Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Обумовленість формування

Кейнсіанська модель макроекономічного регулювання з'явилася своєрідною реакцією на деструктивні процеси, що відбуваються в розвинених країнах в першій половині XX в. Виникнувши в 30-ті роки, близько півстоліття вельми успішно функціонувала на Заході.
Основоположником механізмк макроекономічного регулювання з'явився Джон Мейнард Кейнс, який створив воістину революційну теорію державного регулювання національної економіки.
Його погляди почали формуватися в 30-і рр..
, Були перервані війною і отримали широкий розвиток лише в післявоєнний період. Найбільш повно ис-користувалися в США, Англії.
Практична необхідність в розробці механізму державного регулювання економіки випливала з потреб часу. Найглибший кризовий спад економіки, що мав місце на Заході в період Великої депресії, неможливість подолання деструктивних явищ на мікрорівні зажадали створення механізму макроекономічного регулювання, здатного вирішити виниклі проблеми, адекватно реагувати на процеси, що відбуваються.

У сформованих умовах конструктивним представився принципово новий механізм, орієнтований на не на ринок, а на державне регулювання економіки.
1 Див: IMF Survey. 1996. February 19. P. 68.
Оскільки вихід з кризи бачився в розвитку виробництва, проблеми його стимулювання з'явилися основним напрямком нової моделі макроекономічного регулювання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " обумовленість формування "
 1. Стаття 622. Повернення орендованого майна орендодавцю
  обумовленому
 2. Зміни на ринку праці
  обумовлених тенденціями розвитку НТП і змінами в суспільному розподілі праці. Дані процеси знаходять свій прояв у швидкій зміні видів трудової діяльності. В даний час в індустріально розвинених країнах світу приблизно 70% видів трудової діяльності відносяться до тих з них, яких взагалі не було на початку ХХ століття. Іншими чинниками, що роблять істотний вплив на ринок
 3. 61. Фактори, що впливають на валютний курс
  обумовлений взаємозв'язком національної та світової економіки та політики. Тому при прогнозуванні валютного курсу враховуються різні курсоутворюючої фактори та їх неоднозначний вплив на співвідношення валют залежно від конкретної економічної і політичної обстановки. Серед основних факторів, що впливають на валютний курс, можна виділити: - Ступінь використання певної валюти в
 4. 15. Економічний розвиток Русі в період утворення єдиної централізованої держави (XV-XVII ст.).
  Зумовлені передусім зовнішньою небезпекою, що виходила від Золотої Орди, Швеції, Польщі, Литви та інших країн. Крім того, слід враховувати і те, що освіта централізованих держав у Західній Європі супроводжувалося формуванням буржуазних, демократичних суспільств. А в Росії йшов розвиток порядків, властивих феодальному суспільству, йшов процес становлення і зміцнення кріпосного права,
 5. Лекція 3 Тема: БЛАГА, ПОТРЕБИ, РЕСУРСИ. ЕКОНОМІЧНИЙ ВИБІР
  обумовлена цим необхідність вибору є наріжним каменем сучасної економічної
 6. Стаття 624. Викуп орендованого майна
  обумовленої договором викупної ціни. 3. Законом можуть бути встановлені випадки заборони викупу орендованого
 7. № 141. Формування нових промислових центрів у Російській імперії наприкінці 19 - початку 20 ст.
  Формуванні нових промислових центрів величезне значення мало залізничне будівництво. Воно сприяло розвитку металопромисловості в Петербурзі, нафтової промисловості в Баку, кам'яновугільної промисловості в Донбасі і залізорудної промисловості в Кривому
 8. 31). 780 Глосарій Економія, обумовлена масштабом (economies of scale), - скорочення середніх сукупних
  обумовлена масштабом (economies of scale), - скорочення середніх сукупних з-держек в довгостроковому періоді при віку-ванні обсягу виробництва (гл. 13). Експорт (exports) - товари та послуги, проведений-ні в даній країні і реалізовані за кордоном (гл. 3, 29). Екстерналії (зовнішні ефекти) (externality) - вплив дій однієї людини на благосост-стояння іншого (гл. 1).
