Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

52. ПОНЯТТЯ ФІНАНСІВ

Фінанси являють собою економічні відносини, пов'язані з формуванням, розподілом і використанням централізованих і де-централізованих фондів грошових коштів з метою виконання функцій і завдань держави і забезпечення умов розширеного відтворення.
Основні ознаки фінансів:
- грошові відносини між двома суб'єктами, тобто гроші виступають матеріальною основою існування і функціонування фінансів (де немає грошей, не може бути й фінансів);
- суб'єкти володіють різними правами в процесі цих відносин: один з них (держава) має особливими повноваженнями;
- в процесі цих відносин формується загальнодержавний фонд грошових коштів - бюджет (отже, можна сказати, що ці відносини носять фондовий характер);
- регулярне надходження коштів до бюджету не може бути забезпечено без додання податкам, зборам і іншим платежам державно-примусового характеру, що досягається за допомогою правової нормотворчої діяльності держави, створення відповідного фіскального апарату.

Фінанси як наукове поняття зазвичай асоціюється з тими процесами, які на поверхні суспільного життя виявляються в різноманітних формах і обов'язково супроводжуються рухом (готівковим або безготівковим) грошових коштів.
Чи йде мова про розподіл прибутку і формуванні фондів внутрішньогосподарського призначення на підприємствах або про перерахування податкових платежів до доходів державного бюджету, або про внесення коштів у позабюджетні або благодійні фонди - у всіх цих та подібних їм фінансових операціях відбувається рух грошових коштів.
Будучи дуже примітним, рух грошових средст в саме по собі не розкриває сутності фінансів. Для її осягнення необхідно виявити ті загальні властивості, які характеризують внутрішню природу всіх фінансових явищ, їх об'єднують лежать в їх основі відносини між різними учасниками суспільного виробництва, або суспільні відносини.
За характером ці відносини - виробничі (економічні), оскільки виникають безпосередньо в суспільному виробництві.

