім величина граничного продукту починає скорочуватися, відповідно падає і середній продукт. Отже, поки крива МР вище кривої АР, середній продукт зростає; коли крива МР нижче кривої АР, середній продукт падає. Середній продукт досягає свого максимуму в точці перетину кривих АР і МР.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.1. Обсяг виробництва: сукупний, середній і граничний продукт "
 1. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  обсяг виробництва в майбутньому. Збільшення доходу відбувається або в результаті розширення виробництва без зміни технологічних методів виробництва, або в результаті удосконалень в технології, що не були можливі в колишніх умовах нестачі капітальних благ. Саме з цього додаткового багатства випливає надлишок загальної суми підприємницьких прибутків в порівнянні з
 2. 4. Облік витрат виробництва
  обсягу виробництва. З іншого боку, і це є відхиленням від другої умови збільшення фізичного випуску не завжди вимагає пропорційного збільшення витрат, а іноді взагалі не потребує будь-яких додаткових витрат. Може статися так, що витрати взагалі не виростуть або збільшення випуску буде непропорційно великим, оскільки багато засоби виробництва також
 3. 6. Монопольні ціни
  обсяг продажів, ніж розширювати продажу до рівня конкурентного ринку. Вони є наслідком обдуманого задуму, спрямованого на обмеження торгівлі. 4. Припущення про те, що існує третя категорія цін, які не є ні монопольними, ні конкурентними, являє собою фундаментальну помилку. Якщо ми поки не будемо зачіпати проблему цінової дискримінації, яка буде обговорюватися
 4. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  обсяг роботи, яку людина може виконати за один раз, і коли її необхідно перервати, щоб зробити перерву, внаслідок втоми знижуються продуктивність і якість праці [Інші коливання кількості та якості роботи в одиницю часу, наприклад, зниження ефективності в період, безпосередньо наступний за відновленням роботи, перерваної відновленням, навряд чи надають будь
 5. 3. Обмежувальні заходи як привілей
  обсягу виробництва людства кожному завдано збитків. Якби політика, здійснена Руританию відносно шкіри, була прийнята на озброєння всіма країнами щодо всіх товарів і послідовно проводилася в життя з метою повного скасування міжнародної торгівлі і досягнення абсолютної автаркії всіх країн, то люди повністю відмовилися б від вигод, які несе з собою міжнародне
 6. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  обсягу виробництва на одиницю витрат. Вони здаються механізмами трудосбереженія, якщо на них дивитися виключно з точки зору окремої галузі. З точки зору споживачів і суспільства в цілому вони виступають в ролі інструментів, які підвищують продуктивність людських зусиль. Вони збільшують пропозицію і дозволяють споживати більше матеріальних благ і насолоджуватися великим дозвіллям.
 7. СВОБОДА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
  обсяги продукції, цілком успішно конкуруючи на світовому ринку. Міжнародна торгівля приносить вигоди і споживачам усередині країни, дозволяючи їм купувати дешеві товари у великих зарубіжних виробників. Доказом цього може служити авіабудівна промисловість. При існуючих в цій галузі величезних витратах проектування і створення літаків, місткість ринку майже всіх
 8. Види податків
  обсяг податкових надходжень в цьому випадку залежить від цін товарів і послуг, а немає від доходів економічних агентів (які вони по можливості, якщо дозволяє податкова система, намагаються приховати від оподаткування). З цієї ж причини державі вигідніше використовувати непрямі, а не прямі податки в період інфляції. Це дозволяє мінімізувати втрату реальної вартості податкових надходжень до
 9. Закон граничної продуктивності
  обсяг випуску продукції на одиницю використовуваного фактора і розраховується діленням обсягу ТР випуску (ТР) на загальні витрати праці (L), тобто -. Граничний продукт (МР) являє собою надбавку до випуску (приріст ТР), отриману за рахунок використання додаткової одиниці змінного фактора виробництва (наприклад, додатково одного працівника). Розраховується граничний продукт за формулою
 10. 3. Виручка і прибуток фірми
  обсягу випуску продукції. Граничний дохід MR являє собою його прирощення A TR в результаті збільшення випуску продукції на 1 одиницю AQ:. AQ Середній прибуток AR являє собою дохід, що отримується від продажу 1 одиниці продукції: AR=™. Q Зауважимо, що середній дохід являє собою просто ціну одиниці продукції: Q Розрізнення валових та граничних доходів має важливе значення
© 2014-2022  epi.cc.ua