 9. 3.1.2. Основні риси і цілі реклами
  формування - формування у споживача певного рівня знань про даний товар, послугу; - формування у споживача певного образу фірми; - формування потреби в даному товар, послугу; - формування доброзичливого ставлення до фірмі; - спонукання до придбання саме даного товару у даної фірми;-напучування - поступове,
 10. 2. Предмет економіки праці
  обумовленої як якісними особливостями робочої сили, так і відмінностями в умовах праці; 6) визначення сутності понять ефективність і продуктивність праці, факторів їх динаміки і резервів зростання; розгляд показників і методів вимірювання продуктивності праці ; 7) розкриття сутності та змісту організації праці на підприємстві, аналіз основних складових її елементів:
 11. 8. Поняття умов праці, їх оцінка
  обумовлені конструкцією, особливостями засобів і предметів праці, застосовуваних технологій, засобів захисту, а також організаційними формами виробництва, праці та управління; 3) природно-природні фактори - географічні, кліматичні , геологічні, біологічні; 4) соціально-психологічні фактори, обумовлені характером і особливостями взаємин людей та їх груп у трудовій
 12. Запитання до теми
  формування ємності внутрішніх ринків країн, що розвиваються . 2. Яка роль неринкового сектора в господарстві країн, що розвиваються? 3. Які характерні риси умов найму робочої сили в країнах, що розвиваються? Як вони впливають на формування внутрішнього ринку? 4. Які показники визначають розвиненість грошових відносин? 5. У чому полягають особливості формування
 13. Диференціація
  зумовлених специфікою використовуваних засобів виробництва, технології та праці. Іншими словами, це процес розчленування суспільного виробництва на все нові і нові види діяльності. Наприклад, раніше товаровиробник займався не тільки виробництвом яких благ, а й їх реалізацією. Тепер він зосередив усю свою увагу на виробництві благ, тоді як їх реалізацією займається
 14. 52. ПОНЯТТЯ ФІНАНСІВ
  обумовлена існуванням перших. Найважливішою ознакою фінансів є те, що фінансові відносини завжди пов'язані з формуванням грошових доходів і накопичень, що приймають форму фінансових
 15. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ)
  обумовлених утворенням, розподілом і використанням фінансових ресурсів, виконанням зобов'язань господарюючих суб'єктів один перед одним, перед фінансово-банківською системою і державою. Основними завданнями статистики фінансів підприємств (організацій) є: вивчення стану та розвитку фінансово-грошових відносин господарюючих суб'єктів; аналіз обсягу і структури джерел
 16. 86. ВІДДАЧА ВІД МАСШТАБУ ВИРОБНИЦТВА
  обумовленої масштабом виробництва, також є ефективне використання обладнання. Велике обладнання більш продуктивно і витрати щодо його використання становлять 2/3 результату. Дрібне виробництво найчастіше виявляється нездатним скористатися найбільш ефективним (з технологічної точки зору) виробничим обладнанням. Результат такого становища - втрата технічної
 17. 52. Трудовий потенціал
  обумовлено віковими параметрами здоров'я, тобто старінням людського організму. Трудовий потенціал підприємства являє собою максимально можливе використання праці працівників у виробництві з урахуванням їх психофізіологічних особливостей, рівня професіоналізму, кваліфікації, виробничого досвіду, при найбільш сприятливих організаційно-технічних умовах праці.
 18. 13.2. Основні форми безробіття
  обумовлену, як правило, приватними особливостями і перевагами людей. Вона припускає "виштовхування" і "втягування" людей у виробничий процес у зв'язку з непереборними обставинами і причинами особистісного характеру: зміною місця проживання, професії, етапів життя - навчанням, виходом на пенсію, народженням та доглядом за дитиною і т. д. Динаміка життя обумовлює їх неподоланість,
© 2014-2022  epi.cc.ua