Економічні відносини виключно різноманітні: вони виникають на всіх стадіях відтворювального процесу, на всіх рівнях господарювання, у всіх сферах суспільної діяльності.
При цьому однорідні економічні відносини, що характеризують одну із сторін суспільного буття, будучи представлені в узагальненому абстрактному вигляді, утворюють економічну категорію.
Фінанси, висловлюючи реально існуючі в суспільстві виробничі відносини, що мають об'єктивний характер і специфічне суспільне призначення, виступають в якості економічної категорії. Грошовий характер фінансових відносин - важлива ознака фінансів. Гроші є обов'язковою умовою існування фінансів. Немає грошей - не може бути й фінансів, бо останні є суспільна форма, обумовлена існуванням перших.
Найважливішою ознакою фінансів є те, що фінансові відносини завжди пов'язані з формуванням грошових доходів і накопичень, що приймають форму фінансових ресурсів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 52. ПОНЯТТЯ ФІНАНСІВ "
 1. ЛІТЕРАТУРА
  фінансів / Под ред. Л.А. Дробозиной. М.: ЮНИТИ, 1995. Поляк Г.Б. Фінанси місцевих Рад. М.: Фінанси і статистика. 1991. Регіональна економіка / За ред. Т.Г. Морозової. М.: ЮНИТИ,
 2. ЛІТЕРАТУРА
  фінансів Росії 190 років. М.: Фінанси, 1993. Загальна теорія фінансів / Под ред. Л.А. Дробозиной. Банки і біржі. М.: ЮНИТИ, 1995. Родіонова В.М. Фінанси. М.: ЮНИТИ,
 3. ЛІТЕРАТУРА
  РейтманЛ.І. Страхова справа. М.: ЮНИТИ: Фінанси, 1990. Шахов В.В. Введення в страхування. Економічний аспект. М: ЮНИТИ, Фінанси, 1992. Шахов В.В. Страхування як самостійна економічна категорія / / Фінанси. 1995.
 4. Література
  фінансові основи місцевого самоврядування »: Закон Російської Федерації від 25 вересня 1997 р. № 126-ФЗ. Бюджетна система Російської Федерації: Підручник / За ред. М. В. Романовського, О. В. Врублевської. - М.: Юрайт, 1999. Поляк Г.Б. Бюджет міста. - М.: Фінанси, 1978. Поляк Г.Б. Фінансове забезпечення соціальної сфери. - М.: Фінанси і статистика, 1988. Поляк Г.Б. Фінанси місцевих Рад. -
 5. Статті в періодичній пресі
  фінансів Росії / / Питання економіки. 2006. № 9. Афанасьєв МСТ., Крівогов І. Управління збалансованістю федерального бюджету: іноземний борг перед Росією / / Питання економіки. 2005. № 4. Афанасьєв М.П., Крівогов І.В. Фінанси правової держави / / Питання державного і муніципального управління. 2007. Том II. № 2-3. Кудрін A.Л. Стабілізаційний фонд: зарубіжний і російський
 6. Глава 15. Фінанси в системі економічних відносин
  фінансів, бюджетної та податкової системи, структуру витрат держави в розвинених країнах світу, Росії, а також причини виникнення та засоби погашення державного
 7. Як регулюється макроекономіка допомогою державних фінансів?
  Поняття. Таким поняттям є фінанси. Фінанси (від лат. Flnancia - готівка, дохід) - сукупність всіх грошових коштів, які мають домашні господарства, підприємства і держава. З наведеного визначення видно, що фінанси суспільства складаються з різних основних частин, які об'єднуються в єдине ціле. Що ж являють собою ці частини? Відповідь на це питання було дано в попередній
 8. 2.12.1Сущность фінансів
  поняття: ресурси, гроші, капітал, платежі. Асиміляція вільних благ (наприклад, кисню повітря) і найпростіші форми привласнюючого природокористування (наприклад, збір грибів)? не економіка і не фінанси. Натуральна економіка не є ринком. Саме широке значення фінансів полягає в назві цим терміном ресурсів в умовах ринку. Більш вузьке значення слова полягає в назві їм грошей
 9. 19.1. Фінансова система: сутність та функції
  поняття: фінанси, фінансова система, фінансова політика. Фінанси - це сформована в суспільстві система економічних відносин з формування, розподілу та використання фондів грошових коштів. Сукупність відносин з приводу використання фондів грошових коштів через відповідні установи складає фінансову систему. Політика, що проводиться фінансовою системою, називається
 10. 6.5.3. Контроль за виконанням бюджетів.
  Поняття бюджету держави. 2. Дати поняття бюджетного процесу. 3. Перерахувати принципи бюджетного процесу і дати їх характеристику. 4. Дати характеристику першого рівня бюджетної системи РФ. 5. Дати характеристику другого рівня бюджетної системи РФ. 6. Дати характеристику третього рівня бюджетної системи РФ. 7. Структура доходів місцевих
 11. Контрольні питання
  фінансів (інституційний обхват)? 2. Які обсяги фінансових ресурсів, якими управляє держава при планово-розподільчій системі і в ринковій економіці? 3. Що є основою побудови бюджетних та інших класифікаторів державних фінансів? 4. Назвіть основні проблеми, пов'язані з забезпе-ням доходів держави. 5. Назвіть основні невирішені проблеми,
 12. 5.1. Реформування державних фінансів
  фінансів
 13. ЛІТЕРАТУРА
  Алексєєв М.Ю. Ринок цінних паперів. М: Фінанси і статистика, 1992. Гришаєв СП. Що потрібно знати про цінні папери. М.: ЮРИСТ, 1997. Миркин ЯМ. Цінні папери та фондовий ринок. М: Перспектива, 1995. Проблеми розвитку ринку цінних паперів в Росії / / Економіка і життя, 1995 № 35. Федеральний Закон «Про акціонерні товариства» / За ред. А. А. Ігнатенко і СІ. Мовчан. М: Інформаційно-видавничий будинок
 14. Глава 28. Державні фінанси і бюджет
  фінанси і
 15. 5. Заохочувальна функція оподаткування
  поняття до роль / Фінансове право. Підручник. М.: Изд-во БЕК, 1995. С.
© 2014-2022  epi.cc.ua